2017-11-06 | Debattinlägg

Debatt: “Erbjud kontaktperson när ensamkommande fyller 18”

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-11-06

För ensamkommande unga försvinner stödet från god man när de blir myndiga. RFS anser att dessa unga vuxna ska få möjlighet till det stöd en kontaktperson enligt socialtjänstlagen innebär.

När en ensamkommande ungdom fyller 18 år upphör direkt det ansvar som en god man haft. Att vara ensamkommande innebär att sakna familj och de nätverk som svenskfödda ungdomar kan ha nytta av för att komma ut i arbetslivet.

Ungdomar som blivit myndiga är olika. En del är redo för att klara sig själv, medan andra kan ha stort behov av ett formaliserat stöd från en trygg vuxen såsom en kontaktperson, ibland redan innan 18-årsdagen. För ensamkommande flickor, speciellt de som är placerade i nätverkshem, kan en kontaktperson utgöra den länk som bidrar till att bryta social isolering genom att stödja barnet i vardagen eller hjälpa till med att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Redan idag kan kommuner erbjuda insatsen kontaktperson enligt Socialtjänstlagen, SoL, men det är få kommuner som har det som en rutin och prioriterad fråga.

RFS medlemmar har lagreglerade frivilliguppdrag, till exempel som god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. De är engagerade medmänniskor som gör stora insatser för att hjälpa de barn som saknar vårdnadshavare att få en så trygg start som möjligt i vårt land.
Flera gode män för ensamkommande barn berättar att det ofta blir naturligt för dem att fortsätta att följa ungdomen även efter 18-års ålder. De känner då varandra väl och den unga vuxna kan vilja bolla svåra frågor eller bara ha någon att berätta om sina framsteg för. Men det är inte självklart att kontakten fortsätter. För de gode män/särskilt förordnande vårdnadshavare som byter roll till kontaktperson är det också viktigt att få handledning i sin nya roll.

RFS vill att:

  • kommunerna erbjuder ensamkommande unga som fyllt 18 år en kontaktperson enligt SoL. Om båda parter vill det är det värdefullt att bygga vidare på den relation som barnet fått med gode mannen eller den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Om en kontaktperson redan är förordnad är det viktigt att uppdraget får fortsätta även efter 18-årsdagen. Resurser behöver avsättas så att kommunerna kan rekrytera och utbilda kontaktpersoner för att alla ungdomar som önskar det.
  • regeringen uppdrar åt ansvariga myndigheter att se över och utveckla stödet till alla med lagreglerade frivilliguppdrag såsom fortlöpande utbildning och möjlighet till handledning.

Jenny Ögren
RFS förbundsordförande

Läs debattartikeln på Socialpolitiks webbplats


2019-06-24

Debattinlägg

RFS om lekmannaövervakare i TfK

2019-06-24 I senaste numret av Tidskrift för kriminalvård har RFS skrivit debattartikeln ”Lekmannaövervakare viktiga aktörer i det brottsförebyggande arbetet”. Läs artikeln i sin helhet nedan. Dagens nyheter uppmärksammade nyligen att antalet lekmannaövervakare drastiskt har minskat de senaste åren. Detta är en negativ...

Läs hela inlägget


2018-01-15

Debattinlägg

Debattartikel: “Alla har rätt till en kompetent god man”

2018-01-16  I en debattartikel i Dagens samhälle skriver RFS om att det krävs flertalet åtgärder för att öka rättssäkerheten – både för den som får stödet och för den gode mannen. Gång på gång lyfter media fram exempel...

Läs hela inlägget


2017-09-25

Debattinlägg

Debattartikel: “Att mista sin kompis”

2017-09-25 Allt fler förlorar sin kontaktperson när de flyttar till särskilt boende. Det visar en brist på förståelse för vad en kontaktperson bidrar med, skriver Jenny Ögren, förbundsordförande i SocialPolitik.  Sedan flera år har det blivit svårare för...

Läs hela inlägget