2022-10-19 | Nyheter och reportage 2022

7/11 Inbjudan till föreläsning och fokusgrupp

Välkomna till en träff om hur lagstiftaren ser på frivilliguppdrag som kontaktperson och biträdande övervakare.

Vi är två forskare, Kerstin Svensson och Monica Larsson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, som under 2022 arbetar i ett forskningsprojekt om Medborgarmedverkan i myndigheters sociala arbete som finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor.

I projektet har vi gått på djupet i statliga utredningar, andra förarbeten till lagar och underlag i myndigheter för att förstå lagstiftarens motiv till frivilliguppdragen inom ramen för Socialtjänstlagen, LSS och Brottsbalken. Det handlar alltså om tankarna bakom uppdrag som kontaktperson i socialtjänst och på funktionshinderområdet och som biträdande övervakare i Kriminalvården.

Vi bjuder nu in er i RFS till ett tvåtimmarsmöte i Stockholm Måndag 7 november kl. 15-17 i nära anslutning till Stockholms Central. Vid mötet kommer vi att ge en kort föreläsning där vi presenterar våra resultat om tankarna bakom att uppdragen finns i lagarna, öppnar därefter en gemensam diskussion om uppdragens möjliga och önskade utveckling. Det som kommer fram i diskussionerna och era synpunkter vill vi därefter gärna få ta med i vår avslutande analys i projektet.

Sista dagen för att anmäla sig som deltagare är 23 oktober. Mer information om forskningsprojektet lämnas vid mötet, men det går också bra att kontakta oss direkt om det är några frågor och för anmälan enklast genom e-post till joanna.graumann.walnestedt@rfs.se

Vi bjuder på fika vid mötet!
Med hopp om ert intresse och möjlighet att medverka!

Kerstin Svensson och Monica Larsson
Lunds universitet, Socialhögskolan


2022-11-29

Nyheter och reportage 2022

RFS kommenterar vägledande dom gällande godmanskapet

Ny vägladande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan slå hårt mot hemlösa   Tidningen Syre har uppmärksammat domen i högsta förvaltningsdomstolen som fastslår att utsatta grupper inte kan få hjälp med att få en bostad om de har en god man. Då faller...

Läs hela inlägget


2022-10-19

Nyheter och reportage 2022

10/11 – Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett digitalt seminarium. Finansinspektionens utbildning "Trygga din...

Läs hela inlägget


2022-10-17

Nyheter och reportage 2022

Webbinarium: Ungas framtid i en hård värld

Vilka åtgärder genomförs för att förbättra ungas framtid? Skyddsvärnet anordnar tillsammans med RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ett webbinarium med fokus på frågor som rör barn och unga. 10.00 – 10.40 Den nya socialtjänstlagen och vad den innebär Åsa Furén Thulin, sektionschef SKR,...

Läs hela inlägget