2022-10-05 | Nyheter och reportage 2022

Föreläsning – Mer brukarinflytande i rättspsykiatrin

Den 15/11 kl 18.00 – 20.00 bjuder RFS in till ett digitalt seminarium tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH. Deltar gör Emelie Lundin och Sten Lundin från projektet “Inflytande i rättspsykiatrin”.
Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Många upplever också ett stort självstigma.

Visst arbete görs för att involvera patienter och anhöriga i vården, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta bedriver NSPH Arvsfondsprojektet ”Inflytande i rättspsykiatrin” – i samarbete med rättspsykiatrin i Stockholm, Katrineholm, Örebro, Vadstena, Växjö och Säter.

Föreläsningen kommer hållas via zoom och länk till mötet kommer efter anmälan.

 

 

 

 

 

 

 

 

För att bli medlem i RFS och information gällande GDPR klicka här:


2023-10-16

Nyheter och reportage 2022

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2022

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2022

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget