2021-12-02 | Nyheter och reportage

Digital medlemsträff för stödpersoner

Välkommen till en digital medlemsträff för stödpersoner den 15 december. Träffa medlemmar från RFS lokalföreningar, personal från RFS kansli samt en ledamot från förbundsstyrelsen.

Program

Kansliet berättar om arbetet inom området och ger tips på hur man kan initiera och utveckla samarbete med patientnämnderna.

Vi har sedan dialog och diskussion om:

– Önskemål för stöd inom uppdragen

– Vilka samarbeten och erfarenheter med andra brukarorganisationer som lokalföreningar kan ha för att förbättra brukarens situation

– Lokalföreningarnas kontakter med myndigheter och hur kan RFS kansli arbeta gentemot myndigheter

– Hur kompetensutveckling och nätverkande kan ske för RFS medlemmar

– Viktiga frågor för RFS att driva under 2022

– Önskemål om nätverk och utbildningar till RFS medlemmar

Tid, datum och anmälan

Datum: Onsdagen den 15 december
Tid: kl. 17.00-19.00
Anmälan: Mejla till info@rfs.se senast den 13 december. Uppge fullständigt namn, mejl, uppdrag samt vilken lokalförening du tillhör.

Länk till Zoom skickas ut dagen före medlemsträffen.


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget