2021-06-17 | Debattinlägg

Kommentar till granskningen av biträdande övervakare

Under de senaste dagarna har tidningen Expressen publicerat en granskning av biträdande övervakare. Artikelserien belyser fall där biträdande övervakare haft kriminella kopplingar till klienterna och begått brott tillsammans. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit. Att missbruka det förtroende ett lagreglerat frivilliguppdrag innebär är oacceptabelt.

RFS medlemmar verkar för att öka inkluderingen i samhället och stärka den enskilde att kunna leva ett gott och självständigt liv. Det bygger på ett erkännande av alla människors lika värde. Den biträdande övervakaren har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet för klienten. Uppdraget handlar bland annat om att vara en medmänniska som inte är en myndighetsperson. Att den mellanmänskliga aspekten tillgodoses är en central del i att lämna ett kriminellt liv bakom sig och bli en del av samhället. Att Kriminalvården arbetar för att säkerställa att olämpliga personer inte blir biträdande övervakare är därför grundläggande.

RFS välkomnar generaldirektör Martin Holmgren och anstalts-, häktes- och frivårdsdirektör Lennart Palmgrens uttalande i Expressen om att Kriminalvården nu vidtar fler åtgärder för att förbättra kontrollen. Att de skärper rutiner och regler ytterligare är angeläget. Vi ställer oss också positiva till att Kriminalvården vill fördjupa den redan inledda dialogen med civilsamhället som ett led i att stärka rekryteringen och utbildningen av biträdande övervakare. Kompetensutveckling är en viktig del i att kvalitetssäkra uppdraget och RFS har under många år lyft fram behovet av att prioritera detta arbete liksom att tillsätta resurser till frivården. Under Kriminalvårdens satsning på biträdande övervakare, som pågår mellan 2021 och 2023, kommer RFS samarbeta med myndigheten.

Vår drivkraft är att arbeta för rättssäkra insatser och ett medmänskligare samhälle där människor stödjer varandra. Majoriteten biträdande övervakare genomför dagligen betydelsefulla insatser som många gånger är avgörande för att det återfallsförbryggande arbetet ska fungera som helhet.

 

 

 

 

Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare RFS

Jennica Simesgården, ordförande för RFS


2022-09-21

Debattinlägg

Debattartikel: Vården måste prioritera stödpersoner

Vår förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt och Jennica Simesgården som är förbundsordförande för RFS skriver idag i Dagens Medicin om varför vården måste prioritera stödpersonsuppdraget mera.      Stödpersonen har en unik roll inom det svenska vårdsystemet. Det är en person som...

Läs hela inlägget


2022-04-19

Debattinlägg

Debattartikel: Ensamkommande barns rättigheter måste värnas

Under flyktingvågen 2015 fanns det stora utmaningar med mottagandet av ensamkommande barn. I dag har vi ett bättre utgångsläge om vi använder oss av de erfarenheter som vi gjort, skriver Joanna Graumman Walnestedt och Jennica Simesgården, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. SVT rapporterar...

Läs hela inlägget


2022-01-31

Debattinlägg

RFS förbundssekreterare uttalar sig om bristen på gode män i SVT Blekinge

Tidigare i veckan rapporterade SVT Nyheter Blekinge om bristen på gode män i länet. Tidigare i veckan rapporterade SVT Nyheter Blekinge om bristen på gode män i länet. Vår förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt intervjuades i helgen av SVT och lyfte fram att...

Läs hela inlägget