2021-04-09 | Nyheter och reportage

Årsmöte 2021

Här hittar du samlad information om årsmötet 2021.

Årsmöteshandlingar:

Dagordning Årsmöte 2021

Plats: Zoom
Tid och datum: Söndag 9 maj kl. 09.30 – 14.00

Är årsmötet inte klart på utsatt tid fortsätter årsmötet till dess att det är klart.
Mötesdeltagare loggar in mellan kl. 09.00 – 09.15.

Länk för att ansluta: https://zoom.us/j/97606046051?pwd=cTN6WU93UHdsSThZUzhIWndTMkNxUT09

Förslag till dagordning:

1. Årsmötet öppnas

2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst

3. Fastställa röstlängd

4. Val av årsmötesfunktionärer
A. Ordförande
B. Sekreterare
C. Två protokolljusterare
D. Två rösträknare
E. Beredningsutskott om tre personer

5. Fastställa dag- och arbetsordning för förbundets årsmöte

6. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020

7. Behandling av förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse för 2020 (årsredovisning)

8. Behandling av revisorernas berättelse för 2020

9. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2020

10. Behandling av förbundsstyrelsens förslag

A. Förslag till verksamhetsplan och budget 2021

11. Behandling av motioner

12. Beslut om inriktning av verksamheten de kommande tre åren

13. Beslut om arvode till förbundets förtroendevalda

14. Beslut om föreningarnas medlemsavgift i förbundet för nästkommande år

15. Val

A. Förbundsordförande, fyllnadsval, 1 år
B. Tre ordinarie styrelseledamöter varav en med särskild inriktning mot godmansområdet och en med särskild inriktning mot socialtjänstområdet samt en allmän ledamot, alla på 3 år
C. Två styrelseersättare för ordinarie ledamöter, båda på 1 år
D. En ordinarie revisor, 2 år
E. En revisorsersättare, 1 år
F. En ledamot till valberedningen, 3 år
G. Två ersättare till valberedning, 1 år

17.  Kallelse till nästa årsmöte

18.  Förbundsårsmötet avslutas

 

 

 


2021-07-09

Nyheter och reportage

RFS bjuder in justitieministern till möte

RFS har bjudit in justitieminister Morgan Johansson till ett samtal om hur frivilliga samhällsarbetare kan bidra i de lagreglerade uppdragen. Detta med anledning av den senaste tidens debatt om biträdande övervakare liksom utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. Här...

Läs hela inlägget


2021-07-02

Nyheter och reportage

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2021-07-02

Nyheter och reportage

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 28 juni till den 15 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget