2022-04-06 | Omvärldsnotiser 2022

Enkätundersökning om tvångsvård

RFS har tillsammans med Civil Rights Defenders, Autism och Aspergersförbundet och Nationell samverkan för psykisk hälsa arbetat för att ta fram en flyer som ska informera tvångsomhändertagna personer på sluten psykiatrisk avdelning om deras rättigheter. Bland annat att de har rätt till att ansöka om stödperson om de önskar.

Enkäten vänder sig till personer som varit intagen i någon form av tvångsvård de senaste fem åren. Därför får ni gärna sprida enkäten till personer som varit tvångsvårdade. Enkäten består av en rad frågor som inleds med allmänna frågor om vilken vård du fick. Sedan följer frågor om vilken information personen fick om sina rättigheter, om hen hade ett ombud, hur hen upplevde vården och om hen var delaktig i beslut om vilken vård hen skulle få. Vi ställer även frågor om stödpersoner, permission, utskrivning och om den tvångsvårdade kände sig trygg och säker när hen var intagen i tvångsvård. Frågorna handlar endast om den senaste gången personen var intagen.

För att komma till enkäten klicka här!


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2022

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Omvärldsnotiser 2022

Hur kan vi stötta flyktingar från Ukraina?

Världen befinner sig i en omskakande tid och det pågår ett krig i Europa som berör på djupet. För många är det viktigt att känna att man själv kan agera för att på olika sätt stötta och hjälpa de människor...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2022

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget