2022-04-06 | Nyheter och reportage 2022

Jag drivs av en stark känsla av ”win-win” som uppdraget ger

Sanna Westerfjärd är sedan sju år tillbaka stödperson åt en person som tvångsvårdas enligt LRV. Det är ett frivilliguppdrag som sällan lyfts fram. Många vet inte ens att en person som tvångsvårdas har rätt till en stödperson om de så önskar.

Lag om rättspsykiatrisk vård, förkortat LRV, berör den som begått brott och dömts. Personen kan inte på grund av allvarlig psykisk störning vid den tidpunkt då brott begåtts inte dömas till ett vanligt fängelsestraff. Personer som tvångsvårdas har ofta väldigt begränsad kontakt med omvärlden och därför är uppdraget som stödperson otroligt viktigt.

  • Jag hörde talas olika frivilliga uppdrag under min utbildningstid när jag läste till socionom. Det lät intressant och berikande för mig som är intresserad av människor och socialt arbete.

Drivs av en vilja att hjälpa till
Sanna berättar att hon gärna hade haft fler uppdrag men att tiden inte alltid räcker till, hur mycket man än vill. Då är det bättre att ha färre uppdrag och ha tid att göra det bra samtidigt som resten av livet går ihop. Det är viktigt inte minst för den som har behov av stödperson exempelvis. De flesta frivilligt engagerade håller nog med om att det är otroligt givande att få hjälpa en annan människa.

  • Jag drivs av en stark känsla av ”win-win” som uppdraget ger. För att även om uppdragen syftar till att en person som befinner sig i en sårbar situation ska få stöd av en annan medmänniska så har du som frivillig uppdragstagare mycket att ”vinna” också. Man breddar sina perspektiv, vilket många gånger leder till ökad ödmjukhet, förståelse och respekt. Jag har vuxit som person p.g.a. mitt uppdrag.

Fler frivilliga samhällsarbetare behövs
Sanna menar att fler som är villiga att ta sig an frivilliga uppdrag behövs. Att det finns många där ute som skulle kunna ge av sig själva och sin tid eftersom det finns så många i behov av stöd och stöttning. Sanna reflekterar över hur ensamhet har blivit en folksjukdom och att vi måste våga ge av oss själva till andra. Det är en otroligt viktig form av engagemang.

 

 


2023-10-16

Nyheter och reportage 2022

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2022

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2022

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget