2021-04-09 | Nyheter och reportage

Årsmöte 2021

Här hittar du samlad information om årsmötet 2021.

Årsmöteshandlingar:

Dagordning Årsmöte 2021

Plats: Zoom
Tid och datum: Söndag 9 maj kl. 09.30 – 14.00

Är årsmötet inte klart på utsatt tid fortsätter årsmötet till dess att det är klart.
Mötesdeltagare loggar in mellan kl. 09.00 – 09.15.

Länk för att ansluta: https://zoom.us/j/97606046051?pwd=cTN6WU93UHdsSThZUzhIWndTMkNxUT09

Förslag till dagordning:

1. Årsmötet öppnas

2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst

3. Fastställa röstlängd

4. Val av årsmötesfunktionärer
A. Ordförande
B. Sekreterare
C. Två protokolljusterare
D. Två rösträknare
E. Beredningsutskott om tre personer

5. Fastställa dag- och arbetsordning för förbundets årsmöte

6. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020

7. Behandling av förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse för 2020 (årsredovisning)

8. Behandling av revisorernas berättelse för 2020

9. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2020

10. Behandling av förbundsstyrelsens förslag

A. Förslag till verksamhetsplan och budget 2021

11. Behandling av motioner

12. Beslut om inriktning av verksamheten de kommande tre åren

13. Beslut om arvode till förbundets förtroendevalda

14. Beslut om föreningarnas medlemsavgift i förbundet för nästkommande år

15. Val

A. Förbundsordförande, fyllnadsval, 1 år
B. Tre ordinarie styrelseledamöter varav en med särskild inriktning mot godmansområdet och en med särskild inriktning mot socialtjänstområdet samt en allmän ledamot, alla på 3 år
C. Två styrelseersättare för ordinarie ledamöter, båda på 1 år
D. En ordinarie revisor, 2 år
E. En revisorsersättare, 1 år
F. En ledamot till valberedningen, 3 år
G. Två ersättare till valberedning, 1 år

17.  Kallelse till nästa årsmöte

18.  Förbundsårsmötet avslutas

 

 

 


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget