2017-06-14 | Nyheter och reportage 2017

Behöver du mer Rollkoll!

Framsida Rollkoll huvudmansmaterialet2017-06-14 

Nu finns Rollkollsmaterialen att beställa igen. I det rosa materialet har texten om anhörigas roll uppdaterats. Detta eftersom nya regler om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet träder i kraft den 1 juli 2017.

Åtgången på Rollkolls två informationsmaterial har varit stor. Totalt har närmare 60 000 exemplar tryckts upp och de tog slut under våren. Materialet har även spritts digitalt via kommuners webbplatser, mejlutskick och så vidare. 

– Under Rollkollsprojektet märkte vi vilket stort behov det finns av ett dessa material och det är roligt att se att det finns fortsatt efterfrågan, berättar Elin Molander, projektledare (tidigare för Rollkoll, numera för Min rätt – Din roll). 

RFS drev projektet Rollkoll med medel från Arvsfonden mellan 2013-2016.

Framsida Rollkoll aktörsmaterialetBeställ eller ladda ner Rollkoll här


2023-10-16

Nyheter och reportage 2017

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2017

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2017

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget