2020-10-16 | Nyheter och reportage

Inbjudan: Föreläsning med Statens institutionsstyrelse

välkomna till digital föreläsning

RFS bjuder in kontaktpersoner för barn till konferens med tema ungdomskriminalitet och gängkriminalitet.

SiS är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. De behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och tar emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. SiS har 23 särskilda ungdomshem.

Föreläsningen är en del av en konferens om ungdomskriminalitet och gängkriminalitet som arrangeras av RFS för besökare inom häkten och anstalter. SiS föreläsning riktar sig även till kontaktpersoner för barn, och medlemmar i RFS med uppdrag som kontaktperson för barn bjuds därför in till programpunkten.

Föreläsningen sker digitalt via Zoom och är kostnadsfri. Länk till föreläsningen skickas ut ett par dagar innan.

Välkomna!

Tid, anmälan och datum

Datum: lördagen 14 november.
Tid: kl. 14.00 – 15.30.
Anmälan: Sista dagen för anmälan har nu gått ut.

Vill du veta hur Zoom fungerar inför konferensen? Hör av dig till lina.karlsson@rfs.se för att få en lathund om appen/programmet.


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget