2021-06-17 | Debattinlägg

Kommentar till granskningen av biträdande övervakare

Under de senaste dagarna har tidningen Expressen publicerat en granskning av biträdande övervakare. Artikelserien belyser fall där biträdande övervakare haft kriminella kopplingar till klienterna och begått brott tillsammans. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit. Att missbruka det förtroende ett lagreglerat frivilliguppdrag innebär är oacceptabelt.

RFS medlemmar verkar för att öka inkluderingen i samhället och stärka den enskilde att kunna leva ett gott och självständigt liv. Det bygger på ett erkännande av alla människors lika värde. Den biträdande övervakaren har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet för klienten. Uppdraget handlar bland annat om att vara en medmänniska som inte är en myndighetsperson. Att den mellanmänskliga aspekten tillgodoses är en central del i att lämna ett kriminellt liv bakom sig och bli en del av samhället. Att Kriminalvården arbetar för att säkerställa att olämpliga personer inte blir biträdande övervakare är därför grundläggande.

RFS välkomnar generaldirektör Martin Holmgren och anstalts-, häktes- och frivårdsdirektör Lennart Palmgrens uttalande i Expressen om att Kriminalvården nu vidtar fler åtgärder för att förbättra kontrollen. Att de skärper rutiner och regler ytterligare är angeläget. Vi ställer oss också positiva till att Kriminalvården vill fördjupa den redan inledda dialogen med civilsamhället som ett led i att stärka rekryteringen och utbildningen av biträdande övervakare. Kompetensutveckling är en viktig del i att kvalitetssäkra uppdraget och RFS har under många år lyft fram behovet av att prioritera detta arbete liksom att tillsätta resurser till frivården. Under Kriminalvårdens satsning på biträdande övervakare, som pågår mellan 2021 och 2023, kommer RFS samarbeta med myndigheten.

Vår drivkraft är att arbeta för rättssäkra insatser och ett medmänskligare samhälle där människor stödjer varandra. Majoriteten biträdande övervakare genomför dagligen betydelsefulla insatser som många gånger är avgörande för att det återfallsförbryggande arbetet ska fungera som helhet.

 

 

 

 

Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare RFS

Jennica Simesgården, ordförande för RFS


2021-10-08

Debattinlägg

RFS remissvar – Godmansutredningen

RFS har som remissinstans skrivit ett yttrande av utredningen Gode män och förvaltare – En översyn (även kallad godmansutredningen).  Här följer RFS övergripande synpunkter på innehållet i utredningen: Utredningens direktiv är inte tillräckligt omfattande RFS har under många år påtalat behovet av...

Läs hela inlägget


2021-09-08

Debattinlägg

Angående annons från Lexly

Det juridiska företaget Lexly har i dagarna publicerat en annons i Göteborgsposten, Helsingborgs Dagblad (4/9) och Svenska dagbladet (5/9) med syftet att göra reklam för framtidsfullmakter. Annonsen utgörs av texten ”Jag litar blint (tills han tömmer alla mina konton) på...

Läs hela inlägget


2019-06-24

Debattinlägg

RFS om lekmannaövervakare i TfK

2019-06-24 I senaste numret av Tidskrift för kriminalvård har RFS skrivit debattartikeln ”Lekmannaövervakare viktiga aktörer i det brottsförebyggande arbetet”. Läs artikeln i sin helhet nedan. Dagens nyheter uppmärksammade nyligen att antalet lekmannaövervakare drastiskt har minskat de senaste åren. Detta är en negativ...

Läs hela inlägget