2022-04-06 | RFS Intervjuer

Enkätundersökning om tvångsvård

RFS har tillsammans med Civil Rights Defenders, Autism och Aspergersförbundet och Nationell samverkan för psykisk hälsa arbetat för att ta fram en flyer som ska informera tvångsomhändertagna personer på sluten psykiatrisk avdelning om deras rättigheter. Bland annat att de har rätt till att ansöka om stödperson om de önskar.

Enkäten vänder sig till personer som varit intagen i någon form av tvångsvård de senaste fem åren. Därför får ni gärna sprida enkäten till personer som varit tvångsvårdade. Enkäten består av en rad frågor som inleds med allmänna frågor om vilken vård du fick. Sedan följer frågor om vilken information personen fick om sina rättigheter, om hen hade ett ombud, hur hen upplevde vården och om hen var delaktig i beslut om vilken vård hen skulle få. Vi ställer även frågor om stödpersoner, permission, utskrivning och om den tvångsvårdade kände sig trygg och säker när hen var intagen i tvångsvård. Frågorna handlar endast om den senaste gången personen var intagen.

För att komma till enkäten klicka här!


2022-06-28

RFS Intervjuer

Intervju med Jairo Correa – Om att vara kontaktperson för ett yngre barn

Den största fördelen med att arbeta med yngre barn är att det är betydligt enklare att komma nära och skapa en bärande relation med yngre barn. Äldre ungdomar har ofta mer komplicerade sociala problem och större misstro till en som...

Läs hela inlägget


2022-06-28

RFS Intervjuer

Intervju: Märta Frank – Om uppdraget som kontaktperson åt en tonåring

Temat för RFS nyhetsbrev nr 2 för 2022 är barnen och barnperspektivet. Därför har vi intervjuat Märta Frank som förutom att arbeta som ombudsman för kriminalvården på RFS kansli även är kontaktperson åt en tonårstjej. Från början var Märta mer inne...

Läs hela inlägget


2022-06-28

RFS Intervjuer

Ledare Nyhetsbrev Juni 2022

Som frivilliga samhällsarbetare kommer vi i kontakt med barn genom uppdragen kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man för ett barn. Vi kommer också i kontakt med barn eller barnperspektivet i uppdrag där barnets förälder är vår brukare....

Läs hela inlägget