2022-04-06 | Omvärldsnotiser 2022

Hur kan vi stötta flyktingar från Ukraina?

Världen befinner sig i en omskakande tid och det pågår ett krig i Europa som berör på djupet. För många är det viktigt att känna att man själv kan agera för att på olika sätt stötta och hjälpa de människor som drabbas av kriget och som nu flyr Ukraina. Vid händelse av kris har också civilsamhället en betydande roll för att hjälpa de som drabbas. Hur kan vi som är frivilliga samhällsarbetare hjälpa i det som nu sker?

Svenska myndigheter tror att uppemot 6 000 ensamma barn kan komma till Sverige under 2022 till följd av kriget. Det går naturligtvis inte att förutspå vad som ska hända, men RFS kansli för en löpande dialog med SKR, olika överförmyndare och förbundsstyrelsen för att RFS som förbund ska ha information om hur vi kan hjälpa och påverka och för att vi ska kunna nå ut med information till våra medlemmar. Efter att EU:s massflyktsdirektiv aktiverats har SKR gått ut med en rekommendation till överförmyndarna om att ensamkommande barn från Ukraina ska förordnas en god man.

Som medlem i RFS kan du tillsammans med din lokalförening stötta på olika sätt. Några tips är att lokalföreningen kan föra dialog med överförmyndaren om hur lokalföreningen kan erbjuda stöd.

  • Det kan vara att meddela överförmyndaren att det finns medlemmar som vill åta sig uppdrag som gode män för ensamkommande barn. Under flyktingkrisen 2015 hade kommunerna stora utmaningar att klara att hantera alla intresseanmälningar från enskilda personer som ville ha uppdrag varför det kan underlätta att som lokalförening samlas i kontakten med överförmyndaren.
  • Erbjuda medlemmar att vara mentorer åt nya gode män.
  • Lokalföreningar kan erbjud sig att vara med på utbildningar för nya gode män och erbjuder sig att stötta nya gode män på olika sätt.
  • Informera
  • Vill ni ordna digitala erfarenhetsträffar för fler lokalföreningar ordnar sprider gärna kansliet information om träffen i RFS kanaler och till medlemmar.
  • Tipsa gärna RFS kansli om det finns frågor som vi som förbund borde känna till eller som kansliet kan sprida till fler medlemmar, SKR och Föreningen Sveriges Överförmyndare.

RFS kansli arbetar vi nu med att kunna översätta RFS broschyr Vad ska en god man hjälpa mig med? till ukrainska för att barn ska få information om vad det innebär att ha en god man, en debattartikel för att synliggöra frivilliga samhällsarbetares betydelse i det nuvarande läget och om vi kan nå ut till överförmyndarna med information om RFS och våra lokalföreningar.


2024-06-25

Omvärldsnotiser 2022

Intervju med Henrik Mörner – Om den föreslagna stadgeförändringen

RFS styrelse har lagt fram ett förslag på reviderade stadgar för förbundet, förändringar som behövs för att kunna fortsätta det utvecklingsarbete som krävs för att vi på riktigt ska vara en stark rörelse med många engagerade medlemmar och där fler...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Omvärldsnotiser 2022

Vill du lära känna våra medlemmar?

Det vill nämligen vi, för oss som förbund är det viktigt att löpande lyssna in medlemmar, såväl via lokalföreningarna och alla de medlemmar som de möter den vägen, men viktigast är nästan de medlemsundersökningar vi gör regelbundet, och här kommer...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Omvärldsnotiser 2022

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 24 juni till den 12 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget