2020-10-20 | Nyheter och reportage

Grönt ljus för besök från civilsamhället

Nu får organisationer som får statsbidrag från Kriminalvården återigen bedriva verksamhet vid anstalter i säkerhetsklass 1 och 2 samt i häkte. Beslutet gäller från den 13 oktober.

– Det är ett välkommet beslut, vi vet att våra medlemmar har väntat på det här. Det är bra att civilsamhället prioriteras, vi är en viktig aktör för att bryta isoleringen, säger Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare på RFS.

Beslutet är under förutsättning att besöken kan ske på ett smittskyddssäkert sätt, något som kriminalvårdschefen vid den lokala enheten bedömer.

– Det är viktigt att poängtera att det här beslutet inte innebär att det nu är fritt fram för besök. Det kommer alltid att behöva göras en lokal bedömning och det är de gällande smittskyddsrutinerna som gäller, säger Helena Nyberg, tf sektionschef på sektionen för behandlingsstöd, i en artikel på Kriminalvårdens hemsida.

Bland annat behövs stora lokaler med goda möjligheter till att upprätthålla hygien och social distansering om aktiviteter i grupp genomförs. Vid enskilda insatser bör den intagne och besökaren vara placerade på var sin sida av ett plexiglas i besökslokal. Organisationerna behöver också minimera antalet personer som besöker Kriminalvården.

Beslutet är en del av en gradvis återgång till ordinarie verksamhet, skriver Kriminalvården på sin hemsida.

 


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget