Information om föreningen, dess syfte och ändamål samt verksamhet

12 mars, 2019

Information om föreningen, dess syfte och ändamål samt verksamhet

Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare id. för. (SDFS) är en förening som företräder och organiserar frivilliga samhällsarbetare för att tillvarataga deras intressen vad gäller utbildning, vidareutveckling, tillhandahålla mentorskap, upprätthålla och utveckla kontakter med myndigheter, kommuner och landsting samt utgöra en resurs för samhället.

Läs gärna mer i vårt dokument

SDFS Information Om Föreningen 190129


Konsumentverket bjuder in till workshop gällande överskuldsättning

23 januari, 2019

Överskuldsättning kan få stora konsekvenser, både för den enskilde individen och för
samhället.

Ekonomiska problem kan påverka den psykiska och fysiska hälsan. I sin vardag möter människor olika yrkesgrupper och fler av dom behöver fråga ”Hur mår din ekonomi?”.

När: Onsdag den 6 mars
Välj mellan förmiddag eller eftermiddag:
kl. 9:00-11:30 eller 13:30-16:00
Var: Kronofogden, Soldatvägen 5, Falun.
Vi bjuder på fika
Deltagande i workshopen är kostnadsfritt, och
antalet platser är begränsat


Dags att betala medlemsavgiften

23 januari, 2019

Hej alla medlemmar! Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2019

245 kronor för medlemskap + ansvarsförsäkring

100 kronor för bara medlemskapet

inbetalas på bankgiro 189-0235 , ange namn


Ordförande om nya samarbetet i Borlänge

4 december, 2018

2018-12-04

Björn Barle
Björn Barle

Björn Barle, representerar de frivilliga i RFS arbetsgrupp i Borlänge. Som ordförande i Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare är han intresserad av nya idéer för att utveckla och bredda verksamheten.

Läs intervjun på RFS webbplats

Läs om Delmos-arbetet som föreningen ingår i