2021-10-28 | Nyheter och reportage

Dialogmöte om frihetsberövades rättigheter

Den 19 oktober deltog RFS på Justitieombudsmannens dialogmöte om frihetsberövades rättigheter.
– Vi är mycket positiva till att JO samlar aktörer från civilsamhället för en dialog. Det är väldigt viktigt att vi har insyn i frihetsberövades förhållanden, säger RFS förbundsordförande Joanna Graumann Walnestedt som deltog i mötet.

Under dagen fördes en diskussion om hur pandemin påverkat frihetsberövades situation och möjligheten till besök på anstalter och institutioner. Bland annat lyftes att friska klienter fått dela cell med klienter som haft Covid-19 på grund av överbeläggning, liksom att besöksgrupper inte kunnat besöka anstalter på nästan 19 månader.

– Vi passade också på att belysa problematiken kring missbruksvård inför inslussarbetet vid villkorlig frigivning. I de fall då det finns oklarheter i klientens folkbokföringsadress är risken stor att socialtjänsten inte tar kostnadsansvaret sista tiden av missbruksbehandlingen. Det medför en ökad återfallsrisk för missbruk och kriminalitet, säger Joanna Graumann Walnestedt.

Under dagen presenterade människorättsorganisation Civil Right Defenders, som RFS samarbetar med, sin årliga enkät om tvångsvårdades förhållanden. Barnrättsbyrån redogjorde också för sin kommande rapport om våld mot barn på SiS institutioner som släpps den 27 oktober.

– Det är angeläget att rättigheterna för alla som är frihetsberövade uppfylls och fortsätter belysas. RFS är mycket positiva till den dialog som Justitieombudsmannen har med civilsamhället.

JO:s ombudsman Katarina Påhlsson, som har ansvaret för JO:s granskning av godmansfrågor, deltog också i mötet.

– Även om mötet inte behandlade godmansfrågor är vi glada över att ha fått träffas och vi ser fram emot fortsatt kontakt, säger Joanna Graumann Walnestedt.


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget