2021-11-16 | Nyheter och reportage

Årets hagabergskonferens: “Äntligen tillbaka!”

 

I helgen hade RFS sin årliga konferens för besöksgrupper och biträdande övervakare. Temat för i år handlade om hur det är att vara frihetsberövad och förälder.

Bland annat föreläste barnrättsorganisation BUFFF och Kriminalvårdens barnombud. Deltagarna hade också erfarenhetsutbyte med diskussioner kopplade till ämnet.

– Det var en lyckad konferens med stort åldersspann på deltagarna som kom från hela landet. Ett fint nätverk av frivilliga samhällsarbetare med gedigna erfarenheter och stor kunskap, säger Märta Frank, ombudsman på RFS.

På lördagskvällen blev det underhållning.

Det var första gången sedan 2019 som konferensen kunde genomföras fysiskt.

– Äntligen tillbaka! Jag har väntat på det här, det är årets händelse inom RFS för mig, säger Thomas Karlsson, studieansvarig på RFS.

Ett inslag som var nytt för i år var att det också bjöds på underhållning på lördagskvällen. Till det hade artisterna ”Kriminologen” (Björn Moberg) och Linda Vanessa bjudits in.

– Det var bra föreläsningar, engagerade deltagare och härlig underhållning, säger Thomas Karlsson, studieansvarig på RFS.

Thomas Karlsson och Märta Frank från RFS tog tillfället i akt och berättade om frivårdsturnén liksom utbildningen vardagsekonomi under helgen.

 


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget