2017-06-14 | Nyheter och reportage 2017

Behöver du mer Rollkoll!

Framsida Rollkoll huvudmansmaterialet2017-06-14 

Nu finns Rollkollsmaterialen att beställa igen. I det rosa materialet har texten om anhörigas roll uppdaterats. Detta eftersom nya regler om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet träder i kraft den 1 juli 2017.

Åtgången på Rollkolls två informationsmaterial har varit stor. Totalt har närmare 60 000 exemplar tryckts upp och de tog slut under våren. Materialet har även spritts digitalt via kommuners webbplatser, mejlutskick och så vidare. 

– Under Rollkollsprojektet märkte vi vilket stort behov det finns av ett dessa material och det är roligt att se att det finns fortsatt efterfrågan, berättar Elin Molander, projektledare (tidigare för Rollkoll, numera för Min rätt – Din roll). 

RFS drev projektet Rollkoll med medel från Arvsfonden mellan 2013-2016.

Framsida Rollkoll aktörsmaterialetBeställ eller ladda ner Rollkoll här


2017-12-21

Nyheter och reportage 2017

God jul och gott nytt år!

2017-12-21 God jul och Gott nytt år önskas alla frivilliga samhällsarbetare och samarbetsparter! Hoppas ni alla får en välförtjänt vila. RFS kansli ser fram emot nya gemensamma insatser 2018.  RFS kansli har julstängt från 23 december till...

Läs hela inlägget


2017-11-20

Nyheter och reportage 2017

Försäkra dig som god man!

2017-11-21  Via en RFS-förening kan gode män och förvaltare teckna ansvarsförsäkring. Den ger en trygghet och skyddar dig som råkar göra ett misstag i uppdraget. Varför är det viktigt att gode män är försäkrade?  – Ett felaktigt beslut eller...

Läs hela inlägget


2017-11-20

Nyheter och reportage 2017

Slit som gav resultat

2017-11-20 Under flera år kämpade Lunds frivilliga samhällsarbetare för att skapa dialog med kommunen. Idag blir de lyssnade på och är med och driver på utvecklingen i kommunen.Hur har föreningen bidragit till dagens samarbete? – Föreningen bildades 2010 för att protestera mot den hårda...

Läs hela inlägget