2017-11-16 | Nyheter och reportage 2017

“Att driva föreningen ger glädje”

Ingrid H Amrén, ordförande Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare2017-11-17

För drygt ett år sedan var Ingrid H Amrén med och startade föreningen Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare. För att slippa känna sig ensam i uppdraget som god man för ensamkommande barn.

Det var under hösten 2015 när kommunerna hade ett skriande behov av gode män för ensamkommande barn som Ingrid H Amrén tog sitt första uppdrag. Som tidigare heltidspolitiker och med egna barn tänkte hon att det där borde väl inte vara så svårt.

– Jag gjorde SKL:s webbutbildning men kände ganska omedelbart att jag behövde mer kunskap och någon att fråga om råd. Men överförmyndaren hade ingen annan utbildning att erbjuda och allt kändes ganska kaosartat, berättar Ingrid. 

Erfaren vännina räddningen

Ett papper med pojkens uppgifter och bostadsadress, men inget telefonnummer. Det var den information Ingrid fick från överförmyndaren om sitt första uppdrag. 

– Hur skulle jag få tag i honom? Skulle jag ha med tolk? Och vad får jag göra som god man och vad får jag inte göra? Jag hade ingen aning! Som tur var hade jag en väninna med egen erfarenhet av ett uppdrag som jag kunde ringa. Hon berättade hur hon gjort och vad som gällde, på så vis fick jag samla på mig uppgifter, säger Inger. 

Eftersom många var i samma situation som Ingrid gick hon till ABF och frågade om de hade någon utbildning. Då fanns ett alldeles färskt studiematerial för gode män till ensamkommande barn som ABF tagit fram tillsammans med RFS. 

– Det var ett jättebra material så vi startade upp cirkeln i början av 2016. 26 personer anmälde sig och eftersom det inte fanns någon cirkelledare fick jag bli det.

Cirkel blev förening

Att överförmyndaren hade svårt att skola in så många nya gode män vintern 2015/2016 var inte så konstigt eftersom de inte alls var dimensionerade efter det, berättar Ingrid. Men under studiecirkelns gång förstod Ingrid att stödet från överförmyndaren varit otillräckligt även tidigare. Hon blev också medveten om att det vore bra att vara försäkrad i sitt uppdrag. 

– Så vart efter vi lärde känna varandra bestämde vi oss för att slutmålet med cirkeln skulle bli att starta en förening, för att fortsätta träffas. När föreningen väl skapats våren 2016 erbjöd föreningen överförmyndaren att fortsätta köra studiecirkeln för nya gode män, men stödet från överförmyndaren uteblev, berättar Ingrid.

– Jag tycker ju att det är självklart att förening och överförmyndare kan hjälpas åt i utbildningsfrågan och att engagemang i föreningen kan ses som ett intyg på att du är seriös. Inför framtiden hoppas vi på bättre samarbete. 

Vilket värde har föreningen haft för dig? 

– Värdet för mig är att jag får träffa andra, höra om andras bekymmer och glädjeämnen. Vi ger varandra kunskaper. Jag trodde kanske inte det, men att driva förening inom det här området ger så stor glädje, jag får så mycket medmänsklighet tillbaka. Det är fantastiskt roligt att se hur många människor som ställer upp för andra och vilken kraft som finns i det. Att vara en del av förbundets professionella verksamhet känns också bra, säger Ingrid.  

Ingrid har nu två uppdrag, en pojke som idag är 17 år och en flicka som är 13 år. De har genomgått sin asylprövning men väntar fortfarande på beslut och uppehållstillstånd. 

– Nu går ju uppdragen in en annan fas och förhoppningsvis blir jag särskilt förordnad vårdnadshavare för barnen. Även i denna fas behöver jag påfyllnad och där är föreningen viktig.

Vad tänker du kring föreningen som gemensam röst?

– Det är bra att ha en förening som kan lyfta de behov som uppdragstagarna har, till exempel kring utbildning. Om vi ser att det finns uppenbara fel inom kommunen så har föreningen en viktig uppgift att lyfta det och ta en diskussion. Föreningen har en röst med många medlemmar bakom. Ingrid berättar att föreningens mål nu är att värva medlemmar inom de andra uppdragsområdena som finns under RFS paraply.

– Därför har vi som plan att utbilda oss om de andra frivilliguppdragen med utgångspunkt från RFS studiematerial. Vi kommer att köra en upptakt inför jul och sedan en utbildning i cirkelform, troligtvis sex träffar under tolv veckors tid. Själv kan Ingrid tänka sig att ta ett uppdrag som ”vanlig” god man framöver. 

Ingrids tips för att starta en förening

 

  • Samla en kärna på tre – fyra personer
  • Kontakta RFS kansli för tips och stöd
  • Ta hjälp av en välfungerande förening i närheten. Vi fick jättebra stöd av Gävle frivilliga samhällsarbetare som kom och gjorde en bra presentation om sin förening. En eloge till dem!
  • Till vår första årsstämma kom en representant från RFS förbundsstyrelse, det kändes också viktigt och bra!
  • Ta hjälp från studieförbund. Vi har samarbetsavtal med ABF och får till exempel låna gratis lokaler. 

 

Läs mer om att starta förening inom RFS här


2022-05-17

Nyheter och reportage 2017

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget