2022-10-14 | Nyheter och reportage 2022

Erfarenhetsutbyte för dig som har uppdrag för barn

Onsdagen den 7 december kl 17.00 – 18.30

Digitalt i Zoom

Du som har ett frivilliguppdrag för barn eller som är intresserad av dessa uppdrag är välkommen på vår medlemsträff där du får tillfälle att träffa andra medlemmar och representanter från myndigheter som arbetar med barn och ungas rättigheter.

Våra gäster är:

  • Lisa Skiöld från Barnombudet i Uppsala. Lisa kommer prata om: Barnets bästa – i teori och i praktiska exempel där Barnombudet blivit involverad.
  • Kristofer Gisslén från Överförmyndarförvaltningen Stockholms stad. Kristoffer kommer prata om aktuella frågor för gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare.
  • Tarkan Rounala – Socialsekreterare på mottagningen för barn och unga i Botkyrka kommun, Stockholm.

Syftet med erfarenhetsutbytet är att du ska få stöd och tips från andra frivilliga samhällsarbetare för att underlätta ditt uppdrag. Samt kunskapspåfyllning om hur våra gäster arbetar med frågor som rör barn och unga på olika vis.

Erfarenhetsutbytet leds av RFS kansli tillsammans med två medlemmar som har erfarenhet av uppdragen för barn.

Frågor eller funderingar inför träffen? Mejla gärna frågor som du vill diskutera till info@rfs.se.

Sista anmälningsdag: 5 december

Plats: Digitalt i Zoom. (Zoomlänk mejlas ut två dagar innan träffen)

Varmt välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan: Erfarenhetsutbyte för dig som har uppdrag för barn 7/12


2023-10-16

Nyheter och reportage 2022

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2022

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2022

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget