2021-06-17 | Nyheter och Reportage 2021

Kommentar till granskningen av biträdande övervakare

Under de senaste dagarna har tidningen Expressen publicerat en granskning av biträdande övervakare. Artikelserien belyser fall där biträdande övervakare haft kriminella kopplingar till klienterna och begått brott tillsammans. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit. Att missbruka det förtroende ett lagreglerat frivilliguppdrag innebär är oacceptabelt.

RFS medlemmar verkar för att öka inkluderingen i samhället och stärka den enskilde att kunna leva ett gott och självständigt liv. Det bygger på ett erkännande av alla människors lika värde. Den biträdande övervakaren har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet för klienten. Uppdraget handlar bland annat om att vara en medmänniska som inte är en myndighetsperson. Att den mellanmänskliga aspekten tillgodoses är en central del i att lämna ett kriminellt liv bakom sig och bli en del av samhället. Att Kriminalvården arbetar för att säkerställa att olämpliga personer inte blir biträdande övervakare är därför grundläggande.

RFS välkomnar generaldirektör Martin Holmgren och anstalts-, häktes- och frivårdsdirektör Lennart Palmgrens uttalande i Expressen om att Kriminalvården nu vidtar fler åtgärder för att förbättra kontrollen. Att de skärper rutiner och regler ytterligare är angeläget. Vi ställer oss också positiva till att Kriminalvården vill fördjupa den redan inledda dialogen med civilsamhället som ett led i att stärka rekryteringen och utbildningen av biträdande övervakare. Kompetensutveckling är en viktig del i att kvalitetssäkra uppdraget och RFS har under många år lyft fram behovet av att prioritera detta arbete liksom att tillsätta resurser till frivården. Under Kriminalvårdens satsning på biträdande övervakare, som pågår mellan 2021 och 2023, kommer RFS samarbeta med myndigheten.

Vår drivkraft är att arbeta för rättssäkra insatser och ett medmänskligare samhälle där människor stödjer varandra. Majoriteten biträdande övervakare genomför dagligen betydelsefulla insatser som många gånger är avgörande för att det återfallsförbryggande arbetet ska fungera som helhet.

 

 

 

 

Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare RFS

Jennica Simesgården, ordförande för RFS


2021-07-09

Nyheter och Reportage 2021

RFS bjuder in justitieministern till möte

RFS har bjudit in justitieminister Morgan Johansson till ett samtal om hur frivilliga samhällsarbetare kan bidra i de lagreglerade uppdragen. Detta med anledning av den senaste tidens debatt om biträdande övervakare liksom utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. Här...

Läs hela inlägget


2021-07-02

Nyheter och Reportage 2021

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2021-07-02

Nyheter och Reportage 2021

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 28 juni till den 15 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget