2021-04-09 | Nyheter och reportage

Årsmöte 2021

Här hittar du samlad information om årsmötet 2021.

Årsmöteshandlingar:

Dagordning Årsmöte 2021

Plats: Zoom
Tid och datum: Söndag 9 maj kl. 09.30 – 14.00

Är årsmötet inte klart på utsatt tid fortsätter årsmötet till dess att det är klart.
Mötesdeltagare loggar in mellan kl. 09.00 – 09.15.

Länk för att ansluta: https://zoom.us/j/97606046051?pwd=cTN6WU93UHdsSThZUzhIWndTMkNxUT09

Förslag till dagordning:

1. Årsmötet öppnas

2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst

3. Fastställa röstlängd

4. Val av årsmötesfunktionärer
A. Ordförande
B. Sekreterare
C. Två protokolljusterare
D. Två rösträknare
E. Beredningsutskott om tre personer

5. Fastställa dag- och arbetsordning för förbundets årsmöte

6. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020

7. Behandling av förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse för 2020 (årsredovisning)

8. Behandling av revisorernas berättelse för 2020

9. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2020

10. Behandling av förbundsstyrelsens förslag

A. Förslag till verksamhetsplan och budget 2021

11. Behandling av motioner

12. Beslut om inriktning av verksamheten de kommande tre åren

13. Beslut om arvode till förbundets förtroendevalda

14. Beslut om föreningarnas medlemsavgift i förbundet för nästkommande år

15. Val

A. Förbundsordförande, fyllnadsval, 1 år
B. Tre ordinarie styrelseledamöter varav en med särskild inriktning mot godmansområdet och en med särskild inriktning mot socialtjänstområdet samt en allmän ledamot, alla på 3 år
C. Två styrelseersättare för ordinarie ledamöter, båda på 1 år
D. En ordinarie revisor, 2 år
E. En revisorsersättare, 1 år
F. En ledamot till valberedningen, 3 år
G. Två ersättare till valberedning, 1 år

17.  Kallelse till nästa årsmöte

18.  Förbundsårsmötet avslutas

 

 

 


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget