2020-04-02 | Nyheter och reportage

Årsmöten och konferens med anledning av Covid-19

I det här speciella läget tvingas vi ta ovanliga beslut, och vi behöver ha våra medlemmars och verksamhetens bästa för ögonen. Nuvarande situation är extra ordinär och de flesta har inte ens kunnat föreställa sig att det som nu sker skulle kunna inträffa och därför har förbundsstyrelsen fattat följande beslut om konferensen och årsmötet. Vi får också frågor om lokalföreningarna och där lämnar vi de rekommendationer som du kan läsa om nedan.

Konferensen 9-10 maj
Konferensen den 9-10 maj ställs in. Nästa konferens äger rum 2021.

Förbundets årsmöte
Förbundets årsmöte kommer att genomföras på distans. Enligt RFS stadgar ska årsmötet hållas före den sista juni, vilket kommer att ske. Vi undersöker nu på vilket sätt vi kan genomföra årsmötet på distans. Vi kommer därför att meddela ett nytt datum för årsmötet och gå ut med information om hur du anmäler dig.

Lokalföreningarnas årsmöten
Några lokalföreningar har meddelat att de inte kommer att kunna genomföra sina årsmöten som planerat. Vi rekommenderar att årsmöten i möjligaste mån genomförs på distans. Det finns olika möjligheter att hålla telefonmöte och webbmöte. Det är respektive förenings stadgar som anger när i tid ett årsmöte ska hållas och givetvis så är det respektive lokalförenings beslut i vilken form som mötet ska genomföras.

Som stöd för de tiotusentals möten inom den ideella sektorn som just nu står stilla har ABF öppnat en egen hjälplinje, Mötesakuten. Den är öppen för alla ideella krafter som behöver hitta lösningar för att träffas utan att träffas. https://www.abf.se/folkbildning-i-coronatider/motesakuten/


2020-10-16

Nyheter och reportage

Inbjudan: Föreläsning med Statens institutionsstyrelse

välkomna till digital föreläsning RFS bjuder in kontaktpersoner för barn till konferens med tema ungdomskriminalitet och gängkriminalitet. SiS är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. De behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och tar emot ungdomar som har dömts...

Läs hela inlägget


2020-10-16

Nyheter och reportage

Inbjudan: Besökgruppskonferens

Tema: ungdomskriminalitet och gängkriminalitet RFS bjuder in ansvariga för besöksgrupper på häkte och anstalt till konferens. Representant från Kriminalvården berättar om arbetet med barn och ungdomar inom Kriminalvårdens häkten. Representant från Passus, Fryshuset, ger ett föredrag om avhopparverksamhet, vad som...

Läs hela inlägget


2020-06-28

Nyheter och reportage

Inbjudan till workshop för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män till personer inom tvångsvården

RFS och Civil Rights Defenders anordnar en digital workshop för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män med fokus på erfarenhetsutbyte. Klicka här för att anmäla dig. Sista anmälningsdag är 17e september. Inbjudan till konferensen finns som en pdf: ladda ner inbjudan. Tid: 25...

Läs hela inlägget