2016-11-21 |

Engagemang kan påverkas

Aron Schoug Öhman, Stockholms universitet2016-11-21 

Det är så svårt att få folk att engagera sig! Känns det igen? En nyckel för att motivera till ideellt engagemang kan vara ledarskapet, menar forskaren Aron Schoug Öhman. 

Egna erfarenheter av ideellt engagemang framförallt inom kultursektorn väckte Aron Schoug Öhmans intresse för att fördjupa sig i ledarskap och hållbar motivation i ideellt arbete. 
– Jag insåg ganska snart att det behövdes en speciell teknik för att leda och koordinera ideellt arbete. Det går inte riktigt att göra på samma sätt som om man är chef på en arbetsplats där det finns kontrakt och det betalas ut lön, berättar Aron Schoug Öhman, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

– Dessutom verkar hela engagemangsfrågan vara en stor problematik i ideell sektor. Många tycker det är svårt att få folk att engagera sig, samtidigt som studier visar att svenskarnas engagemang är större än någonsin.

Intervjuade styrelser

I sin masteruppsats ”Utan morot och piska” ville Aron ta reda på hur föreningar skapar förutsättningar för motivation hos medlemmarna. Han intervjuade styrelseledamöter i Naturskyddsföreningens lokalföreningar om hur de upplever att man bäst motiverar människor, hur de gör när de motiverar och vilka faktorer de tror motiverar.

Ur svaren vaskade han fram fyra faktorer som var och en både kan främja och hämma motivation för ideellt engagemang. Faktorerna är sakfrågeengagemang, livspussel, gruppdynamik och maktstruktur. 

Vad föreningen gör påverkar

Arons studie visar på att människors vilja till att engagera sig påverkas av en mängd saker. En del av dessa kan föreningen inte påverka, sedan finns det annat där det kan spela stor roll vad föreningen gör för att fånga upp engagemanget. Dålig stämning vid möten eller om medlemmars idéer inte tas om hand är exempel på sådant som föreningen kan göra något åt. Det är också här ledarskapet kommer in, ett ord som för många i föreningslivet kanske kan kännas lite främmande.

– Jag studsar också lite över ordet ledarskap för det sätter fokus på vissa nyckelpersoner som om det vore ledaren som gör själva verksamheten, när det i själva verket är ett samarbete. Med det sagt menar jag ändå att det finns en poäng med att använda begreppet ledarskap. Ta exemplet med dålig stämning i föreningen, för att få till en förändring behövs det alltid någon form av initiativ för att bryta trenden. Det är den typen av ledarskap jag menar, säger Aron.

Balansakt för ideella ledare

Aron förtydligar att ledaren eller initiativtagaren inte alltid behöver vara ordförande eller någon i styrelsen. Det kan vara vem som helst i föreningen som har en vision om förändring som kan få mandat av styrelsen. Men det är en ständig balansakt för en ideell ledare att hålla ihop en förening och samtidigt lämna det utrymme som krävs för att individen ska känna motivation och engagemang.
– Som ledare i ideell sektor är det helt nödvändigt att vara flexibel, få in andras synvinklar och bejaka initiativ. Annars kommer medlemmarna att dra helt enkelt, fortsätter Aron. 

Tid för samtal

Arons råd är att skapa tid för samtal kring engagemang, till exempel i styrelsen.
– Innan förslag och lösningar diskuteras är det bra att gå till botten med vad som får människor att bli engagerade och vad som får människor att tappa motivation. Här är det lätt hänt att fastna vid sitt eget perspektiv, men det gäller att försöka få med flera olika perspektiv om föreningen vill fånga upp medlemmar som inte är precis likadana som en själv. 

 

Fakta Aron

  • Aron Schoug Öhmans masteruppsats Utan morot och piska kan laddas ner här.
  • Arons senaste forskningsprojekt handlar om samarbete och ledarskap i ideellt arbete. Han studerar samtal i arbetsgrupper för att bidra med en djupare förståelse för hur det går till när medlemmarna för diskussioner, hur meningsskiljaktigheter hanteras, hur beslut fattas, hur ansvar fördelas med mera.

Fakta RFS årsmöte 2017

Vid RFS årsmöte i Lund 13-14 maj kommer Aron Schoug Öhman att föreläsa om:

  • vad som främjar och hämmar motivation till ideellt engagemang
  • konkreta exempel på vad föreningen kan göra samt om ledarskapets roll i detta
  • i samband med detta kommer det finnas tid för samtal och reflektion kring den egna föreningen

2022-10-19

7/11 Inbjudan till föreläsning och fokusgrupp

Välkomna till en träff om hur lagstiftaren ser på frivilliguppdrag som kontaktperson och biträdande övervakare. Vi är två forskare, Kerstin Svensson och Monica Larsson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, som under 2022 arbetar i ett forskningsprojekt om Medborgarmedverkan i myndigheters sociala...

Läs hela inlägget


2022-10-19

10/11 – Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett digitalt seminarium. Finansinspektionens utbildning "Trygga din...

Läs hela inlägget


2022-10-17

Webbinarium: Ungas framtid i en hård värld

Vilka åtgärder genomförs för att förbättra ungas framtid? Skyddsvärnet anordnar tillsammans med RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ett webbinarium med fokus på frågor som rör barn och unga. 10.00 – 10.40 Den nya socialtjänstlagen och vad den innebär Åsa Furén Thulin, sektionschef SKR,...

Läs hela inlägget