2020-04-02 | Nyheter och reportage

Årsmöten och konferens med anledning av Covid-19

I det här speciella läget tvingas vi ta ovanliga beslut, och vi behöver ha våra medlemmars och verksamhetens bästa för ögonen. Nuvarande situation är extra ordinär och de flesta har inte ens kunnat föreställa sig att det som nu sker skulle kunna inträffa och därför har förbundsstyrelsen fattat följande beslut om konferensen och årsmötet. Vi får också frågor om lokalföreningarna och där lämnar vi de rekommendationer som du kan läsa om nedan.

Konferensen 9-10 maj
Konferensen den 9-10 maj ställs in. Nästa konferens äger rum 2021.

Förbundets årsmöte
Förbundets årsmöte kommer att genomföras på distans. Enligt RFS stadgar ska årsmötet hållas före den sista juni, vilket kommer att ske. Vi undersöker nu på vilket sätt vi kan genomföra årsmötet på distans. Vi kommer därför att meddela ett nytt datum för årsmötet och gå ut med information om hur du anmäler dig.

Lokalföreningarnas årsmöten
Några lokalföreningar har meddelat att de inte kommer att kunna genomföra sina årsmöten som planerat. Vi rekommenderar att årsmöten i möjligaste mån genomförs på distans. Det finns olika möjligheter att hålla telefonmöte och webbmöte. Det är respektive förenings stadgar som anger när i tid ett årsmöte ska hållas och givetvis så är det respektive lokalförenings beslut i vilken form som mötet ska genomföras.

Som stöd för de tiotusentals möten inom den ideella sektorn som just nu står stilla har ABF öppnat en egen hjälplinje, Mötesakuten. Den är öppen för alla ideella krafter som behöver hitta lösningar för att träffas utan att träffas. https://www.abf.se/folkbildning-i-coronatider/motesakuten/


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget