2020-10-20 | Nyheter och reportage

Grönt ljus för besök från civilsamhället

Nu får organisationer som får statsbidrag från Kriminalvården återigen bedriva verksamhet vid anstalter i säkerhetsklass 1 och 2 samt i häkte. Beslutet gäller från den 13 oktober.

– Det är ett välkommet beslut, vi vet att våra medlemmar har väntat på det här. Det är bra att civilsamhället prioriteras, vi är en viktig aktör för att bryta isoleringen, säger Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare på RFS.

Beslutet är under förutsättning att besöken kan ske på ett smittskyddssäkert sätt, något som kriminalvårdschefen vid den lokala enheten bedömer.

– Det är viktigt att poängtera att det här beslutet inte innebär att det nu är fritt fram för besök. Det kommer alltid att behöva göras en lokal bedömning och det är de gällande smittskyddsrutinerna som gäller, säger Helena Nyberg, tf sektionschef på sektionen för behandlingsstöd, i en artikel på Kriminalvårdens hemsida.

Bland annat behövs stora lokaler med goda möjligheter till att upprätthålla hygien och social distansering om aktiviteter i grupp genomförs. Vid enskilda insatser bör den intagne och besökaren vara placerade på var sin sida av ett plexiglas i besökslokal. Organisationerna behöver också minimera antalet personer som besöker Kriminalvården.

Beslutet är en del av en gradvis återgång till ordinarie verksamhet, skriver Kriminalvården på sin hemsida.

 


2024-06-24

Nyheter och reportage

Vill du lära känna våra medlemmar?

Det vill nämligen vi, för oss som förbund är det viktigt att löpande lyssna in medlemmar, såväl via lokalföreningarna och alla de medlemmar som de möter den vägen, men viktigast är nästan de medlemsundersökningar vi gör regelbundet, och här kommer...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Nyheter och reportage

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 24 juni till den 12 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget


2024-06-07

Nyheter och reportage

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget