2022-10-19 | Nyheter och reportage 2022

10/11 – Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett digitalt seminarium.

Finansinspektionens utbildning “Trygga din ekonomiska framtid” i samverkan med RFS är anpassad för dig som till exempel är god man, kontaktperson, stödperson, förvaltare, medförmyndare, biträdande övervakare och du som besöker och utbildar på häkten och anstalter.

Utbildningen har ett brett innehåll inom privatekonomi med flera välkända experter. Fokus är att hjälpa andra att förebygga och att ta sig ur överskuldsättning men även att kunna stötta i olika privatekonomiska frågor samt få verktyg för att hänvisa till rätt instans.

När: 10 november kl. 8.30-15.00, välkomna!

Anmäl dig här: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jc2sdVTLSN65FCFi5O4f_A

(senast 9 november)

Digital kurs: Via Zoom, efter anmälan får du en länk till kursdagen.
Digital kurslitteratur: Materialet mejlas till dig 1-2 veckor innan kursen. 

Syfte med fortbildningen: Utbildningen ska ge en ökad kunskap för att lättare stödja i olika frågor om privatekonomi. Kursen ger verktyg så deltagare i sin tur kan guida andra till rätt instans.

Kursinnehåll: Kursen ger baskunskap inom en rad ekonomiska områden, b.la. om att bygga upp en stabil ekonomi, hur vi kan påverka pensionen, försäkringar, konsumenträttigheter och vad som händer med ekonomin vid t.ex. separation, dödsfall, sjukskrivning, arbetslöshet eller skuldsanering.


2023-10-16

Nyheter och reportage 2022

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2022

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2022

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget