2017-11-06 | Debattinlägg

Debatt: “Erbjud kontaktperson när ensamkommande fyller 18”

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-11-06

För ensamkommande unga försvinner stödet från god man när de blir myndiga. RFS anser att dessa unga vuxna ska få möjlighet till det stöd en kontaktperson enligt socialtjänstlagen innebär.

När en ensamkommande ungdom fyller 18 år upphör direkt det ansvar som en god man haft. Att vara ensamkommande innebär att sakna familj och de nätverk som svenskfödda ungdomar kan ha nytta av för att komma ut i arbetslivet.

Ungdomar som blivit myndiga är olika. En del är redo för att klara sig själv, medan andra kan ha stort behov av ett formaliserat stöd från en trygg vuxen såsom en kontaktperson, ibland redan innan 18-årsdagen. För ensamkommande flickor, speciellt de som är placerade i nätverkshem, kan en kontaktperson utgöra den länk som bidrar till att bryta social isolering genom att stödja barnet i vardagen eller hjälpa till med att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Redan idag kan kommuner erbjuda insatsen kontaktperson enligt Socialtjänstlagen, SoL, men det är få kommuner som har det som en rutin och prioriterad fråga.

RFS medlemmar har lagreglerade frivilliguppdrag, till exempel som god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. De är engagerade medmänniskor som gör stora insatser för att hjälpa de barn som saknar vårdnadshavare att få en så trygg start som möjligt i vårt land.
Flera gode män för ensamkommande barn berättar att det ofta blir naturligt för dem att fortsätta att följa ungdomen även efter 18-års ålder. De känner då varandra väl och den unga vuxna kan vilja bolla svåra frågor eller bara ha någon att berätta om sina framsteg för. Men det är inte självklart att kontakten fortsätter. För de gode män/särskilt förordnande vårdnadshavare som byter roll till kontaktperson är det också viktigt att få handledning i sin nya roll.

RFS vill att:

  • kommunerna erbjuder ensamkommande unga som fyllt 18 år en kontaktperson enligt SoL. Om båda parter vill det är det värdefullt att bygga vidare på den relation som barnet fått med gode mannen eller den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Om en kontaktperson redan är förordnad är det viktigt att uppdraget får fortsätta även efter 18-årsdagen. Resurser behöver avsättas så att kommunerna kan rekrytera och utbilda kontaktpersoner för att alla ungdomar som önskar det.
  • regeringen uppdrar åt ansvariga myndigheter att se över och utveckla stödet till alla med lagreglerade frivilliguppdrag såsom fortlöpande utbildning och möjlighet till handledning.

Jenny Ögren
RFS förbundsordförande

Läs debattartikeln på Socialpolitiks webbplats


2024-06-25

Debattinlägg

Intervju med Henrik Mörner – Om den föreslagna stadgeförändringen

RFS styrelse har lagt fram ett förslag på reviderade stadgar för förbundet, förändringar som behövs för att kunna fortsätta det utvecklingsarbete som krävs för att vi på riktigt ska vara en stark rörelse med många engagerade medlemmar och där fler...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Debattinlägg

Vill du lära känna våra medlemmar?

Det vill nämligen vi, för oss som förbund är det viktigt att löpande lyssna in medlemmar, såväl via lokalföreningarna och alla de medlemmar som de möter den vägen, men viktigast är nästan de medlemsundersökningar vi gör regelbundet, och här kommer...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Debattinlägg

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 24 juni till den 12 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget