2022-10-14 | Nyheter och reportage 2022

Erfarenhetsutbyte för dig som har uppdrag för barn

Onsdagen den 7 december kl 17.00 – 18.30

Digitalt i Zoom

Du som har ett frivilliguppdrag för barn eller som är intresserad av dessa uppdrag är välkommen på vår medlemsträff där du får tillfälle att träffa andra medlemmar och representanter från myndigheter som arbetar med barn och ungas rättigheter.

Våra gäster är:

  • Lisa Skiöld från Barnombudet i Uppsala. Lisa kommer prata om: Barnets bästa – i teori och i praktiska exempel där Barnombudet blivit involverad.
  • Kristofer Gisslén från Överförmyndarförvaltningen Stockholms stad. Kristoffer kommer prata om aktuella frågor för gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare.
  • Tarkan Rounala – Socialsekreterare på mottagningen för barn och unga i Botkyrka kommun, Stockholm.

Syftet med erfarenhetsutbytet är att du ska få stöd och tips från andra frivilliga samhällsarbetare för att underlätta ditt uppdrag. Samt kunskapspåfyllning om hur våra gäster arbetar med frågor som rör barn och unga på olika vis.

Erfarenhetsutbytet leds av RFS kansli tillsammans med två medlemmar som har erfarenhet av uppdragen för barn.

Frågor eller funderingar inför träffen? Mejla gärna frågor som du vill diskutera till info@rfs.se.

Sista anmälningsdag: 5 december

Plats: Digitalt i Zoom. (Zoomlänk mejlas ut två dagar innan träffen)

Varmt välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan: Erfarenhetsutbyte för dig som har uppdrag för barn 7/12


2023-01-19

Nyheter och reportage 2022

Lunchträff med RFS försäkringsmäklare

Infomrationsträff med Fredrik Ståhlberg från Söderberg & Partners. Träffen är öppen för alla. Fredrik kommer berätta om vad RFs försäkring ger för skydd och hur försäkringen fungerar. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till Fredrik. Träffen sker på zoom...

Läs hela inlägget


2023-01-17

Nyheter och reportage 2022

Nyhetsbrev med omvärldsbevakning för GMF till ensamkommande

Vi inbjuder dig som har uppdrag som god man för ensamkommande asylbarn och/eller är särskild förordnad vårdnadshavare till att prenumerera på nyhetsbrev från RFS med information gällande dessa uppdrag. Nyhetsbrevet riktar sig specifikt till dig som är god man eller...

Läs hela inlägget


2022-12-21

Nyheter och reportage 2022

Civil Rights Defenders släpper ny rapport om tvångsvården i Sverige

Under år 2022 genomförde Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa en enkätundersökning om hur mänskliga rättigheter efterföljs inom tvångsvården. Enkäten vände sig till personer som har varit intagna i tvångsvård någon gång under de senaste fem...

Läs hela inlägget