2022-04-06 | Nyheter och reportage 2022

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss
alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i
framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med
kompletterande självstudier.

Fortbildningen “Trygga din ekonomiska framtid” är anpassad efter medlemmar inom RFS, till exempel du som är god man, kontaktperson, stödperson, förvaltare, medförmyndare, biträdande övervakare och du som besöker och utbildar på häkten och anstalter. Utbildningen har ett brett innehåll inom privatekonomi, med fokus på att hjälpa andra att förebygga och att ta sig ur överskuldsättning men även att kunna stötta i olika privatekonomiska frågor.

Den 19 maj:
kl. 08.30-15.00 (incheckning kl. 8.15)
Anmäl dig senast den 9 maj till: info@rfs.se

Digital kurs: Via Zoom, du behöver en dator med internet.
Din kurslitteratur: Materialet skickas ut digitalt till den mailadress du uppger vid anmälan, ca
1-2 veckor i förväg. Avsätt tid att läsa materialet innan kursen.

OBS! För deltagande (och diplom) krävs närvaro de utsatta kurstiderna.
Antal platser är begränsat, anmäl dig därför bara om du med säkerhet tänker närvara på kursen.
Syfte med fortbildningen: Utbildningen ska ge en ökad kunskap för att lättare stödja i olika frågor
om privatekonomi. Kursen ger verktyg så deltagare i sin tur kan guida andra till rätt instans.

För att ta del av hela programmet och schemat klicka på länken nedan:

Inbjudan 19 Maj Digital Kurs I Privatekonom Via RFS Final

För att anmäla dig till kursen fyll i formuläret nedan:

Anmälan: Digital fortbildning i privatekonomi 19 maj

  • Beskriv vilket/vilka uppdrag som frivilligarbetare du har
  • När kursmaterialet kommit fram kommer du att få en sms-avi från Finansinspektionen, därmed behöver du fylla i ett mobiltelefonnummer.

 


2023-10-16

Nyheter och reportage 2022

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2022

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2022

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget