2016-04-13 |

“Finns inte utrymme för nostalgi”

Gösta Eklund, ordförande Lunds godmansförening. Foto: Li Fernstedt2016-04-15 

Idén om lokalt samarbete väcktes av Lunds godmansförening med ordförande Gösta Eklund i spetsen. 

Sedan några år har föreningen regelbundna möten med överförmyndarnämnd och förvaltning. En rätt frostig kontakt mellan parterna har tinats upp och numera finns ett ömsesidigt utbyte.  
– Vi i föreningen har uppnått en fantastisk position. Nu tar politikerna dessa frivilliguppdrag på allvar och vi känner att det finns en stor respekt för vår kunskap och de insatser vi gör, berättar Gösta. 

När föreningen presenterade RFS rollkollsmaterial och Rättssäkerhetsprojektets metodbok väcktes genast ett intresse. 
– Mycket av den kommunala administrationen fungerar i stuprör och idén kring att samarbeta över förvaltningar är högaktuell i Lund. Kommunen vill skapa ”ett Lund” där alla arbetar mot samma mål med samordnade resurser. Det passar väldig väl in i den ambition som också riksförbundet har, att öppna upp våra lokalföreningar för alla frivilliga samhällsarbetare.

Vilka reflektioner har du efter samarbetsmötet den 9 mars? 
– Det var ett antal toppolitiker där och det gjordes ett antal utfästelser från politikerna att arbeta vidare med processen. Sen vet man ju inte hur det går, men det finns definitivt ett intresse. 

Hur tar föreningen frågan vidare?
– Vid vårt årsmöte i april kommer vi att besluta om att öppna upp föreningen för alla uppdrag och byta namn till frivilliga samhällsarbetare. Sedan kommer vi informera alla berörda om att föreningen är öppen för alla uppdrag. 

Vad hoppas du framöver?
– Att vi öppnar upp föreningen tror jag är tyngre opinionsmässigt när vi förhandlar och har utbyte med våra nämnder. Även när vi vill påverka lagstiftaren, till exempel kring den föråldrade föräldrabalken, tror jag nästan det är en nödvändighet att ha hela det här frivilligområdet i ryggen för att kunna sätta lite tyngd bakom. 

Tips till andra föreningar?
– Det har funnits en del farhågor om att vi när vi öppnar upp föreningen får så många nya medlemmar att vi inte skulle mäkta med vår pågående verksamhet. Men vad jag har hört från andra kommuner är det här en utveckling som tar tid, så den farhågan kan vi lägga åt sidan. 
– Sedan är det den här nostalgiska upplevelsen av att föreningens namn skulle ha så stor betydelse. Vi som frivilliga samhällsarbetare är mitt i en jättelik samhällsomvandling och att vi då skulle vara rädda för att  ändra ett namn och att  bredda föreningen förefaller ur mitt perspektiv väldigt avlägset. Nu måste vi lämna det invanda och trygga och tänka framåt. Vi är en förlängning av de problem som finns i samhället. Det finns inte utrymme för nostalgi i det här arbetet! 

Att Lunds godmansföreningen planerar att öppnar upp och välkomna medlemmar med alla lagreglerade frivilliguppdrag är något som tas emot positivt från överförmyndaren.  
– Vi har ett mycket gott samarbete med föreningens ordförande, som blir en bra talesperson för hela gruppen. Det är väldigt positivt att föreningen öppnar upp och välkomnar alla uppdrag. Jag tänker att det utmanar oss att också tänka gemensamt, Jesper Jakobsson, chef för överförmyndarenheten i Lund.

Läs även om startskottet för det lokala samarbetet i Lund


2023-06-07

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti.

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti. Rekrytering av hennes efterträdare startar så snart som möjligt. – Joanna har under 3,5 år gjort en ovärderlig insats för förbundet och vi önskar henne all lycka...

Läs hela inlägget


2023-05-08

RFS medverkar på Svenska Demensdagarna i Örebro den 24–25 maj 2023!

I maj lanserar RFS webbutbildningarna ”Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare” som publiceras på RFS hemsida. RFS föreläser om Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare på Svenska Demensdagarna Under seminariet presenteras projektets material och utbildningar som...

Läs hela inlägget


2023-04-18

Trygga din ekonomiska framtid (Del 2, öppen för alla)

Välkommen till en fördjupning av Trygga din ekonomiska framtid med Gilla din ekonomi. Utbildningen är kostnadsfri, fri från reklam och arrangeras av Finansinspektionen. En kurs för dig som arbetar som god man eller är medlem i Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS). RFS...

Läs hela inlägget