2022-10-05 | Nyheter och reportage 2022

Seminarium om bemötande och interkulturell psykiatri

RFS anordnar ett digitalt seminarium tillsammans med överläkare Maria Sundvall på Transkulturellt Centrum den 8/11 kl 18-20

Maria är en av Sveriges främsta experter på transkulturell psykiatri och har arbetat länge med psykospatienter.

Seminariet kommer innehålla en presentation om vad som kan vara speciellt i mötet med personer med psykisk sjukdom och migrationsbakgrund i rollen som stödperson/god man/förvaltar. Deltagarna kommer också få möjlighet att få svar på och diskutera frågor rörande ämnet. Efter anmälan kommer du få möjlighet att skicka med frågor som vi kommer ta upp.

Exempel på frågor: Hur kan personens bakgrund och erfarenheter påverka mötet?
Vad kan vara bra att veta om deras livssituation i Sverige?
Finns det kulturella faktorer att fundera kring?
Hur ser personer från andra kulturer på psykisk sjukdom och psykiatrisk vård?
Vad känner de till om svensk vård och om din roll?

 

Seminariet hålls via zoom och är öppet för RFS-medlemmar och personer med frivilliga samhällsuppdrag.

Länk till zoom-mötet får du efter anmälan.

 

 

För att bli medlem och information gällande GDPR klicka här:


2022-11-29

Nyheter och reportage 2022

RFS kommenterar vägledande dom gällande godmanskapet

Ny vägladande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan slå hårt mot hemlösa   Tidningen Syre har uppmärksammat domen i högsta förvaltningsdomstolen som fastslår att utsatta grupper inte kan få hjälp med att få en bostad om de har en god man. Då faller...

Läs hela inlägget


2022-10-19

Nyheter och reportage 2022

7/11 Inbjudan till föreläsning och fokusgrupp

Välkomna till en träff om hur lagstiftaren ser på frivilliguppdrag som kontaktperson och biträdande övervakare. Vi är två forskare, Kerstin Svensson och Monica Larsson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, som under 2022 arbetar i ett forskningsprojekt om Medborgarmedverkan i myndigheters sociala...

Läs hela inlägget


2022-10-19

Nyheter och reportage 2022

10/11 – Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett digitalt seminarium. Finansinspektionens utbildning "Trygga din...

Läs hela inlägget