2022-09-21 | Debattinlägg

Debattartikel: Vården måste prioritera stödpersoner

Vår förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt och Jennica Simesgården som är förbundsordförande för RFS skriver idag i Dagens Medicin om varför vården måste prioritera stödpersonsuppdraget mera.

 

  

Stödpersonen har en unik roll inom det svenska vårdsystemet. Det är en person som inte är anställd, vars uppmärksamhet inte behöver delas mellan en hel avdelning av patienter, och som inte behöver ha några andra produktionsmål än att finnas där som ett medmänskligt stöd för patienten. Från vår verksamhet är det tydligt att många patienter ser stödpersonen som en neutral part, skild från vården i allmänhet. I en tid där mätbarhet, psykofarmaka och effektivisering av vården får ett allt större utrymme så är stödpersonen en av få aktörer vars mål enbart är att vara medmänniska. Att lyssna och kravlöst kunna sitta bredvid när livet är som svårast.

Klicka här för att läsa hela texten på Dagens Medicin.


2022-04-19

Debattinlägg

Debattartikel: Ensamkommande barns rättigheter måste värnas

Under flyktingvågen 2015 fanns det stora utmaningar med mottagandet av ensamkommande barn. I dag har vi ett bättre utgångsläge om vi använder oss av de erfarenheter som vi gjort, skriver Joanna Graumman Walnestedt och Jennica Simesgården, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. SVT rapporterar...

Läs hela inlägget


2022-01-31

Debattinlägg

RFS förbundssekreterare uttalar sig om bristen på gode män i SVT Blekinge

Tidigare i veckan rapporterade SVT Nyheter Blekinge om bristen på gode män i länet. Tidigare i veckan rapporterade SVT Nyheter Blekinge om bristen på gode män i länet. Vår förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt intervjuades i helgen av SVT och lyfte fram att...

Läs hela inlägget


2021-10-08

Debattinlägg

RFS remissvar – Godmansutredningen

RFS har som remissinstans skrivit ett yttrande av utredningen Gode män och förvaltare – En översyn (även kallad godmansutredningen).  Här följer RFS övergripande synpunkter på innehållet i utredningen: Utredningens direktiv är inte tillräckligt omfattande RFS har under många år påtalat behovet av...

Läs hela inlägget