2021-04-09 | Nyheter och reportage

Årsmöte 2021

Här hittar du samlad information om årsmötet 2021.

Årsmöteshandlingar:

Dagordning Årsmöte 2021

Plats: Zoom
Tid och datum: Söndag 9 maj kl. 09.30 – 14.00

Är årsmötet inte klart på utsatt tid fortsätter årsmötet till dess att det är klart.
Mötesdeltagare loggar in mellan kl. 09.00 – 09.15.

Länk för att ansluta: https://zoom.us/j/97606046051?pwd=cTN6WU93UHdsSThZUzhIWndTMkNxUT09

Förslag till dagordning:

1. Årsmötet öppnas

2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst

3. Fastställa röstlängd

4. Val av årsmötesfunktionärer
A. Ordförande
B. Sekreterare
C. Två protokolljusterare
D. Två rösträknare
E. Beredningsutskott om tre personer

5. Fastställa dag- och arbetsordning för förbundets årsmöte

6. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020

7. Behandling av förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse för 2020 (årsredovisning)

8. Behandling av revisorernas berättelse för 2020

9. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2020

10. Behandling av förbundsstyrelsens förslag

A. Förslag till verksamhetsplan och budget 2021

11. Behandling av motioner

12. Beslut om inriktning av verksamheten de kommande tre åren

13. Beslut om arvode till förbundets förtroendevalda

14. Beslut om föreningarnas medlemsavgift i förbundet för nästkommande år

15. Val

A. Förbundsordförande, fyllnadsval, 1 år
B. Tre ordinarie styrelseledamöter varav en med särskild inriktning mot godmansområdet och en med särskild inriktning mot socialtjänstområdet samt en allmän ledamot, alla på 3 år
C. Två styrelseersättare för ordinarie ledamöter, båda på 1 år
D. En ordinarie revisor, 2 år
E. En revisorsersättare, 1 år
F. En ledamot till valberedningen, 3 år
G. Två ersättare till valberedning, 1 år

17.  Kallelse till nästa årsmöte

18.  Förbundsårsmötet avslutas

 

 

 


2021-02-12

Nyheter och reportage

Efterlysning: åsikter om att få hjälp av en god man

RFS projekt Rätt att delta vill veta hur det är att ha en god man. Vill du bidra med dina synpunkter? Delta i vår enkät. Projektet Rätt att delta – med stöd av ställföreträdare ska: göra det tydligare vad en god...

Läs hela inlägget


2021-01-13

Nyheter och reportage

Volontäruppdrag: Juridisk rådgivning för gode män

Vill du vara med och bidra med din expertis? Vi söker nu fler volontärer till vår volontärjuristsgrupp. Uppdraget handlar om att via mail besvara frågor från våra medlemmar som är gode män, förvaltare, gode män till ensamkommande barn och särskilt förordnade...

Läs hela inlägget


2021-01-13

Nyheter och reportage

Digital fortbildning i privatekonomi 28 april

Utbildningen är nu fullsatt! Hör av dig till info@rfs.se eller lina.karlsson@rfs.se om du vill stå på reservlista. Det kommer också fler kurstillfällen i höst.   Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid" är anpassad efter medlemmar inom RFS, och vänder sig till dig som...

Läs hela inlägget