2022-10-05 | Nyheter och reportage 2022

Seminarium om bemötande och interkulturell psykiatri

RFS anordnar ett digitalt seminarium tillsammans med överläkare Maria Sundvall på Transkulturellt Centrum den 8/11 kl 18-20

Maria är en av Sveriges främsta experter på transkulturell psykiatri och har arbetat länge med psykospatienter.

Seminariet kommer innehålla en presentation om vad som kan vara speciellt i mötet med personer med psykisk sjukdom och migrationsbakgrund i rollen som stödperson/god man/förvaltar. Deltagarna kommer också få möjlighet att få svar på och diskutera frågor rörande ämnet. Efter anmälan kommer du få möjlighet att skicka med frågor som vi kommer ta upp.

Exempel på frågor: Hur kan personens bakgrund och erfarenheter påverka mötet?
Vad kan vara bra att veta om deras livssituation i Sverige?
Finns det kulturella faktorer att fundera kring?
Hur ser personer från andra kulturer på psykisk sjukdom och psykiatrisk vård?
Vad känner de till om svensk vård och om din roll?

 

Seminariet hålls via zoom och är öppet för RFS-medlemmar och personer med frivilliga samhällsuppdrag.

Länk till zoom-mötet får du efter anmälan.

 

 

För att bli medlem och information gällande GDPR klicka här:


2023-01-19

Nyheter och reportage 2022

Lunchträff med RFS försäkringsmäklare

Infomrationsträff med Fredrik Ståhlberg från Söderberg & Partners. Träffen är öppen för alla. Fredrik kommer berätta om vad RFs försäkring ger för skydd och hur försäkringen fungerar. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till Fredrik. Träffen sker på zoom...

Läs hela inlägget


2023-01-17

Nyheter och reportage 2022

Nyhetsbrev med omvärldsbevakning för GMF till ensamkommande

Vi inbjuder dig som har uppdrag som god man för ensamkommande asylbarn och/eller är särskild förordnad vårdnadshavare till att prenumerera på nyhetsbrev från RFS med information gällande dessa uppdrag. Nyhetsbrevet riktar sig specifikt till dig som är god man eller...

Läs hela inlägget


2022-12-21

Nyheter och reportage 2022

Civil Rights Defenders släpper ny rapport om tvångsvården i Sverige

Under år 2022 genomförde Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa en enkätundersökning om hur mänskliga rättigheter efterföljs inom tvångsvården. Enkäten vände sig till personer som har varit intagna i tvångsvård någon gång under de senaste fem...

Läs hela inlägget