2017-06-12 | Nyheter och reportage 2017

Föreläsning för lekmannaövervakare

Bild på många människor. Foto: iStockphoto2017-06-12 

Välkommen på RFS och frivården Malmös föreläsningskväll för lekmannaövervakare! Tema kriminalitet och maskulinitet.  

Hur påverkar manliga normer och värderingar graden av kriminalitet? Konferensen ger dig kunskap om hur Kriminalvården arbetar med män i behandlingsprogram kring en förändrad självbild och hur Fryshuset arbetar med ungdomar utifrån ett normkritiskt tänkande.  

Syftet med konferensen är att ge dig som lekmannaövervakare ökad kunskap och verktyg att använda i uppdraget som lekmannaövervakare. Föreläser gör Dejan Mijic och Elvar Jonsson, programledare frivården Malmö samt Rebecka Eriksson, verksamhetschef på Fryshuset Malmö/ungdomskulturen.  

Medlemskap i en lokalförening inom RFS krävs inte för deltagande, information om vad ett medlemskap innebär ges vid tillfället.

Konferensen är gratis för deltagarna och möjliggörs av en donation från frivårdsföreningen. Eventuella kostnader för resor och övernattning bekostas inte av RFS. Anmäl din medverkan så snart som möjlig så att du garanteras en plats.

Tid: Torsdag den 28 september kl 17.00 – 20.00
Förtäring: Kvällssmörgås och fika
Plats: Frivården Malmö, Fredriksbergsgatan 16 Malmö
Frågor: Thomas Karlsson, thomas.karlsson@rfs.se, telefon 08-556 068 34
Anmälan: Via mejl till linnea.tingvall@kriminalvarden.se, senast 1 september

Ladda ner inbjudan som pdf


2024-06-07

Nyheter och reportage 2017

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget


2024-06-05

Nyheter och reportage 2017

Pride month – öppenhet och inkluderande

Nu under juni är det Pride month! Det är ett tillfälle att uppmärksamma den öppenhet och inkluderande tanke som många förknippar Pride med. Visste du att det är 55 år sedan som (det tros vara) världens första Pridedemonstration hölls i New...

Läs hela inlägget


2024-05-27

Nyheter och reportage 2017

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget

2017-03-28 | Nyheter och reportage 2017

Föreläsning för lekmannaövervakare

Bild på många människor. Bild: Stockphoto2017-03-28

Välkommen på RFS föreläsning för lekmannaövervakare den 4 maj i Härnösand – i samarbete med frivården Härnösand. Temat är barnperspektiv.

Kvällen ger dig kunskap om hur barn påverkas av att ha en förälder som dömts till kriminalvård och vilket stöd barnen kan behöva. Syftet med föreläsningen är att ge dig som lekmannaövervakare råd och verktyg att använda i uppdraget.

Föreläser gör representanter för BUFFF, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, (tidigare Bryggan) och barnombud från Kriminalvårdens regionkontor Nord.
Konferensen är gratis för deltagarna och möjliggörs av en donation från Frivårdsföreningen. Medlemskap i en lokalförening inom RFS krävs inte för deltagande, information om vad ett medlemskap innebär ges vid tillfället.

Eventuella kostnader för resor och övernattning bekostas inte av RFS. Antalet platser är begränsat och vi tillämpar därför ”först till kvarn”. Vid för lågt deltagarantal kan konferensen komma att ställas in. 
För frågor kontakta Sofia Löfvenberg, vik. RFS kriminalvårdsombudsman, 070-723 99 00 eller sofia.lofvenberg@rfs.se.

Tid: Torsdagen den 4 maj kl.17.00-20.00
Förtäring: Kvällssmörgås och fika
Plats: Artellerigatan 2 i Härnösand, Personalutbildningscenter
Anmälan: Via mejl till sofia.lofvenberg@rfs.se senast 20 april. (Uppge föreningstillhörighet vid anmälan om du kommer från annan plats än Härnösand)

Ladda ner anmälan som pdf här


2024-06-07

Nyheter och reportage 2017

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget


2024-06-05

Nyheter och reportage 2017

Pride month – öppenhet och inkluderande

Nu under juni är det Pride month! Det är ett tillfälle att uppmärksamma den öppenhet och inkluderande tanke som många förknippar Pride med. Visste du att det är 55 år sedan som (det tros vara) världens första Pridedemonstration hölls i New...

Läs hela inlägget


2024-05-27

Nyheter och reportage 2017

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget