2022-10-19 | Nyheter och reportage 2022

10/11 – Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett digitalt seminarium.

Finansinspektionens utbildning “Trygga din ekonomiska framtid” i samverkan med RFS är anpassad för dig som till exempel är god man, kontaktperson, stödperson, förvaltare, medförmyndare, biträdande övervakare och du som besöker och utbildar på häkten och anstalter.

Utbildningen har ett brett innehåll inom privatekonomi med flera välkända experter. Fokus är att hjälpa andra att förebygga och att ta sig ur överskuldsättning men även att kunna stötta i olika privatekonomiska frågor samt få verktyg för att hänvisa till rätt instans.

När: 10 november kl. 8.30-15.00, välkomna!

Anmäl dig här: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jc2sdVTLSN65FCFi5O4f_A

(senast 9 november)

Digital kurs: Via Zoom, efter anmälan får du en länk till kursdagen.
Digital kurslitteratur: Materialet mejlas till dig 1-2 veckor innan kursen. 

Syfte med fortbildningen: Utbildningen ska ge en ökad kunskap för att lättare stödja i olika frågor om privatekonomi. Kursen ger verktyg så deltagare i sin tur kan guida andra till rätt instans.

Kursinnehåll: Kursen ger baskunskap inom en rad ekonomiska områden, b.la. om att bygga upp en stabil ekonomi, hur vi kan påverka pensionen, försäkringar, konsumenträttigheter och vad som händer med ekonomin vid t.ex. separation, dödsfall, sjukskrivning, arbetslöshet eller skuldsanering.


2022-11-29

Nyheter och reportage 2022

RFS kommenterar vägledande dom gällande godmanskapet

Ny vägladande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan slå hårt mot hemlösa   Tidningen Syre har uppmärksammat domen i högsta förvaltningsdomstolen som fastslår att utsatta grupper inte kan få hjälp med att få en bostad om de har en god man. Då faller...

Läs hela inlägget


2022-10-19

Nyheter och reportage 2022

7/11 Inbjudan till föreläsning och fokusgrupp

Välkomna till en träff om hur lagstiftaren ser på frivilliguppdrag som kontaktperson och biträdande övervakare. Vi är två forskare, Kerstin Svensson och Monica Larsson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, som under 2022 arbetar i ett forskningsprojekt om Medborgarmedverkan i myndigheters sociala...

Läs hela inlägget


2022-10-17

Nyheter och reportage 2022

Webbinarium: Ungas framtid i en hård värld

Vilka åtgärder genomförs för att förbättra ungas framtid? Skyddsvärnet anordnar tillsammans med RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ett webbinarium med fokus på frågor som rör barn och unga. 10.00 – 10.40 Den nya socialtjänstlagen och vad den innebär Åsa Furén Thulin, sektionschef SKR,...

Läs hela inlägget