2021-10-28 | Nyheter och reportage

Dialogmöte om frihetsberövades rättigheter

Den 19 oktober deltog RFS på Justitieombudsmannens dialogmöte om frihetsberövades rättigheter.
– Vi är mycket positiva till att JO samlar aktörer från civilsamhället för en dialog. Det är väldigt viktigt att vi har insyn i frihetsberövades förhållanden, säger RFS förbundsordförande Joanna Graumann Walnestedt som deltog i mötet.

Under dagen fördes en diskussion om hur pandemin påverkat frihetsberövades situation och möjligheten till besök på anstalter och institutioner. Bland annat lyftes att friska klienter fått dela cell med klienter som haft Covid-19 på grund av överbeläggning, liksom att besöksgrupper inte kunnat besöka anstalter på nästan 19 månader.

– Vi passade också på att belysa problematiken kring missbruksvård inför inslussarbetet vid villkorlig frigivning. I de fall då det finns oklarheter i klientens folkbokföringsadress är risken stor att socialtjänsten inte tar kostnadsansvaret sista tiden av missbruksbehandlingen. Det medför en ökad återfallsrisk för missbruk och kriminalitet, säger Joanna Graumann Walnestedt.

Under dagen presenterade människorättsorganisation Civil Right Defenders, som RFS samarbetar med, sin årliga enkät om tvångsvårdades förhållanden. Barnrättsbyrån redogjorde också för sin kommande rapport om våld mot barn på SiS institutioner som släpps den 27 oktober.

– Det är angeläget att rättigheterna för alla som är frihetsberövade uppfylls och fortsätter belysas. RFS är mycket positiva till den dialog som Justitieombudsmannen har med civilsamhället.

JO:s ombudsman Katarina Påhlsson, som har ansvaret för JO:s granskning av godmansfrågor, deltog också i mötet.

– Även om mötet inte behandlade godmansfrågor är vi glada över att ha fått träffas och vi ser fram emot fortsatt kontakt, säger Joanna Graumann Walnestedt.


2021-12-02

Nyheter och reportage

Digital medlemsträff för stödpersoner

Välkommen till en digital medlemsträff för stödpersoner den 15 december. Träffa medlemmar från RFS lokalföreningar, personal från RFS kansli samt en ledamot från förbundsstyrelsen. Program Kansliet berättar om arbetet inom området och ger tips på hur man kan initiera och utveckla samarbete med...

Läs hela inlägget


2021-12-02

Nyheter och reportage

Medlemsträff för frivilliga samhällsarbetare med uppdrag för barn

Välkommen på digital träff för kontaktpersoner, kontaktfamiljer, kontaktfamiljer, stödfamiljer för barn och särskilt förordnade vårdnadshavare den 14 dec. Träffa medlemmar från RFS lokalföreningar, personal från RFS kansli samt ledamot från förbundsstyrelsen. Program RFS kansli berättar om vårt arbete inom området. Vi har...

Läs hela inlägget


2021-12-01

Nyheter och reportage

“Fler biträdande övervakare ska in i systemet”

Just nu genomför Kriminalvården en omfattande satsning på biträdande övervakare. Under årets Hagabergskonferens, som riktar sig till biträdande övervakare och häktes- och anstaltsbesökare, berättade Märta Frank från RFS mer om vad satsningen innebär. Satsningen på biträdande övervakare gäller åren 2021–2023. Under...

Läs hela inlägget