2022-12-09 | Nyheter och reportage 2022

Engagerad ombudsman och projektledare till Sveriges mest spännande arbete inom godmansområdet!

 

Har du erfarenhet från överförmyndarverksamhet och vill använda din kunskap till att utveckla förutsättningarna för landets ställföreträdare? Vill du driva projekt för att stärka gode män och huvudmän? Hos RFS har du en unik möjlighet till just det! Vi söker dig som har god kännedom om vad uppdraget innebär, intresse för att sprida kunskap om ställföreträdares förutsättningar till överförmyndare och myndigheter och som vill vara projektledare till vårt Arvsfondsprojekt. Vi tror att du vill vidga ditt arbete inom överförmyndarfrågor till att även omfatta frågor inom de frivilliga samhällsuppdrag som t ex kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer m fl uppdrag som våra medlemmar har. 

Om din nya roll 

Som ombudsman hos RFS kommer du initialt att fokusera på att slutföra vårt Arvsfondsprojekt Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare då du är projektledare för projektet. Av det treåriga projektet återstår, när du börjar hos oss, ca 10 månader. Dina arbetsuppgifter i projektet är att lansera och synliggöra den digitala utbildning som tagits fram i projektet och att driva Godmanspodden. Du kommer också att ta fram en samarbetsguide för gode män och huvudmän och du ansvarar för att tjänster från bl a illustratörer köps in externt. Som projektledare har du budgetansvar för projektet och sköter den ekonomiska redovisningen till Arvsfonden och arbetar nära RFS kommunikatör. 

Du kommer också att arbeta med rådgivning till våra medlemmar och våra volontärjurister. En annan uppgift är att fånga upp ställföreträdares utmaningar och tillsammans med förbundssekreteraren ta fram strategier för hur vi kan bedriva opinion och påverkansarbete för att förbättra ställföreträdares förutsättningar. För rätt person kan det också finnas möjlighet att vid behov tjänstgöra som tf förbundssekreterare. Helg- och kvällsarbete samt tjänsteresor förekommer. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Du kommer att anordna föreläsningar, erfarenhetsutbyten, medlemsträffar och utbildningar för frivilliga samhällsarbetare, undersöka deras behov av stöd i uppdragen och stötta dem i deras uppdrag. Du söker upp och stödjer befintliga lokalföreningar att i samarbete med myndigheter organisera frivilliga samhällsarbetare. Du arbetar med omvärldsbevakning, analys och påverkansarbete.  

Kvalifikationer 

Vi tror att du har god kännedom om de utmaningar som ställföreträdare ställs inför i sina uppdrag från arbete vid en överförmyndarverksamhet eller likvärdiga erfarenheter. Du har en akademisk utbildning inom ekonomi, juridik, statsvetenskap eller likvärdig utbildning. Du trivs med att utbilda, föreläsa och göra ekonomiska redovisningar samt kan ge uppdrag till utförare. Du tar stort eget ansvar och driver ditt arbete självständigt framåt, samtidigt som du inkluderar och ger dina kollegor insyn och kunskap. Erfarenhet av förenings- eller folkrörelsearbete är en fördel. Som person bidrar du till en god stämning i arbetsgruppen och du delar RFS värdegrund om att allt frivilligarbete ska bygga på ett erkännande av alla människors lika värde. 

Om din nya arbetsplats 

Du kommer att arbeta tillsammans med 6-7 kollegor och du kommer inom Arvsfondsprojektet arbeta tillsammans med vår kommunikatör och administratör. Hos oss arbetar varje medarbetare inom ett eget ansvarsområde varför det är viktigt att du själv driver ditt eget arbete framåt. För att trivas hos oss behöver du vara prestigelös och beredd att arbeta med varierande områden. Tillsammans med oss väljer du att se möjligheter och tänka nytt.  

Anställningsformer och ansökan 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi vill ha din ansökan senast den 28 februari till info@rfs.se. Märk din ansökan “Ombudsman överförmyndarfrågor”. Intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan så snart som möjligt.  För ytterligare upplysningar kontakta förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt, 08-556 068 31. 

Genom att ansöka om tjänsten godkänner du att dina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för de som handlägger rekryteringen inom organisationen i enlighet med GDPR.  

Övrigt 

Vi har gjort ett aktivt val att inte anlita rekryteringsbolag och undanber oss all kontakt med försäljare. 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som varit verksam sedan 1968. RFS kansli ligger på Frejgatan 75 i Stockholm. Här arbetar för närvarande sju personer. Våra ca 55 lokalföreningar organiserar ca 4 500 medlemmar som har lagreglerade frivilliguppdrag som kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL, kontaktpersoner och stödfamiljer enligt LSS, stödpersoner enligt de psykiatriska tvångslagarna LPT och LRV, gode män och förvaltare enligt föräldrabalken, biträdande övervakare, förtroendemän samt besökare på häkten och anstalter.

 

 


2023-06-07

Nyheter och reportage 2022

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti.

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti. Rekrytering av hennes efterträdare startar så snart som möjligt. – Joanna har under 3,5 år gjort en ovärderlig insats för förbundet och vi önskar henne all lycka...

Läs hela inlägget


2023-05-08

Nyheter och reportage 2022

RFS medverkar på Svenska Demensdagarna i Örebro den 24–25 maj 2023!

I maj lanserar RFS webbutbildningarna ”Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare” som publiceras på RFS hemsida. RFS föreläser om Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare på Svenska Demensdagarna Under seminariet presenteras projektets material och utbildningar som...

Läs hela inlägget


2023-02-08

Nyheter och reportage 2022

Kanslisekreterare med intresse för ekonomi och medlemsutveckling sökes!

Om jobbet Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare är en ideell organisation som sen 1968 stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. Vi söker nu en kanslisekreterare med kunskaper inom ekonomi och medlemsutveckling till vårt rikskansli...

Läs hela inlägget