2022-04-19 | Debattinlägg

Debattartikel: Ensamkommande barns rättigheter måste värnas

Under flyktingvågen 2015 fanns det stora utmaningar med mottagandet av ensamkommande barn. I dag har vi ett bättre utgångsläge om vi använder oss av de erfarenheter som vi gjort, skriver Joanna Graumman Walnestedt och Jennica Simesgården, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

SVT rapporterar att det sedan krigets början i Ukraina har kommit omkring 500 ensamkommande barn till Sverige. Och fler väntas. Vi på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) ser med både tillförsikt och oro på hur Sverige i dag är rustat för att ta emot barnen och se till att deras rättigheter tas till vara. RFS är en ideell sammanslutning av cirka 55 lokalföreningar runt om i landet vars 4 600 medlemmar har frivilliga uppdrag som är lagreglerade och anordnas genom myndighetsbeslut. Vi samlar och företräder bland annat biträdande övervakare, besökare på häkten och anstalt, förtroende man, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödpersoner, god man och förvaltare.

Gode män saknade utbildning

Under flyktingvågen 2015 fanns det stora utmaningar med mottagandet av ensamkommande barn. Det rådde oklarhet rörande ansvarsfördelning kring vem som ansvarade för vad kring barnet, bristande samverkan mellan olika instanser, bristande samverkan mellan kommuner, bristande information både till barnen, ställföreträdarna och andra aktörer kring barnet. I dag har vi ett bättre utgångsläge om vi använder oss av de erfarenheter som vi gjort. För att barnets rättigheter ska tillgodoses måste det finnas en fungerande samverkan inom kommunerna där rollfördelningen mellan förvaltningarna är tydlig.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln.


2024-05-27

Debattinlägg

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget


2024-05-20

Debattinlägg

Hjälp att rösta i EU-valet

Snart är det dags för sommarens EU-val och alla som får rösta ska ha möjlighet gör det. Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge praktiska råd och hjälp för att rösta. Den 9 juni 2024 är det val till...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Debattinlägg

RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson i SvD

Om jag behöver hjälp, hur vill jag att mina medmänniskor ska stötta mig? En relevant fråga att ställa till sig själv när vi tänker oss vilket samhälle vi själva vill ha. RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson intervjuades nyligen av Human Performance för...

Läs hela inlägget