2017-06-14 | Nyheter och reportage 2017

Behöver du mer Rollkoll!

Framsida Rollkoll huvudmansmaterialet2017-06-14 

Nu finns Rollkollsmaterialen att beställa igen. I det rosa materialet har texten om anhörigas roll uppdaterats. Detta eftersom nya regler om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet träder i kraft den 1 juli 2017.

Åtgången på Rollkolls två informationsmaterial har varit stor. Totalt har närmare 60 000 exemplar tryckts upp och de tog slut under våren. Materialet har även spritts digitalt via kommuners webbplatser, mejlutskick och så vidare. 

– Under Rollkollsprojektet märkte vi vilket stort behov det finns av ett dessa material och det är roligt att se att det finns fortsatt efterfrågan, berättar Elin Molander, projektledare (tidigare för Rollkoll, numera för Min rätt – Din roll). 

RFS drev projektet Rollkoll med medel från Arvsfonden mellan 2013-2016.

Framsida Rollkoll aktörsmaterialetBeställ eller ladda ner Rollkoll här


2022-05-17

Nyheter och reportage 2017

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget