RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Bibliotekskort till huvudmän

Här behandlas gränsdragningar för vad en förvaltare har laglig rätt till.

Jag har hört mig för på Biblioteket om att ansöka om bibliotekskort för huvudmän. De sa att jag behöver ta med huvudmännens legitimationer.
Bibliotekens öppettider sammanfaller inte med när jag har möjlighet att träffa mina huvudmän varför jag skulle behöva behålla deras legitimationer 1-2 veckor vilket inte känns bra.
– Ska det inte räcka med att jag tar med mig registerutdragen och min legitimation?
(Det gäller godman inte förvaltarskap och ingen av dom har tillgång till internet eller mobiltelefon).
L8
30 okt 2016 18:44

Vid ingång av avtal så ska det räcka med att visa registerutdrag och egen legitimation. Om biblioteket inte godtar detta bör de förklara varför och jag skulle också rekommendera dem att kontakta överförmyndaren om de har några frågor. Många gånger kan ett nekande beror på att de inte vet innebörden av registerutdraget.
Linda Fröström
01 nov 2016 13:15

Varför kan inte huvudmännen själva gå till biblioteket och skaffa kort? Ev tillsammans med kontaktperson eller personal. De måste väl ändå till biblioteket för att låna böcker mm när de väl fått bibliotekskort?
Pettersson
09 nov 2016 12:48

Är du förvaltare och huvudman ska ha ett lånekort måste du ordna detta eftersom det du som övertagit rättshandlingsförmågan, i och med att du förordnats som förvaltare. Och då får inte huvudmannen ingå avtal.
Tommy Ekman
10 nov 2016 00:07

Det är godmansskap, enligt L8 som ställt frågan.

Pettersson
10 nov 2016 10:51

Linda: Tack, det gick bra när jag stod på mig vilket jag vågade när jag läst ditt svar.
Pettersson: Den ena huvudmannen är synskadad och behövde ett lånekort som bekräftar detta för att få låna talböcker. Dessa skickas hem till henne hon behöver alltså aldrig besöka biblioteket fysiskt. Den andra kan eventuellt i framtiden själv ta sig till biblioteket men har på grund av en olycka inte möjlighet nu. Jag har inte kollat upp det juridiska men tanken med ett eget bibliotekskort är att det är rätt person som ansvarar för lånet dvs min huvudman inte jag eller den som fysiskt besöker biblioteket åt huvudmannen.
L8
30 nov 2016 17:19