2022-10-19 | Nyheter och reportage 2022

7/11 Inbjudan till föreläsning och fokusgrupp

Välkomna till en träff om hur lagstiftaren ser på frivilliguppdrag som kontaktperson och biträdande övervakare.

Vi är två forskare, Kerstin Svensson och Monica Larsson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, som under 2022 arbetar i ett forskningsprojekt om Medborgarmedverkan i myndigheters sociala arbete som finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor.

I projektet har vi gått på djupet i statliga utredningar, andra förarbeten till lagar och underlag i myndigheter för att förstå lagstiftarens motiv till frivilliguppdragen inom ramen för Socialtjänstlagen, LSS och Brottsbalken. Det handlar alltså om tankarna bakom uppdrag som kontaktperson i socialtjänst och på funktionshinderområdet och som biträdande övervakare i Kriminalvården.

Vi bjuder nu in er i RFS till ett tvåtimmarsmöte i Stockholm Måndag 7 november kl. 15-17 i nära anslutning till Stockholms Central. Vid mötet kommer vi att ge en kort föreläsning där vi presenterar våra resultat om tankarna bakom att uppdragen finns i lagarna, öppnar därefter en gemensam diskussion om uppdragens möjliga och önskade utveckling. Det som kommer fram i diskussionerna och era synpunkter vill vi därefter gärna få ta med i vår avslutande analys i projektet.

Sista dagen för att anmäla sig som deltagare är 23 oktober. Mer information om forskningsprojektet lämnas vid mötet, men det går också bra att kontakta oss direkt om det är några frågor och för anmälan enklast genom e-post till joanna.graumann.walnestedt@rfs.se

Vi bjuder på fika vid mötet!
Med hopp om ert intresse och möjlighet att medverka!

Kerstin Svensson och Monica Larsson
Lunds universitet, Socialhögskolan


2023-10-16

Nyheter och reportage 2022

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2022

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2022

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget