2017-04-24 | Nyheter och reportage 2017

Barnets rätt att påverka

Elin Molander, projektledare RFS2017-04-26

Möjligheten för ensamkommande barn och unga att påverka gode mannens insats är en viktig fråga i RFS projekt Min rätt – Din roll, berättar Elin Molander, projektledare.

– För att ens kunna vara delaktig och påverka stödet från den gode mannen måste barnet till att börja med känna till sina rättigheter. Vi vet att många ensamkommande barn och ungdomar ofta inte alls gör det, berättar Elin Molander, en av projektledarna för det pågående Arvsfondsprojektet.

Ambitionen med de informationsmaterial som RFS ska ta fram är att på ett enkelt sätt förklara den gode mannens roll i relation till andra aktörer samt barnets rätt till delaktighet. Enligt barnkonventionen har alla barn, oavsett ålder, rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas utifrån barnets mognad och ålder.

–  Det faktum att ensamkommande barn inte har någon förälder här som kan tala för sitt barn ställer extra höga krav på de  vuxna runtomkring dem. Att de fångar upp och är lyhörda för barnens behov och vilja. Sedan innebär inte delaktigheten att barnet alltid kan få sin vilja igenom men de ska bli lyssnade på, säger Elin.  

På vilket sätt är barnen delaktiga i pågående kartläggning? 

– Vi genomför som bäst workshops med ensamkommande ungdomar på olika ställen i landet. Det är superviktigt att ta del av vad de tycker, vad som funkar för dem, vilken information de behöver. Genom gode män och andra aktörer fångar vi också upp vad de upplever att barnen och ungdomarna behöver och efterfrågar. Att insatserna för barnen ska vara så rättssäkra som möjligt är hela tiden i fokus, berättar Elin.

Dela med dig till projektet!

Har du tankar om vad som är viktigt för att involvera barnet eller ungdomen i sådant som ligger inom gode mannens uppdrag? Vi vill gärna höra vad du tycker! 

Läs mer om Min rätt – Din roll och kontakta projektledarna

Fakta

  • Sverige har förbundit sig till barnkonventionen. Regeringen föreslår att den ska bli svensk lag januari 2018.  
  • Läs mer om Min rätt – Din roll på www.rfs.se/projekt
  • Gå gärna in och diskutera dessa eller andra frågor kring godmanskap i RFS godmansforum

2023-10-16

Nyheter och reportage 2017

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2017

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2017

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget