2021-04-09 | Nyheter och reportage

Årsmöte 2021

Här hittar du samlad information om årsmötet 2021.

Årsmöteshandlingar:

Dagordning Årsmöte 2021

Plats: Zoom
Tid och datum: Söndag 9 maj kl. 09.30 – 14.00

Är årsmötet inte klart på utsatt tid fortsätter årsmötet till dess att det är klart.
Mötesdeltagare loggar in mellan kl. 09.00 – 09.15.

Länk för att ansluta: https://zoom.us/j/97606046051?pwd=cTN6WU93UHdsSThZUzhIWndTMkNxUT09

Förslag till dagordning:

1. Årsmötet öppnas

2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst

3. Fastställa röstlängd

4. Val av årsmötesfunktionärer
A. Ordförande
B. Sekreterare
C. Två protokolljusterare
D. Två rösträknare
E. Beredningsutskott om tre personer

5. Fastställa dag- och arbetsordning för förbundets årsmöte

6. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020

7. Behandling av förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse för 2020 (årsredovisning)

8. Behandling av revisorernas berättelse för 2020

9. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2020

10. Behandling av förbundsstyrelsens förslag

A. Förslag till verksamhetsplan och budget 2021

11. Behandling av motioner

12. Beslut om inriktning av verksamheten de kommande tre åren

13. Beslut om arvode till förbundets förtroendevalda

14. Beslut om föreningarnas medlemsavgift i förbundet för nästkommande år

15. Val

A. Förbundsordförande, fyllnadsval, 1 år
B. Tre ordinarie styrelseledamöter varav en med särskild inriktning mot godmansområdet och en med särskild inriktning mot socialtjänstområdet samt en allmän ledamot, alla på 3 år
C. Två styrelseersättare för ordinarie ledamöter, båda på 1 år
D. En ordinarie revisor, 2 år
E. En revisorsersättare, 1 år
F. En ledamot till valberedningen, 3 år
G. Två ersättare till valberedning, 1 år

17.  Kallelse till nästa årsmöte

18.  Förbundsårsmötet avslutas

 

 

 


2024-06-07

Nyheter och reportage

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget


2024-06-05

Nyheter och reportage

Pride month – öppenhet och inkluderande

Nu under juni är det Pride month! Det är ett tillfälle att uppmärksamma den öppenhet och inkluderande tanke som många förknippar Pride med. Visste du att det är 55 år sedan som (det tros vara) världens första Pridedemonstration hölls i New...

Läs hela inlägget


2024-05-27

Nyheter och reportage

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget