2017-11-16 | Nyheter och reportage 2017

“En välfungerande förening fördel för alla”

2017-11-16

RFS önskar att alla myndigheter som ansvarar för frivilliga samhällsarbetare ser värdet av en förening. Här berättar några tjänstepersoner om varför de tycker det är viktigt att samarbeta med en RFS-förening.

Jenny Dunberg, överförmyndaren FlenJenny Dunberg, överförmyndarhandläggare, Flens kommun:

–  Vi vill ha så engagerade och kunniga uppdragstagare som möjligt och ett sätt är naturligtvis att de får så mycket stöd som möjligt. Vår uppgift från överförmyndaren är framförallt att ge allmänt hållen rådgivning och via föreningen kan uppdragstagaren få ytterligare kunskap. Att kunna ringa till någon som har egen erfarenhet som god man är ofta väldigt uppskattat. En välfungerande förening blir en jättefördel för alla, även huvudmannen, säger Jenny Dunberg.

–  Framöver ser vi gärna ytterligare dialog och samverkan med föreningen. Det vore en bra idé att sätta oss ner tillsammans några gånger per år för att diskutera vilka svårigheter som uppdragstagare upplever och vad vi på överförmyndaren kan göra för att underlätta. Vi är gärna behjälpliga med utskick för föreningens räkning. Vi har också hört önskemål om mentorskap från nya gode män. Det är ett mål som vi hoppas på att samarbeta mot tillsammans med föreningen. 

Eva Ek, patientnämnden NorrbottenEva Ek, ansvarig stödpersonsverksamheten patientnämnden Norrbotten:

I dagsläget har ni inget samarbete med föreningen, men du är positiv till det, berätta varför?

– När jag började här i Norrbotten för två månader sedan var samarbete med Pite Älvdals-föreningen en av de första sakerna jag tänkte att vi ska jobba på. Från mitt tidigare arbete vid patientnämnden i Västerbotten har jag goda erfarenheter av samarbete med Umeå-föreningen. De hade ett bra utbud av föreläsningar och sociala aktiviteter som stödpersonerna kunde ta del av. Föreningens kunskap kring de andra lagreglerade frivilliguppdragen och besöksgruppsverksamhet kan också tillföra andra erfarenheter och perspektiv, säger Eva Ek.

Elin Romhagen, socialtjänsten JönköpingElin Romhagen, rekryteringsgruppen, socialtjänsten i Jönköpings kommun:

–  Vi har ett nätverk för frivilliga samhällsarbetare i Jönköpings län och där är Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare en viktig part (frivården, funktionshinderomsorgen och patientnämnden ingår också). Vi arrangerar gemensamma rekryteringsdagar och föreläsningar och samarbetet gör att vi får in olika perspektiv och kunskap om varandras verksamheter. Det gör att vi når ut till fler och ibland kan vi rekrytera uppdragstagare internt inom nätverket, säger Elin Romhagen. 

– Förutom föreningens aktiviteter och information så får ju uppdragstagaren också försäkring och RFS nyhetsbrev. 

Läs även intervju med frivårdsinspektör


2023-10-16

Nyheter och reportage 2017

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2017

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2017

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget