2017-11-16 | Nyheter och reportage 2017

“En välfungerande förening fördel för alla”

2017-11-16

RFS önskar att alla myndigheter som ansvarar för frivilliga samhällsarbetare ser värdet av en förening. Här berättar några tjänstepersoner om varför de tycker det är viktigt att samarbeta med en RFS-förening.

Jenny Dunberg, överförmyndaren FlenJenny Dunberg, överförmyndarhandläggare, Flens kommun:

–  Vi vill ha så engagerade och kunniga uppdragstagare som möjligt och ett sätt är naturligtvis att de får så mycket stöd som möjligt. Vår uppgift från överförmyndaren är framförallt att ge allmänt hållen rådgivning och via föreningen kan uppdragstagaren få ytterligare kunskap. Att kunna ringa till någon som har egen erfarenhet som god man är ofta väldigt uppskattat. En välfungerande förening blir en jättefördel för alla, även huvudmannen, säger Jenny Dunberg.

–  Framöver ser vi gärna ytterligare dialog och samverkan med föreningen. Det vore en bra idé att sätta oss ner tillsammans några gånger per år för att diskutera vilka svårigheter som uppdragstagare upplever och vad vi på överförmyndaren kan göra för att underlätta. Vi är gärna behjälpliga med utskick för föreningens räkning. Vi har också hört önskemål om mentorskap från nya gode män. Det är ett mål som vi hoppas på att samarbeta mot tillsammans med föreningen. 

Eva Ek, patientnämnden NorrbottenEva Ek, ansvarig stödpersonsverksamheten patientnämnden Norrbotten:

I dagsläget har ni inget samarbete med föreningen, men du är positiv till det, berätta varför?

– När jag började här i Norrbotten för två månader sedan var samarbete med Pite Älvdals-föreningen en av de första sakerna jag tänkte att vi ska jobba på. Från mitt tidigare arbete vid patientnämnden i Västerbotten har jag goda erfarenheter av samarbete med Umeå-föreningen. De hade ett bra utbud av föreläsningar och sociala aktiviteter som stödpersonerna kunde ta del av. Föreningens kunskap kring de andra lagreglerade frivilliguppdragen och besöksgruppsverksamhet kan också tillföra andra erfarenheter och perspektiv, säger Eva Ek.

Elin Romhagen, socialtjänsten JönköpingElin Romhagen, rekryteringsgruppen, socialtjänsten i Jönköpings kommun:

–  Vi har ett nätverk för frivilliga samhällsarbetare i Jönköpings län och där är Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare en viktig part (frivården, funktionshinderomsorgen och patientnämnden ingår också). Vi arrangerar gemensamma rekryteringsdagar och föreläsningar och samarbetet gör att vi får in olika perspektiv och kunskap om varandras verksamheter. Det gör att vi når ut till fler och ibland kan vi rekrytera uppdragstagare internt inom nätverket, säger Elin Romhagen. 

– Förutom föreningens aktiviteter och information så får ju uppdragstagaren också försäkring och RFS nyhetsbrev. 

Läs även intervju med frivårdsinspektör


2020-06-28

Nyheter och reportage 2017

Inbjudan till konferens för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män till personer inom tvångsvården

RFS och Civil Rights Defenders bjuder in till en konferens för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män till personer inom tvångsvården. Vi hoppas att du vill vara med och diskutera hur du ser på ditt uppdrag, både dess styrkor och utmaningar,...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Nyheter och reportage 2017

”Jag känner mig som ett gångjärn mellan kriminalvård och civilsamhälle”

Ola Kuremyr har en bakgrund med missbruksproblematik. Han vet hur viktigt det är att få professionell hjälp och att ha trygga medmänniskor omkring sig under tillfriskningsarbetet. Han vet också att man lättare håller sig frisk genom att hjälpa andra i...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Nyheter och reportage 2017

Huvudmannens delaktighet i fokus i nytt projekt

Arvsfonden har beviljat RFS medel för projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Det riktar sig till personer som får stöd av en ställföreträdare, ställföreträdarna och andra aktörer. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer...

Läs hela inlägget