2017-09-18 | Nyheter och reportage 2017

Att förlora sin kontaktperson

Thomas Jansson, ordförande FUB2017-09-18

RFS har fått signaler om att personer förlorar sin kontaktperson enligt LSS i samband med flytt till särskilt boende. RFS ringde upp Thomas Jansson, ordförande FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.  

Känner ni igen detta? 

– Ja, vi har upplevt det bland våra medlemmar i ganska stor utsträckning, fastän de ska ha fortsatt rätt till insatsen. Så fort du flyttar in i de här särskilda boendena så blir du av med din kontaktperson eller ledsagare nästan per automatik, berättar Thomas Jansson.   

Vilka är reaktionerna hos de som råkat ut för detta?

– Det blir en stor frustration för helt plötsligt kan de inte göra aktiviteter som de har gjort tidigare. De kan inte komma ut som tidigare för på gruppbostaden är det framförallt gruppaktiviteter. Alla ska göra samma sak vilket inte passar alla personer. 

Vad kan en kontaktperson betyda enligt din erfarenhet?

– Det betyder att man har någon som är som en kompis och som man kan göra aktiviteter med, sådant som man kanske inte vill göra med anhöriga eller personal. 

Vad tror du är anledningen till denna negativa trend?

– Jag tror helt krasst att det är pengar det handlar om. Och så anser kommunen och handläggarna att detta ska personalen fixa, men tyvärr fungerar det inte så. Till en personal har man ett visst förhållningssätt, det blir inte ett kompisförhållande.

– Det är så förvånande att kommunerna kan bryta mot lagen utan att det händer någonting, alla bara rycker på axlarna. Vi ifrågasätter om man ser denna grupp av människor som fullvärdiga individer eller om det är en grupp som man kan behandla lite hur som hels, fortsätter Thomas. 

Vad gör FUB kring frågan?

– De här besluten ligger på lokal nivå så vi arbetar starkt mot våra lokalföreningar om att de måste påverka sina lokalpolitiker. Vi finns med i LSS-utredningens referensgrupp och där hoppas vi att det blir en skärpning i lagstiftningen, så att det blir tydligare att man har rätt till de här insatserna även om man bor i gruppbostad. 

Vilka förhoppningar har du om den nya LSS-utredaren Gunilla Malmborg?

 Jag är försiktigt positiv till nya utredaren, men hon har en del att bevisa. En reflektion är att hela LSS-utredningen fokuserar på personlig assistans och att man tyvärr har glömt alla de andra nio insatserna lagen ger rätt till. FUB slåss för att lyfta att LSS är inte bara personlig assistans, det är så mycket mer! 

Fakta:

  • Läs mer om FUB
  • Just nu driver RFS att brukare ska få behålla sin kontaktperson enligt LSS. Tex kommer ett debattinlägg finnas på SocialPolitiks webbplats och med stor sannolikhet också i höstens pappersnummer av SocialPolitik.

Artikeln är publicerad i RFS nyhetsbrev nr 3 2017


2023-10-16

Nyheter och reportage 2017

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2017

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2017

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget