2020-10-16 | Nyheter och reportage

Inbjudan: Föreläsning med Statens institutionsstyrelse

välkomna till digital föreläsning

RFS bjuder in kontaktpersoner för barn till konferens med tema ungdomskriminalitet och gängkriminalitet.

SiS är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. De behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och tar emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. SiS har 23 särskilda ungdomshem.

Föreläsningen är en del av en konferens om ungdomskriminalitet och gängkriminalitet som arrangeras av RFS för besökare inom häkten och anstalter. SiS föreläsning riktar sig även till kontaktpersoner för barn, och medlemmar i RFS med uppdrag som kontaktperson för barn bjuds därför in till programpunkten.

Föreläsningen sker digitalt via Zoom och är kostnadsfri. Länk till föreläsningen skickas ut ett par dagar innan.

Välkomna!

Tid, anmälan och datum

Datum: lördagen 14 november.
Tid: kl. 14.00 – 15.30.
Anmälan: Sista dagen för anmälan har nu gått ut.

Vill du veta hur Zoom fungerar inför konferensen? Hör av dig till lina.karlsson@rfs.se för att få en lathund om appen/programmet.


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget