2022-04-06 | RFS nyhetsbrev

Enkätundersökning om tvångsvård

RFS har tillsammans med Civil Rights Defenders, Autism och Aspergersförbundet och Nationell samverkan för psykisk hälsa arbetat för att ta fram en flyer som ska informera tvångsomhändertagna personer på sluten psykiatrisk avdelning om deras rättigheter. Bland annat att de har rätt till att ansöka om stödperson om de önskar.

Enkäten vänder sig till personer som varit intagen i någon form av tvångsvård de senaste fem åren. Därför får ni gärna sprida enkäten till personer som varit tvångsvårdade. Enkäten består av en rad frågor som inleds med allmänna frågor om vilken vård du fick. Sedan följer frågor om vilken information personen fick om sina rättigheter, om hen hade ett ombud, hur hen upplevde vården och om hen var delaktig i beslut om vilken vård hen skulle få. Vi ställer även frågor om stödpersoner, permission, utskrivning och om den tvångsvårdade kände sig trygg och säker när hen var intagen i tvångsvård. Frågorna handlar endast om den senaste gången personen var intagen.

För att komma till enkäten klicka här!


2022-04-06

RFS nyhetsbrev

Erik Åhlin blir ny ombudsman för psykiatriområdet

Erik Åhlin blir ny ombudsman för psykiatriområdet. Erik har innan arbetat tillsammans med Elin Molander som ombudsman/projektledare i projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare. Hur kommer det sig att du ville ha tjänsten som ombudsman för psykiatriområdet? - Jag...

Läs hela inlägget


2022-04-06

RFS nyhetsbrev

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

RFS nyhetsbrev

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget