Frivilliga samhällsarbetare stöder barn på flykt – MUSIKHJÄLPEN

10 december, 2022

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (musikhjalpen.se)

 

 


Återkoppling från vår träff med Överförmyndare i samverkan Borlänge-Falun regionen

10 december, 2022

Vid senaste Medlemsträffen där vi besöktes av Överförmyndare i samverkan så avhandlades frågor mellan himmel och jord. Svaren har nu även besvarats skriftligen och finns publicerat under dokument

 

SDFS ÖIS Svar På Frågeställningar 221123