2020-04-02 | Nyheter och reportage

Årsmöten och konferens med anledning av Covid-19

I det här speciella läget tvingas vi ta ovanliga beslut, och vi behöver ha våra medlemmars och verksamhetens bästa för ögonen. Nuvarande situation är extra ordinär och de flesta har inte ens kunnat föreställa sig att det som nu sker skulle kunna inträffa och därför har förbundsstyrelsen fattat följande beslut om konferensen och årsmötet. Vi får också frågor om lokalföreningarna och där lämnar vi de rekommendationer som du kan läsa om nedan.

Konferensen 9-10 maj
Konferensen den 9-10 maj ställs in. Nästa konferens äger rum 2021.

Förbundets årsmöte
Förbundets årsmöte kommer att genomföras på distans. Enligt RFS stadgar ska årsmötet hållas före den sista juni, vilket kommer att ske. Vi undersöker nu på vilket sätt vi kan genomföra årsmötet på distans. Vi kommer därför att meddela ett nytt datum för årsmötet och gå ut med information om hur du anmäler dig.

Lokalföreningarnas årsmöten
Några lokalföreningar har meddelat att de inte kommer att kunna genomföra sina årsmöten som planerat. Vi rekommenderar att årsmöten i möjligaste mån genomförs på distans. Det finns olika möjligheter att hålla telefonmöte och webbmöte. Det är respektive förenings stadgar som anger när i tid ett årsmöte ska hållas och givetvis så är det respektive lokalförenings beslut i vilken form som mötet ska genomföras.

Som stöd för de tiotusentals möten inom den ideella sektorn som just nu står stilla har ABF öppnat en egen hjälplinje, Mötesakuten. Den är öppen för alla ideella krafter som behöver hitta lösningar för att träffas utan att träffas. https://www.abf.se/folkbildning-i-coronatider/motesakuten/


2020-06-28

Nyheter och reportage

Inbjudan till konferens för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män till personer inom tvångsvården

RFS och Civil Rights Defenders bjuder in till en konferens för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män till personer inom tvångsvården. Vi hoppas att du vill vara med och diskutera hur du ser på ditt uppdrag, både dess styrkor och utmaningar,...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Nyheter och reportage

”Jag känner mig som ett gångjärn mellan kriminalvård och civilsamhälle”

Ola Kuremyr har en bakgrund med missbruksproblematik. Han vet hur viktigt det är att få professionell hjälp och att ha trygga medmänniskor omkring sig under tillfriskningsarbetet. Han vet också att man lättare håller sig frisk genom att hjälpa andra i...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Nyheter och reportage

Huvudmannens delaktighet i fokus i nytt projekt

Arvsfonden har beviljat RFS medel för projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Det riktar sig till personer som får stöd av en ställföreträdare, ställföreträdarna och andra aktörer. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer...

Läs hela inlägget