2016-09-09 |

Jenny har fokus framåt

Jenny Ögren, RFS odförande. Foto: Sören Andersson2016-09-13

Här berättar Jenny Ögren, RFS nya förbundsordförande, om förbundets utmaningar och om viljan att sätta RFS och uppdragen på kartan.

Varför tackade du ja till uppdraget?

– Därför att jag tycker att RFS organiserar så viktiga frivilliguppdrag som förtjänar både erkännande och uppmärksamhet. Med min breda bakgrund i civilsamhället tror jag att jag kan bidra till det. Sedan vill jag också passa på att framhålla att jag aldrig skulle ha tackat ja till uppdraget om inte förbundet hade ett så välfungerade och professionellt kansli som det har. Det är en väldig trygghet att ha i ryggen, säger Jenny Ögren.

Vilka utmaningar tänker du att förbundet står inför?

– I ett större perspektiv handlar det om att allt mer ansvar läggs på civilsamhället, inte minst nu på grund av integrationsfrågan. Delvis beror det på att vi i civilsamhället tar på oss ansvar och är snabbare på att se behov och anpassa oss än myndigheterna. I den utvecklingen ser jag som viktigt att vi i RFS behåller vår särart som ideella och inte tar på oss för mycket ansvar eller uppgifter som är det offentligas uppgift.

– När det gäller RFS specifikt så gäller det ju dels för mig personligen att göra ett bra intryck som ny ordförande. Jag vet ju att Agneta har varit ordförande länge och varit omtyckt av många. Sedan har det funnits olika åsikter kring processen med att öppna upp alla föreningar för alla uppdrag, en process som jag ser som helt nödvändig. Här blir en viktig uppgift för mig att få ihop förbundet och hitta ett lugn så att vi gemensamt kan fokusera på våra frågor. Organisationsfrågor är viktiga, men det får vara det en begränsad tid. Jag tror att vi kommer klara det och att det kommer att bli bra!

Vad är myndigheternas utmaningar när det gäller de lagreglerade frivilliguppdragen?

– Nu kan jag ju kriminalvårdsområdet bäst och om jag får börja där så skulle jag önska att resursen frivilliga samhällsarbetare skulle användas lite mer fantasifullt och medvetet! Jag tänker på de lekmannaövervakaruppdrag som jag haft. Ett bra exempel är en handläggare som tänkte lite nytt och föreslog att jag och klienten skulle gå på språkkurs tillsammans. Det blev väldigt bra för då hade jag och klienten något gemensamt att samlas kring. I ett annat ärende användes min relation med klienten mer genomtänkt, vilket också blev mycket bra.

– Myndigheterna behöver också bli bättre på att ta hand som sina frivilliga. Själv har jag väldigt olika minnen av hur jag tagits om hand i olika uppdrag. För egentligen är det ganska lite som behövs, men det krävs att det finns rutiner för det!

Du brukar betona vikten av förståelse för varandras roller för att nå ett framgångsrikt samarbete. Hur får man till det konkret?

– Jag tror ofta att första steget för att förbättra samarbetet är att ta ett steg tillbaka och definiera sin egen roll. Vad ska jag stå för som frivillig samhällsarbetare eller som myndighetsperson? Om man blir trygg i sin egen roll är det lättare att få till ett bra samarbete, för då innebär den andra inget hot. Nästa steg är att prata om varandras världar, kanske bjuda in varandra. På så sätt kan vi undvika missförstånd och anklagelser om att den andra parten inte fullföljer sina åtaganden.

Vad har du för förhoppningar för de kommande tre åren som ordförande?

– Att sätta RFS och uppdragen mer på kartan, att vår nisch av frivilligarbete uppmärksammas mer bland allmänheten men också av myndigheterna. Frivilliga samhällsarbetare är engagerade medborgare som är en enorm tillgång för samhället.

På vilket sätt kommer det märkas att RFS har ny ordförande?

– Oj, det var svårt att svara på nu! Förhoppningsvis märks det att jag har en bred kunskap om civilsamhället och gärna deltar i den debatten. Jag har en egen blogg och twitter där jag skriver just om gränslandet mellan civilsamhället, det offentliga, privata sektorn och familjesfären. Här vill jag även lyfta RFS frågor.

Något du vill tillägga?

– Att jag ser fram emot en dialog med medlemmarna. Jag ser mig som en genomförare och trivs i den rollen, men jag uppskattar återkoppling så länge det sker genom en rak och schysst kommunikation. Så välkomna att höra av er med synpunkter och idéer, jag lyssnar gärna, säger Jenny.

 

Fakta Jenny Ögren

  • Läs om Jennys bakgrund inom RFS i nyhetsbrevets ledare.
  • Jenny har varit verksamhetsledare för kansliet för Överenskommelsen inom sociala området och varit med och startat upp Polisens volontärverksamhet. Nu arbetar hon som verksamhetschef för Jobbverket i Tyresö.
  • Läs Jennys blogg på www.gränslandet.se och följ henne på twitter, @JennyOgren

2022-11-29

RFS kommenterar vägledande dom gällande godmanskapet

Ny vägladande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan slå hårt mot hemlösa   Tidningen Syre har uppmärksammat domen i högsta förvaltningsdomstolen som fastslår att utsatta grupper inte kan få hjälp med att få en bostad om de har en god man. Då faller...

Läs hela inlägget


2022-10-19

7/11 Inbjudan till föreläsning och fokusgrupp

Välkomna till en träff om hur lagstiftaren ser på frivilliguppdrag som kontaktperson och biträdande övervakare. Vi är två forskare, Kerstin Svensson och Monica Larsson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, som under 2022 arbetar i ett forskningsprojekt om Medborgarmedverkan i myndigheters sociala...

Läs hela inlägget


2022-10-19

10/11 – Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett digitalt seminarium. Finansinspektionens utbildning "Trygga din...

Läs hela inlägget