2020-10-20 | Nyheter och reportage

Grönt ljus för besök från civilsamhället

Nu får organisationer som får statsbidrag från Kriminalvården återigen bedriva verksamhet vid anstalter i säkerhetsklass 1 och 2 samt i häkte. Beslutet gäller från den 13 oktober.

– Det är ett välkommet beslut, vi vet att våra medlemmar har väntat på det här. Det är bra att civilsamhället prioriteras, vi är en viktig aktör för att bryta isoleringen, säger Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare på RFS.

Beslutet är under förutsättning att besöken kan ske på ett smittskyddssäkert sätt, något som kriminalvårdschefen vid den lokala enheten bedömer.

– Det är viktigt att poängtera att det här beslutet inte innebär att det nu är fritt fram för besök. Det kommer alltid att behöva göras en lokal bedömning och det är de gällande smittskyddsrutinerna som gäller, säger Helena Nyberg, tf sektionschef på sektionen för behandlingsstöd, i en artikel på Kriminalvårdens hemsida.

Bland annat behövs stora lokaler med goda möjligheter till att upprätthålla hygien och social distansering om aktiviteter i grupp genomförs. Vid enskilda insatser bör den intagne och besökaren vara placerade på var sin sida av ett plexiglas i besökslokal. Organisationerna behöver också minimera antalet personer som besöker Kriminalvården.

Beslutet är en del av en gradvis återgång till ordinarie verksamhet, skriver Kriminalvården på sin hemsida.

 


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget