2017-09-18 | Nyheter och reportage 2017

Att förlora sin kontaktperson

Thomas Jansson, ordförande FUB2017-09-18

RFS har fått signaler om att personer förlorar sin kontaktperson enligt LSS i samband med flytt till särskilt boende. RFS ringde upp Thomas Jansson, ordförande FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.  

Känner ni igen detta? 

– Ja, vi har upplevt det bland våra medlemmar i ganska stor utsträckning, fastän de ska ha fortsatt rätt till insatsen. Så fort du flyttar in i de här särskilda boendena så blir du av med din kontaktperson eller ledsagare nästan per automatik, berättar Thomas Jansson.   

Vilka är reaktionerna hos de som råkat ut för detta?

– Det blir en stor frustration för helt plötsligt kan de inte göra aktiviteter som de har gjort tidigare. De kan inte komma ut som tidigare för på gruppbostaden är det framförallt gruppaktiviteter. Alla ska göra samma sak vilket inte passar alla personer. 

Vad kan en kontaktperson betyda enligt din erfarenhet?

– Det betyder att man har någon som är som en kompis och som man kan göra aktiviteter med, sådant som man kanske inte vill göra med anhöriga eller personal. 

Vad tror du är anledningen till denna negativa trend?

– Jag tror helt krasst att det är pengar det handlar om. Och så anser kommunen och handläggarna att detta ska personalen fixa, men tyvärr fungerar det inte så. Till en personal har man ett visst förhållningssätt, det blir inte ett kompisförhållande.

– Det är så förvånande att kommunerna kan bryta mot lagen utan att det händer någonting, alla bara rycker på axlarna. Vi ifrågasätter om man ser denna grupp av människor som fullvärdiga individer eller om det är en grupp som man kan behandla lite hur som hels, fortsätter Thomas. 

Vad gör FUB kring frågan?

– De här besluten ligger på lokal nivå så vi arbetar starkt mot våra lokalföreningar om att de måste påverka sina lokalpolitiker. Vi finns med i LSS-utredningens referensgrupp och där hoppas vi att det blir en skärpning i lagstiftningen, så att det blir tydligare att man har rätt till de här insatserna även om man bor i gruppbostad. 

Vilka förhoppningar har du om den nya LSS-utredaren Gunilla Malmborg?

 Jag är försiktigt positiv till nya utredaren, men hon har en del att bevisa. En reflektion är att hela LSS-utredningen fokuserar på personlig assistans och att man tyvärr har glömt alla de andra nio insatserna lagen ger rätt till. FUB slåss för att lyfta att LSS är inte bara personlig assistans, det är så mycket mer! 

Fakta:

  • Läs mer om FUB
  • Just nu driver RFS att brukare ska få behålla sin kontaktperson enligt LSS. Tex kommer ett debattinlägg finnas på SocialPolitiks webbplats och med stor sannolikhet också i höstens pappersnummer av SocialPolitik.

Artikeln är publicerad i RFS nyhetsbrev nr 3 2017


2020-06-28

Nyheter och reportage 2017

Inbjudan till konferens för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män till personer inom tvångsvården

RFS och Civil Rights Defenders bjuder in till en konferens för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män till personer inom tvångsvården. Vi hoppas att du vill vara med och diskutera hur du ser på ditt uppdrag, både dess styrkor och utmaningar,...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Nyheter och reportage 2017

”Jag känner mig som ett gångjärn mellan kriminalvård och civilsamhälle”

Ola Kuremyr har en bakgrund med missbruksproblematik. Han vet hur viktigt det är att få professionell hjälp och att ha trygga medmänniskor omkring sig under tillfriskningsarbetet. Han vet också att man lättare håller sig frisk genom att hjälpa andra i...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Nyheter och reportage 2017

Huvudmannens delaktighet i fokus i nytt projekt

Arvsfonden har beviljat RFS medel för projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Det riktar sig till personer som får stöd av en ställföreträdare, ställföreträdarna och andra aktörer. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer...

Läs hela inlägget