RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vad är en lekmannaövervakare?

Personer som är villkorligt frigivna eller dömda till skyddstillsyn kan få en lekmannaövervakare.

Lekmannaövervakaren ska vara ett stöd och en hjälp för den dömde, men har även en kontrollerande funktion avseende till exempel återfall i brott eller missbruk. Frivårdens handläggare har alltid huvudansvaret för ärendet.

Som lekmannaövervakare är du skyldig att rapportera till frivården, både vad gäller klientens framsteg och eventuell misskötsamhet. Den som är lekmannaövervakare har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer han eller hon möter i sitt uppdrag.

En lekmannaövervakare kan förordnas efter dom till skyddstillsyn eller när en klient vid villkorlig frigivning från ett fängelsestraff ska ställas under övervakning. Övervakningen pågår i regel under ett år, men kan förlängas efter beslut av övervakningsnämnd eller domstol om klienten till exempel återfaller i brott under pågående övervakning.