2022-04-06 | Omvärldsnotiser 2022

Enkätundersökning om tvångsvård

RFS har tillsammans med Civil Rights Defenders, Autism och Aspergersförbundet och Nationell samverkan för psykisk hälsa arbetat för att ta fram en flyer som ska informera tvångsomhändertagna personer på sluten psykiatrisk avdelning om deras rättigheter. Bland annat att de har rätt till att ansöka om stödperson om de önskar.

Enkäten vänder sig till personer som varit intagen i någon form av tvångsvård de senaste fem åren. Därför får ni gärna sprida enkäten till personer som varit tvångsvårdade. Enkäten består av en rad frågor som inleds med allmänna frågor om vilken vård du fick. Sedan följer frågor om vilken information personen fick om sina rättigheter, om hen hade ett ombud, hur hen upplevde vården och om hen var delaktig i beslut om vilken vård hen skulle få. Vi ställer även frågor om stödpersoner, permission, utskrivning och om den tvångsvårdade kände sig trygg och säker när hen var intagen i tvångsvård. Frågorna handlar endast om den senaste gången personen var intagen.

För att komma till enkäten klicka här!


2024-05-27

Omvärldsnotiser 2022

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget


2024-05-20

Omvärldsnotiser 2022

Hjälp att rösta i EU-valet

Snart är det dags för sommarens EU-val och alla som får rösta ska ha möjlighet gör det. Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge praktiska råd och hjälp för att rösta. Den 9 juni 2024 är det val till...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Omvärldsnotiser 2022

RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson i SvD

Om jag behöver hjälp, hur vill jag att mina medmänniskor ska stötta mig? En relevant fråga att ställa till sig själv när vi tänker oss vilket samhälle vi själva vill ha. RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson intervjuades nyligen av Human Performance för...

Läs hela inlägget