2021-12-02 | Nyheter och reportage

Digital medlemsträff för stödpersoner

Välkommen till en digital medlemsträff för stödpersoner den 15 december. Träffa medlemmar från RFS lokalföreningar, personal från RFS kansli samt en ledamot från förbundsstyrelsen.

Program

Kansliet berättar om arbetet inom området och ger tips på hur man kan initiera och utveckla samarbete med patientnämnderna.

Vi har sedan dialog och diskussion om:

– Önskemål för stöd inom uppdragen

– Vilka samarbeten och erfarenheter med andra brukarorganisationer som lokalföreningar kan ha för att förbättra brukarens situation

– Lokalföreningarnas kontakter med myndigheter och hur kan RFS kansli arbeta gentemot myndigheter

– Hur kompetensutveckling och nätverkande kan ske för RFS medlemmar

– Viktiga frågor för RFS att driva under 2022

– Önskemål om nätverk och utbildningar till RFS medlemmar

Tid, datum och anmälan

Datum: Onsdagen den 15 december
Tid: kl. 17.00-19.00
Anmälan: Mejla till info@rfs.se senast den 13 december. Uppge fullständigt namn, mejl, uppdrag samt vilken lokalförening du tillhör.

Länk till Zoom skickas ut dagen före medlemsträffen.


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget