2017-11-06 | Debattinlägg

Debatt: “Erbjud kontaktperson när ensamkommande fyller 18”

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-11-06

För ensamkommande unga försvinner stödet från god man när de blir myndiga. RFS anser att dessa unga vuxna ska få möjlighet till det stöd en kontaktperson enligt socialtjänstlagen innebär.

När en ensamkommande ungdom fyller 18 år upphör direkt det ansvar som en god man haft. Att vara ensamkommande innebär att sakna familj och de nätverk som svenskfödda ungdomar kan ha nytta av för att komma ut i arbetslivet.

Ungdomar som blivit myndiga är olika. En del är redo för att klara sig själv, medan andra kan ha stort behov av ett formaliserat stöd från en trygg vuxen såsom en kontaktperson, ibland redan innan 18-årsdagen. För ensamkommande flickor, speciellt de som är placerade i nätverkshem, kan en kontaktperson utgöra den länk som bidrar till att bryta social isolering genom att stödja barnet i vardagen eller hjälpa till med att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Redan idag kan kommuner erbjuda insatsen kontaktperson enligt Socialtjänstlagen, SoL, men det är få kommuner som har det som en rutin och prioriterad fråga.

RFS medlemmar har lagreglerade frivilliguppdrag, till exempel som god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. De är engagerade medmänniskor som gör stora insatser för att hjälpa de barn som saknar vårdnadshavare att få en så trygg start som möjligt i vårt land.
Flera gode män för ensamkommande barn berättar att det ofta blir naturligt för dem att fortsätta att följa ungdomen även efter 18-års ålder. De känner då varandra väl och den unga vuxna kan vilja bolla svåra frågor eller bara ha någon att berätta om sina framsteg för. Men det är inte självklart att kontakten fortsätter. För de gode män/särskilt förordnande vårdnadshavare som byter roll till kontaktperson är det också viktigt att få handledning i sin nya roll.

RFS vill att:

  • kommunerna erbjuder ensamkommande unga som fyllt 18 år en kontaktperson enligt SoL. Om båda parter vill det är det värdefullt att bygga vidare på den relation som barnet fått med gode mannen eller den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Om en kontaktperson redan är förordnad är det viktigt att uppdraget får fortsätta även efter 18-årsdagen. Resurser behöver avsättas så att kommunerna kan rekrytera och utbilda kontaktpersoner för att alla ungdomar som önskar det.
  • regeringen uppdrar åt ansvariga myndigheter att se över och utveckla stödet till alla med lagreglerade frivilliguppdrag såsom fortlöpande utbildning och möjlighet till handledning.

Jenny Ögren
RFS förbundsordförande

Läs debattartikeln på Socialpolitiks webbplats


2024-04-17

Debattinlägg

Michell Malmgren ny sakkunnig för psykiatri- och socialtjänstområdena

Michell Malmgren är RFS nya sakkunnig inom psykiatri- och socialtjänstområdena. Sedan starten i november 2023, har han redan hunnit med en hel del och där ett fokus har varit att stötta medlemmarna i frågor inom hans område. Michell har en politisk...

Läs hela inlägget


2022-09-21

Debattinlägg

Debattartikel: Vården måste prioritera stödpersoner

Vår förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt och Jennica Simesgården som är förbundsordförande för RFS skriver idag i Dagens Medicin om varför vården måste prioritera stödpersonsuppdraget mera.      Stödpersonen har en unik roll inom det svenska vårdsystemet. Det är en person som...

Läs hela inlägget


2022-04-19

Debattinlägg

Debattartikel: Ensamkommande barns rättigheter måste värnas

Under flyktingvågen 2015 fanns det stora utmaningar med mottagandet av ensamkommande barn. I dag har vi ett bättre utgångsläge om vi använder oss av de erfarenheter som vi gjort, skriver Joanna Graumman Walnestedt och Jennica Simesgården, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. SVT rapporterar...

Läs hela inlägget