2017-11-16 | Nyheter och reportage 2017

“En välfungerande förening fördel för alla”

2017-11-16

RFS önskar att alla myndigheter som ansvarar för frivilliga samhällsarbetare ser värdet av en förening. Här berättar några tjänstepersoner om varför de tycker det är viktigt att samarbeta med en RFS-förening.

Jenny Dunberg, överförmyndaren FlenJenny Dunberg, överförmyndarhandläggare, Flens kommun:

–  Vi vill ha så engagerade och kunniga uppdragstagare som möjligt och ett sätt är naturligtvis att de får så mycket stöd som möjligt. Vår uppgift från överförmyndaren är framförallt att ge allmänt hållen rådgivning och via föreningen kan uppdragstagaren få ytterligare kunskap. Att kunna ringa till någon som har egen erfarenhet som god man är ofta väldigt uppskattat. En välfungerande förening blir en jättefördel för alla, även huvudmannen, säger Jenny Dunberg.

–  Framöver ser vi gärna ytterligare dialog och samverkan med föreningen. Det vore en bra idé att sätta oss ner tillsammans några gånger per år för att diskutera vilka svårigheter som uppdragstagare upplever och vad vi på överförmyndaren kan göra för att underlätta. Vi är gärna behjälpliga med utskick för föreningens räkning. Vi har också hört önskemål om mentorskap från nya gode män. Det är ett mål som vi hoppas på att samarbeta mot tillsammans med föreningen. 

Eva Ek, patientnämnden NorrbottenEva Ek, ansvarig stödpersonsverksamheten patientnämnden Norrbotten:

I dagsläget har ni inget samarbete med föreningen, men du är positiv till det, berätta varför?

– När jag började här i Norrbotten för två månader sedan var samarbete med Pite Älvdals-föreningen en av de första sakerna jag tänkte att vi ska jobba på. Från mitt tidigare arbete vid patientnämnden i Västerbotten har jag goda erfarenheter av samarbete med Umeå-föreningen. De hade ett bra utbud av föreläsningar och sociala aktiviteter som stödpersonerna kunde ta del av. Föreningens kunskap kring de andra lagreglerade frivilliguppdragen och besöksgruppsverksamhet kan också tillföra andra erfarenheter och perspektiv, säger Eva Ek.

Elin Romhagen, socialtjänsten JönköpingElin Romhagen, rekryteringsgruppen, socialtjänsten i Jönköpings kommun:

–  Vi har ett nätverk för frivilliga samhällsarbetare i Jönköpings län och där är Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare en viktig part (frivården, funktionshinderomsorgen och patientnämnden ingår också). Vi arrangerar gemensamma rekryteringsdagar och föreläsningar och samarbetet gör att vi får in olika perspektiv och kunskap om varandras verksamheter. Det gör att vi når ut till fler och ibland kan vi rekrytera uppdragstagare internt inom nätverket, säger Elin Romhagen. 

– Förutom föreningens aktiviteter och information så får ju uppdragstagaren också försäkring och RFS nyhetsbrev. 

Läs även intervju med frivårdsinspektör


2022-05-17

Nyheter och reportage 2017

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget