2021-10-28 | Nyheter och reportage

Dialogmöte om frihetsberövades rättigheter

Den 19 oktober deltog RFS på Justitieombudsmannens dialogmöte om frihetsberövades rättigheter.
– Vi är mycket positiva till att JO samlar aktörer från civilsamhället för en dialog. Det är väldigt viktigt att vi har insyn i frihetsberövades förhållanden, säger RFS förbundsordförande Joanna Graumann Walnestedt som deltog i mötet.

Under dagen fördes en diskussion om hur pandemin påverkat frihetsberövades situation och möjligheten till besök på anstalter och institutioner. Bland annat lyftes att friska klienter fått dela cell med klienter som haft Covid-19 på grund av överbeläggning, liksom att besöksgrupper inte kunnat besöka anstalter på nästan 19 månader.

– Vi passade också på att belysa problematiken kring missbruksvård inför inslussarbetet vid villkorlig frigivning. I de fall då det finns oklarheter i klientens folkbokföringsadress är risken stor att socialtjänsten inte tar kostnadsansvaret sista tiden av missbruksbehandlingen. Det medför en ökad återfallsrisk för missbruk och kriminalitet, säger Joanna Graumann Walnestedt.

Under dagen presenterade människorättsorganisation Civil Right Defenders, som RFS samarbetar med, sin årliga enkät om tvångsvårdades förhållanden. Barnrättsbyrån redogjorde också för sin kommande rapport om våld mot barn på SiS institutioner som släpps den 27 oktober.

– Det är angeläget att rättigheterna för alla som är frihetsberövade uppfylls och fortsätter belysas. RFS är mycket positiva till den dialog som Justitieombudsmannen har med civilsamhället.

JO:s ombudsman Katarina Påhlsson, som har ansvaret för JO:s granskning av godmansfrågor, deltog också i mötet.

– Även om mötet inte behandlade godmansfrågor är vi glada över att ha fått träffas och vi ser fram emot fortsatt kontakt, säger Joanna Graumann Walnestedt.


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget