2018-10-01 | Nyheter och reportage 2018

Ge Min rätt-skriften till barnet!

Framsida Vad ska en god man hjälpa mig med?2018-10-01

Nu finns nya skrifter som riktar sig till ensamkommande barn, deras gode män och andra aktörer som ska samverka kring barnet.

Förhoppningen är att skrifterna ska tydliggöra för barnet och de andra aktörerna vem som ska göra vad, med utgångspunkt i godmansrollen. Skrifterna är framtagna inom RFS arvsfondsprojekt Min rätt – Din roll.

Här tipsar två personer i projektets referensgrupp om hur skrifterna kan användas.

 

Ann-Catrin Svantes Ohlson, chef överförmyndarkansliet Örebro och styrelseledamot i Föreningen Sveriges Överförmyndare:

– Skrifterna tydliga, enkla och lättillgängliga – precis som RFS tidigare material Rollkoll som vi använder mycket. De är jättebra att kunna lämna över till andra myndigheter för att få igång en dialog och samverkan kring barnen.

– Vi tar alltid med både Rollkoll och Min rätt – Din rolls skrifter när vi har samverkansträffar inom kommunen och flaggar för att de här materialen finns att beställa. Och vi tipsar gode männen om att ta med dem till boende och skola.

– För nya gode män för ensamkommande barn kan skrifterna vara ett bra stöd för att komma igång och checklistorna i slutet ett bra verktyg. Det är också ett bra informationsmaterial att utgå ifrån när överförmyndarverksamheter ska genomföra utbildning för gode män.

Ingrid Klementsson, expert vid Migrationsverket:

– Skrifterna är väl genomarbetade och så begripliga som de går att göra. Det är också bra att det är ni som fristående organisation som gjort dem.

– Förutom till gode män vore det bra om de sprids inom kommunen, till alla boenden och skolor som har ensamkommande barn, även till organisationer som arbetar med barnfrågor.  För barnen tänker jag att det vore bäst om de kan få skriften direkt ur gode mannens hand.

– Det hade såklart varit bra om skrifterna fanns redan 2015, men bättre sent än aldrig. Även om det är färre ensamkommande barn som har god man nu så är det för varje enskild individ lika viktigt med bra information. Jag är förhoppningsfull, vi har lärt oss mycket av det som hänt och nu är vi bättre rustade att möta dessa barns behov.

Beställ skrifterna

Läs om möjligheten att arrangera lokala aktörsmöten med utgångspunkt i skrifterna


2018-11-19

Nyheter och reportage 2018

Jennie vill synliggöra uppdragen

2018-11-19 Jennie Östlund är ny ombudsman för frivilliga samhällsarbetare, med inriktning kriminalvårdsområdet. Berätta lite om din bakgrund och tidigare erfarenheter? - Jag är jurist och har drygt elva års bakgrund inom områden relaterade till RFS verksamhet. Under drygt sex års tid arbetade på...

Läs hela inlägget


2018-10-01

Nyheter och reportage 2018

Hitta lösningar vid aktörsmöten

2018-10-01 Tillsammans med föreningar och kommuner arrangerar  RFS projekt Min rätt – Din roll lokala aktörsmöten med start hösten 2018. Det går ut på att samla aktörerna kring ensamkommande barn och deras gode män för att gemensamt diskutera och hitta lösningar på...

Läs hela inlägget


2018-09-28

Nyheter och reportage 2018

Fokus: bryta utanförskap

2018-10-01 RFS har beviljats statsbidrag för att tillsammans med Borlänge kommun planera för hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att motverka segregation. Det är myndigheten Delmos, Delegationen mot segregation, som beviljat RFS det nya statsbidraget. Det innebär att RFS tillsammans med förening,...

Läs hela inlägget