2022-10-05 | Nyheter och reportage 2022

Seminarium om bemötande och interkulturell psykiatri

RFS anordnar ett digitalt seminarium tillsammans med överläkare Maria Sundvall på Transkulturellt Centrum den 8/11 kl 18-20

Maria är en av Sveriges främsta experter på transkulturell psykiatri och har arbetat länge med psykospatienter.

Seminariet kommer innehålla en presentation om vad som kan vara speciellt i mötet med personer med psykisk sjukdom och migrationsbakgrund i rollen som stödperson/god man/förvaltar. Deltagarna kommer också få möjlighet att få svar på och diskutera frågor rörande ämnet. Efter anmälan kommer du få möjlighet att skicka med frågor som vi kommer ta upp.

Exempel på frågor: Hur kan personens bakgrund och erfarenheter påverka mötet?
Vad kan vara bra att veta om deras livssituation i Sverige?
Finns det kulturella faktorer att fundera kring?
Hur ser personer från andra kulturer på psykisk sjukdom och psykiatrisk vård?
Vad känner de till om svensk vård och om din roll?

 

Seminariet hålls via zoom och är öppet för RFS-medlemmar och personer med frivilliga samhällsuppdrag.

Länk till zoom-mötet får du efter anmälan.

 

 

För att bli medlem och information gällande GDPR klicka här:


2023-10-16

Nyheter och reportage 2022

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2022

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2022

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget