2020-04-02 | Nyheter och reportage

Årsmöten och konferens med anledning av Covid-19

I det här speciella läget tvingas vi ta ovanliga beslut, och vi behöver ha våra medlemmars och verksamhetens bästa för ögonen. Nuvarande situation är extra ordinär och de flesta har inte ens kunnat föreställa sig att det som nu sker skulle kunna inträffa och därför har förbundsstyrelsen fattat följande beslut om konferensen och årsmötet. Vi får också frågor om lokalföreningarna och där lämnar vi de rekommendationer som du kan läsa om nedan.

Konferensen 9-10 maj
Konferensen den 9-10 maj ställs in. Nästa konferens äger rum 2021.

Förbundets årsmöte
Förbundets årsmöte kommer att genomföras på distans. Enligt RFS stadgar ska årsmötet hållas före den sista juni, vilket kommer att ske. Vi undersöker nu på vilket sätt vi kan genomföra årsmötet på distans. Vi kommer därför att meddela ett nytt datum för årsmötet och gå ut med information om hur du anmäler dig.

Lokalföreningarnas årsmöten
Några lokalföreningar har meddelat att de inte kommer att kunna genomföra sina årsmöten som planerat. Vi rekommenderar att årsmöten i möjligaste mån genomförs på distans. Det finns olika möjligheter att hålla telefonmöte och webbmöte. Det är respektive förenings stadgar som anger när i tid ett årsmöte ska hållas och givetvis så är det respektive lokalförenings beslut i vilken form som mötet ska genomföras.

Som stöd för de tiotusentals möten inom den ideella sektorn som just nu står stilla har ABF öppnat en egen hjälplinje, Mötesakuten. Den är öppen för alla ideella krafter som behöver hitta lösningar för att träffas utan att träffas. https://www.abf.se/folkbildning-i-coronatider/motesakuten/


2020-05-13

Nyheter och reportage

Hemställan om digitala uttagsmedgivande

Idag har hemställan om digitala uttagsmedgivanden skickats till Justitiedepartementet och till Finansinspektionen. Läs hemställan här....

Läs hela inlägget


2020-04-28

Nyheter och reportage

RFS beviljas nytt arvsfondsprojekt!

Vi har tagit emot den glädjande nyheten att RFS beviljas medel för det treåriga projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare! Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med rätt till god man att kunna vara...

Läs hela inlägget


2020-03-13

Nyheter och reportage

Viktig information med anledning av coronaviruset covid-19

Till samtliga organisationer som beviljas statsbidrag av Kriminalvården Kriminalvården har den 12 mars 2020 beslutat om tillfälliga begränsningar vid anstalt och häkte med anledning av coronaviruset covid-19. Begränsningarna innebär omedelbart stopp för besök vid anstalter och häkten, stoppet gäller även besöksgrupper...

Läs hela inlägget

Handlingar och information om årsmötet den 28 juni 2020

Nu kan du läsa handlingarna till RFS årsmöte. Datum för RFS Årsmöte är söndagen den 28 juni. Klicka på knappen här intill för mer information.