2017-02-09 | Nyheter och reportage 2017

Dialog som gett resultat

Birgith Mårtenzon2017-02-13

I Örnsköldsvik har föreningens arbete för att myndigheterna ska känna till föreningen gett resultat. 

För cirka fem år sedan bjöd Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare in tjänstemän från överförmyndare, socialtjänst och kultur- och fritidsförvaltning till ett möte. Med fanns även en politiker från överförmyndarnämnden.

Syftet var att tydliggöra vad föreningen gör och varför det är så viktigt med regelbunden dialog mellan tjänstemän och förening. 

Höjda bidrag

Mötet gav skjuts både till en god dialog och bättre ekonomi. När föreningen sedan ansökte om bidrag från kultur- och fritidsnämnden beviljades den 30 000 kronor. Ett belopp som sedan år 2014 höjts till 70 000 kronor. Det ekonomiska stödet skapar en trygg grund för föreningens verksamhet som omfattar alla lagreglerade frivilliguppdrag. 

– Vi har numera en kontinuerlig kontakt med tjänstemännen. Vi skickar vår verksamhetsplan till dem och numera är de ofta de som kontaktar oss, berättar Birgith Mårtenzon, ordförande  för Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare och ledamot i RFS förbundsstyrelse. 

Hur motiverar ni ansökan? 

– Att vi hjälper kommunen genom att ge frivilliga samhällsarbetare utbildning och stöd. Genom stödet i föreningen orkar frivilligarbetaren fortsätta med sina, ibland tuffa uppdrag. Via våra utbildningar blir också stödet till brukaren eller huvudmannen bättre. 

Tips till föreningar som inte har upparbetade kontakter?

– Börja med att kontakta tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen (eller motsvararande i din kommun) och överförmyndaren. Berätta om föreningens verksamhet. Använd den kompetens och det nätverk som finns i styrelsen. 

Tips för att synliggöra förening

  • Formulera syftet med föreningens verksamhet
  • Upparbeta personliga kontakter med tjänstemän från berörda myndigheter och politiker. Bjud in till möten, fråga om ni får komma och presentera föreningen och frivilliguppdragen
  • Ge tips till journalister, presentera aktuell statistik och föreslå intervjupersoner
  • Anpassa satsningarna utifrån föreningens förutsättningar
  • Använd den kunskap som finns i föreningen, många kan bidra på olika sätt
  • Läs exempel från Hallands godmans- och förvaltarföreningen om att påverka överförmyndaren
  • Få tips om intressepolitiskt arbete, med mera på Riksförbundet Attentions webbplats 

2024-06-24

Nyheter och reportage 2017

Vill du lära känna våra medlemmar?

Det vill nämligen vi, för oss som förbund är det viktigt att löpande lyssna in medlemmar, såväl via lokalföreningarna och alla de medlemmar som de möter den vägen, men viktigast är nästan de medlemsundersökningar vi gör regelbundet, och här kommer...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Nyheter och reportage 2017

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 24 juni till den 12 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget


2024-06-07

Nyheter och reportage 2017

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget