2017-09-18 | Nyheter och reportage 2017

Att förlora sin kontaktperson

Thomas Jansson, ordförande FUB2017-09-18

RFS har fått signaler om att personer förlorar sin kontaktperson enligt LSS i samband med flytt till särskilt boende. RFS ringde upp Thomas Jansson, ordförande FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.  

Känner ni igen detta? 

– Ja, vi har upplevt det bland våra medlemmar i ganska stor utsträckning, fastän de ska ha fortsatt rätt till insatsen. Så fort du flyttar in i de här särskilda boendena så blir du av med din kontaktperson eller ledsagare nästan per automatik, berättar Thomas Jansson.   

Vilka är reaktionerna hos de som råkat ut för detta?

– Det blir en stor frustration för helt plötsligt kan de inte göra aktiviteter som de har gjort tidigare. De kan inte komma ut som tidigare för på gruppbostaden är det framförallt gruppaktiviteter. Alla ska göra samma sak vilket inte passar alla personer. 

Vad kan en kontaktperson betyda enligt din erfarenhet?

– Det betyder att man har någon som är som en kompis och som man kan göra aktiviteter med, sådant som man kanske inte vill göra med anhöriga eller personal. 

Vad tror du är anledningen till denna negativa trend?

– Jag tror helt krasst att det är pengar det handlar om. Och så anser kommunen och handläggarna att detta ska personalen fixa, men tyvärr fungerar det inte så. Till en personal har man ett visst förhållningssätt, det blir inte ett kompisförhållande.

– Det är så förvånande att kommunerna kan bryta mot lagen utan att det händer någonting, alla bara rycker på axlarna. Vi ifrågasätter om man ser denna grupp av människor som fullvärdiga individer eller om det är en grupp som man kan behandla lite hur som hels, fortsätter Thomas. 

Vad gör FUB kring frågan?

– De här besluten ligger på lokal nivå så vi arbetar starkt mot våra lokalföreningar om att de måste påverka sina lokalpolitiker. Vi finns med i LSS-utredningens referensgrupp och där hoppas vi att det blir en skärpning i lagstiftningen, så att det blir tydligare att man har rätt till de här insatserna även om man bor i gruppbostad. 

Vilka förhoppningar har du om den nya LSS-utredaren Gunilla Malmborg?

 Jag är försiktigt positiv till nya utredaren, men hon har en del att bevisa. En reflektion är att hela LSS-utredningen fokuserar på personlig assistans och att man tyvärr har glömt alla de andra nio insatserna lagen ger rätt till. FUB slåss för att lyfta att LSS är inte bara personlig assistans, det är så mycket mer! 

Fakta:

  • Läs mer om FUB
  • Just nu driver RFS att brukare ska få behålla sin kontaktperson enligt LSS. Tex kommer ett debattinlägg finnas på SocialPolitiks webbplats och med stor sannolikhet också i höstens pappersnummer av SocialPolitik.

Artikeln är publicerad i RFS nyhetsbrev nr 3 2017


2022-05-17

Nyheter och reportage 2017

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget