2022-10-19 | Nyheter och reportage 2022

7/11 Inbjudan till föreläsning och fokusgrupp

Välkomna till en träff om hur lagstiftaren ser på frivilliguppdrag som kontaktperson och biträdande övervakare.

Vi är två forskare, Kerstin Svensson och Monica Larsson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, som under 2022 arbetar i ett forskningsprojekt om Medborgarmedverkan i myndigheters sociala arbete som finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor.

I projektet har vi gått på djupet i statliga utredningar, andra förarbeten till lagar och underlag i myndigheter för att förstå lagstiftarens motiv till frivilliguppdragen inom ramen för Socialtjänstlagen, LSS och Brottsbalken. Det handlar alltså om tankarna bakom uppdrag som kontaktperson i socialtjänst och på funktionshinderområdet och som biträdande övervakare i Kriminalvården.

Vi bjuder nu in er i RFS till ett tvåtimmarsmöte i Stockholm Måndag 7 november kl. 15-17 i nära anslutning till Stockholms Central. Vid mötet kommer vi att ge en kort föreläsning där vi presenterar våra resultat om tankarna bakom att uppdragen finns i lagarna, öppnar därefter en gemensam diskussion om uppdragens möjliga och önskade utveckling. Det som kommer fram i diskussionerna och era synpunkter vill vi därefter gärna få ta med i vår avslutande analys i projektet.

Sista dagen för att anmäla sig som deltagare är 23 oktober. Mer information om forskningsprojektet lämnas vid mötet, men det går också bra att kontakta oss direkt om det är några frågor och för anmälan enklast genom e-post till joanna.graumann.walnestedt@rfs.se

Vi bjuder på fika vid mötet!
Med hopp om ert intresse och möjlighet att medverka!

Kerstin Svensson och Monica Larsson
Lunds universitet, Socialhögskolan


2023-01-19

Nyheter och reportage 2022

Lunchträff med RFS försäkringsmäklare

Infomrationsträff med Fredrik Ståhlberg från Söderberg & Partners. Träffen är öppen för alla. Fredrik kommer berätta om vad RFs försäkring ger för skydd och hur försäkringen fungerar. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till Fredrik. Träffen sker på zoom...

Läs hela inlägget


2023-01-17

Nyheter och reportage 2022

Nyhetsbrev med omvärldsbevakning för GMF till ensamkommande

Vi inbjuder dig som har uppdrag som god man för ensamkommande asylbarn och/eller är särskild förordnad vårdnadshavare till att prenumerera på nyhetsbrev från RFS med information gällande dessa uppdrag. Nyhetsbrevet riktar sig specifikt till dig som är god man eller...

Läs hela inlägget


2022-12-21

Nyheter och reportage 2022

Civil Rights Defenders släpper ny rapport om tvångsvården i Sverige

Under år 2022 genomförde Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa en enkätundersökning om hur mänskliga rättigheter efterföljs inom tvångsvården. Enkäten vände sig till personer som har varit intagna i tvångsvård någon gång under de senaste fem...

Läs hela inlägget