2022-10-14 | Nyheter och reportage 2022

Erfarenhetsutbyte för dig som har uppdrag för barn

Onsdagen den 7 december kl 17.00 – 18.30

Digitalt i Zoom

Du som har ett frivilliguppdrag för barn eller som är intresserad av dessa uppdrag är välkommen på vår medlemsträff där du får tillfälle att träffa andra medlemmar och representanter från myndigheter som arbetar med barn och ungas rättigheter.

Våra gäster är:

  • Lisa Skiöld från Barnombudet i Uppsala. Lisa kommer prata om: Barnets bästa – i teori och i praktiska exempel där Barnombudet blivit involverad.
  • Kristofer Gisslén från Överförmyndarförvaltningen Stockholms stad. Kristoffer kommer prata om aktuella frågor för gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare.
  • Tarkan Rounala – Socialsekreterare på mottagningen för barn och unga i Botkyrka kommun, Stockholm.

Syftet med erfarenhetsutbytet är att du ska få stöd och tips från andra frivilliga samhällsarbetare för att underlätta ditt uppdrag. Samt kunskapspåfyllning om hur våra gäster arbetar med frågor som rör barn och unga på olika vis.

Erfarenhetsutbytet leds av RFS kansli tillsammans med två medlemmar som har erfarenhet av uppdragen för barn.

Frågor eller funderingar inför träffen? Mejla gärna frågor som du vill diskutera till info@rfs.se.

Sista anmälningsdag: 5 december

Plats: Digitalt i Zoom. (Zoomlänk mejlas ut två dagar innan träffen)

Varmt välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan: Erfarenhetsutbyte för dig som har uppdrag för barn 7/12


2022-11-29

Nyheter och reportage 2022

RFS kommenterar vägledande dom gällande godmanskapet

Ny vägladande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan slå hårt mot hemlösa   Tidningen Syre har uppmärksammat domen i högsta förvaltningsdomstolen som fastslår att utsatta grupper inte kan få hjälp med att få en bostad om de har en god man. Då faller...

Läs hela inlägget


2022-10-19

Nyheter och reportage 2022

7/11 Inbjudan till föreläsning och fokusgrupp

Välkomna till en träff om hur lagstiftaren ser på frivilliguppdrag som kontaktperson och biträdande övervakare. Vi är två forskare, Kerstin Svensson och Monica Larsson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, som under 2022 arbetar i ett forskningsprojekt om Medborgarmedverkan i myndigheters sociala...

Läs hela inlägget


2022-10-19

Nyheter och reportage 2022

10/11 – Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett digitalt seminarium. Finansinspektionens utbildning "Trygga din...

Läs hela inlägget