2022-10-19 | Nyheter och reportage 2022

10/11 – Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett digitalt seminarium.

Finansinspektionens utbildning “Trygga din ekonomiska framtid” i samverkan med RFS är anpassad för dig som till exempel är god man, kontaktperson, stödperson, förvaltare, medförmyndare, biträdande övervakare och du som besöker och utbildar på häkten och anstalter.

Utbildningen har ett brett innehåll inom privatekonomi med flera välkända experter. Fokus är att hjälpa andra att förebygga och att ta sig ur överskuldsättning men även att kunna stötta i olika privatekonomiska frågor samt få verktyg för att hänvisa till rätt instans.

När: 10 november kl. 8.30-15.00, välkomna!

Anmäl dig här: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jc2sdVTLSN65FCFi5O4f_A

(senast 9 november)

Digital kurs: Via Zoom, efter anmälan får du en länk till kursdagen.
Digital kurslitteratur: Materialet mejlas till dig 1-2 veckor innan kursen. 

Syfte med fortbildningen: Utbildningen ska ge en ökad kunskap för att lättare stödja i olika frågor om privatekonomi. Kursen ger verktyg så deltagare i sin tur kan guida andra till rätt instans.

Kursinnehåll: Kursen ger baskunskap inom en rad ekonomiska områden, b.la. om att bygga upp en stabil ekonomi, hur vi kan påverka pensionen, försäkringar, konsumenträttigheter och vad som händer med ekonomin vid t.ex. separation, dödsfall, sjukskrivning, arbetslöshet eller skuldsanering.


2023-01-19

Nyheter och reportage 2022

Lunchträff med RFS försäkringsmäklare

Infomrationsträff med Fredrik Ståhlberg från Söderberg & Partners. Träffen är öppen för alla. Fredrik kommer berätta om vad RFs försäkring ger för skydd och hur försäkringen fungerar. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till Fredrik. Träffen sker på zoom...

Läs hela inlägget


2023-01-17

Nyheter och reportage 2022

Nyhetsbrev med omvärldsbevakning för GMF till ensamkommande

Vi inbjuder dig som har uppdrag som god man för ensamkommande asylbarn och/eller är särskild förordnad vårdnadshavare till att prenumerera på nyhetsbrev från RFS med information gällande dessa uppdrag. Nyhetsbrevet riktar sig specifikt till dig som är god man eller...

Läs hela inlägget


2022-12-21

Nyheter och reportage 2022

Civil Rights Defenders släpper ny rapport om tvångsvården i Sverige

Under år 2022 genomförde Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa en enkätundersökning om hur mänskliga rättigheter efterföljs inom tvångsvården. Enkäten vände sig till personer som har varit intagna i tvångsvård någon gång under de senaste fem...

Läs hela inlägget