2022-10-19 | Nyheter och reportage 2022

7/11 Inbjudan till föreläsning och fokusgrupp

Välkomna till en träff om hur lagstiftaren ser på frivilliguppdrag som kontaktperson och biträdande övervakare.

Vi är två forskare, Kerstin Svensson och Monica Larsson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, som under 2022 arbetar i ett forskningsprojekt om Medborgarmedverkan i myndigheters sociala arbete som finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor.

I projektet har vi gått på djupet i statliga utredningar, andra förarbeten till lagar och underlag i myndigheter för att förstå lagstiftarens motiv till frivilliguppdragen inom ramen för Socialtjänstlagen, LSS och Brottsbalken. Det handlar alltså om tankarna bakom uppdrag som kontaktperson i socialtjänst och på funktionshinderområdet och som biträdande övervakare i Kriminalvården.

Vi bjuder nu in er i RFS till ett tvåtimmarsmöte i Stockholm Måndag 7 november kl. 15-17 i nära anslutning till Stockholms Central. Vid mötet kommer vi att ge en kort föreläsning där vi presenterar våra resultat om tankarna bakom att uppdragen finns i lagarna, öppnar därefter en gemensam diskussion om uppdragens möjliga och önskade utveckling. Det som kommer fram i diskussionerna och era synpunkter vill vi därefter gärna få ta med i vår avslutande analys i projektet.

Sista dagen för att anmäla sig som deltagare är 23 oktober. Mer information om forskningsprojektet lämnas vid mötet, men det går också bra att kontakta oss direkt om det är några frågor och för anmälan enklast genom e-post till joanna.graumann.walnestedt@rfs.se

Vi bjuder på fika vid mötet!
Med hopp om ert intresse och möjlighet att medverka!

Kerstin Svensson och Monica Larsson
Lunds universitet, Socialhögskolan


2024-06-07

Nyheter och reportage 2022

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget


2024-06-05

Nyheter och reportage 2022

Pride month – öppenhet och inkluderande

Nu under juni är det Pride month! Det är ett tillfälle att uppmärksamma den öppenhet och inkluderande tanke som många förknippar Pride med. Visste du att det är 55 år sedan som (det tros vara) världens första Pridedemonstration hölls i New...

Läs hela inlägget


2024-05-27

Nyheter och reportage 2022

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget