2021-10-28 | Nyheter och reportage

Dialogmöte om frihetsberövades rättigheter

Den 19 oktober deltog RFS på Justitieombudsmannens dialogmöte om frihetsberövades rättigheter.
– Vi är mycket positiva till att JO samlar aktörer från civilsamhället för en dialog. Det är väldigt viktigt att vi har insyn i frihetsberövades förhållanden, säger RFS förbundsordförande Joanna Graumann Walnestedt som deltog i mötet.

Under dagen fördes en diskussion om hur pandemin påverkat frihetsberövades situation och möjligheten till besök på anstalter och institutioner. Bland annat lyftes att friska klienter fått dela cell med klienter som haft Covid-19 på grund av överbeläggning, liksom att besöksgrupper inte kunnat besöka anstalter på nästan 19 månader.

– Vi passade också på att belysa problematiken kring missbruksvård inför inslussarbetet vid villkorlig frigivning. I de fall då det finns oklarheter i klientens folkbokföringsadress är risken stor att socialtjänsten inte tar kostnadsansvaret sista tiden av missbruksbehandlingen. Det medför en ökad återfallsrisk för missbruk och kriminalitet, säger Joanna Graumann Walnestedt.

Under dagen presenterade människorättsorganisation Civil Right Defenders, som RFS samarbetar med, sin årliga enkät om tvångsvårdades förhållanden. Barnrättsbyrån redogjorde också för sin kommande rapport om våld mot barn på SiS institutioner som släpps den 27 oktober.

– Det är angeläget att rättigheterna för alla som är frihetsberövade uppfylls och fortsätter belysas. RFS är mycket positiva till den dialog som Justitieombudsmannen har med civilsamhället.

JO:s ombudsman Katarina Påhlsson, som har ansvaret för JO:s granskning av godmansfrågor, deltog också i mötet.

– Även om mötet inte behandlade godmansfrågor är vi glada över att ha fått träffas och vi ser fram emot fortsatt kontakt, säger Joanna Graumann Walnestedt.


2024-06-07

Nyheter och reportage

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget


2024-06-05

Nyheter och reportage

Pride month – öppenhet och inkluderande

Nu under juni är det Pride month! Det är ett tillfälle att uppmärksamma den öppenhet och inkluderande tanke som många förknippar Pride med. Visste du att det är 55 år sedan som (det tros vara) världens första Pridedemonstration hölls i New...

Läs hela inlägget


2024-05-27

Nyheter och reportage

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget