2020-04-02 | Nyheter och reportage

Årsmöten och konferens med anledning av Covid-19

I det här speciella läget tvingas vi ta ovanliga beslut, och vi behöver ha våra medlemmars och verksamhetens bästa för ögonen. Nuvarande situation är extra ordinär och de flesta har inte ens kunnat föreställa sig att det som nu sker skulle kunna inträffa och därför har förbundsstyrelsen fattat följande beslut om konferensen och årsmötet. Vi får också frågor om lokalföreningarna och där lämnar vi de rekommendationer som du kan läsa om nedan.

Konferensen 9-10 maj
Konferensen den 9-10 maj ställs in. Nästa konferens äger rum 2021.

Förbundets årsmöte
Förbundets årsmöte kommer att genomföras på distans. Enligt RFS stadgar ska årsmötet hållas före den sista juni, vilket kommer att ske. Vi undersöker nu på vilket sätt vi kan genomföra årsmötet på distans. Vi kommer därför att meddela ett nytt datum för årsmötet och gå ut med information om hur du anmäler dig.

Lokalföreningarnas årsmöten
Några lokalföreningar har meddelat att de inte kommer att kunna genomföra sina årsmöten som planerat. Vi rekommenderar att årsmöten i möjligaste mån genomförs på distans. Det finns olika möjligheter att hålla telefonmöte och webbmöte. Det är respektive förenings stadgar som anger när i tid ett årsmöte ska hållas och givetvis så är det respektive lokalförenings beslut i vilken form som mötet ska genomföras.

Som stöd för de tiotusentals möten inom den ideella sektorn som just nu står stilla har ABF öppnat en egen hjälplinje, Mötesakuten. Den är öppen för alla ideella krafter som behöver hitta lösningar för att träffas utan att träffas. https://www.abf.se/folkbildning-i-coronatider/motesakuten/


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget