2022-04-06 | Nyheter och reportage

Jag drivs av en stark känsla av ”win-win” som uppdraget ger

Sanna Westerfjärd är sedan sju år tillbaka stödperson åt en person som tvångsvårdas enligt LRV. Det är ett frivilliguppdrag som sällan lyfts fram. Många vet inte ens att en person som tvångsvårdas har rätt till en stödperson om de så önskar.

Lag om rättspsykiatrisk vård, förkortat LRV, berör den som begått brott och dömts. Personen kan inte på grund av allvarlig psykisk störning vid den tidpunkt då brott begåtts inte dömas till ett vanligt fängelsestraff. Personer som tvångsvårdas har ofta väldigt begränsad kontakt med omvärlden och därför är uppdraget som stödperson otroligt viktigt.

  • Jag hörde talas olika frivilliga uppdrag under min utbildningstid när jag läste till socionom. Det lät intressant och berikande för mig som är intresserad av människor och socialt arbete.

Drivs av en vilja att hjälpa till
Sanna berättar att hon gärna hade haft fler uppdrag men att tiden inte alltid räcker till, hur mycket man än vill. Då är det bättre att ha färre uppdrag och ha tid att göra det bra samtidigt som resten av livet går ihop. Det är viktigt inte minst för den som har behov av stödperson exempelvis. De flesta frivilligt engagerade håller nog med om att det är otroligt givande att få hjälpa en annan människa.

  • Jag drivs av en stark känsla av ”win-win” som uppdraget ger. För att även om uppdragen syftar till att en person som befinner sig i en sårbar situation ska få stöd av en annan medmänniska så har du som frivillig uppdragstagare mycket att ”vinna” också. Man breddar sina perspektiv, vilket många gånger leder till ökad ödmjukhet, förståelse och respekt. Jag har vuxit som person p.g.a. mitt uppdrag.

Fler frivilliga samhällsarbetare behövs
Sanna menar att fler som är villiga att ta sig an frivilliga uppdrag behövs. Att det finns många där ute som skulle kunna ge av sig själva och sin tid eftersom det finns så många i behov av stöd och stöttning. Sanna reflekterar över hur ensamhet har blivit en folksjukdom och att vi måste våga ge av oss själva till andra. Det är en otroligt viktig form av engagemang.

 

 


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget