2022-04-19 | Debattinlägg

Debattartikel: Ensamkommande barns rättigheter måste värnas

Under flyktingvågen 2015 fanns det stora utmaningar med mottagandet av ensamkommande barn. I dag har vi ett bättre utgångsläge om vi använder oss av de erfarenheter som vi gjort, skriver Joanna Graumman Walnestedt och Jennica Simesgården, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

SVT rapporterar att det sedan krigets början i Ukraina har kommit omkring 500 ensamkommande barn till Sverige. Och fler väntas. Vi på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) ser med både tillförsikt och oro på hur Sverige i dag är rustat för att ta emot barnen och se till att deras rättigheter tas till vara. RFS är en ideell sammanslutning av cirka 55 lokalföreningar runt om i landet vars 4 600 medlemmar har frivilliga uppdrag som är lagreglerade och anordnas genom myndighetsbeslut. Vi samlar och företräder bland annat biträdande övervakare, besökare på häkten och anstalt, förtroende man, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödpersoner, god man och förvaltare.

Gode män saknade utbildning

Under flyktingvågen 2015 fanns det stora utmaningar med mottagandet av ensamkommande barn. Det rådde oklarhet rörande ansvarsfördelning kring vem som ansvarade för vad kring barnet, bristande samverkan mellan olika instanser, bristande samverkan mellan kommuner, bristande information både till barnen, ställföreträdarna och andra aktörer kring barnet. I dag har vi ett bättre utgångsläge om vi använder oss av de erfarenheter som vi gjort. För att barnets rättigheter ska tillgodoses måste det finnas en fungerande samverkan inom kommunerna där rollfördelningen mellan förvaltningarna är tydlig.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln.


2022-09-21

Debattinlägg

Debattartikel: Vården måste prioritera stödpersoner

Vår förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt och Jennica Simesgården som är förbundsordförande för RFS skriver idag i Dagens Medicin om varför vården måste prioritera stödpersonsuppdraget mera.      Stödpersonen har en unik roll inom det svenska vårdsystemet. Det är en person som...

Läs hela inlägget


2022-01-31

Debattinlägg

RFS förbundssekreterare uttalar sig om bristen på gode män i SVT Blekinge

Tidigare i veckan rapporterade SVT Nyheter Blekinge om bristen på gode män i länet. Tidigare i veckan rapporterade SVT Nyheter Blekinge om bristen på gode män i länet. Vår förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt intervjuades i helgen av SVT och lyfte fram att...

Läs hela inlägget


2021-10-08

Debattinlägg

RFS remissvar – Godmansutredningen

RFS har som remissinstans skrivit ett yttrande av utredningen Gode män och förvaltare – En översyn (även kallad godmansutredningen).  Här följer RFS övergripande synpunkter på innehållet i utredningen: Utredningens direktiv är inte tillräckligt omfattande RFS har under många år påtalat behovet av...

Läs hela inlägget