2021-09-08 | Debattinlägg

Angående annons från Lexly

Det juridiska företaget Lexly har i dagarna publicerat en annons i Göteborgsposten, Helsingborgs Dagblad (4/9) och Svenska dagbladet (5/9) med syftet att göra reklam för framtidsfullmakter. Annonsen utgörs av texten ”Jag litar blint (tills han tömmer alla mina konton) på min gode man” i stort typsnitt. Under detta stycke står adressen till företagets webbsida om fullmakter.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, har reagerat mycket starkt på reklaminslaget. Vi anser att det både är oetiskt och smaklöst att generalisera kring gode män och beskriva dem som kriminella som stjäl från sina huvudmäns konton.

I Sverige har vi ett samhälleligt stöd som inte bara bygger på myndigheter utan också på lagreglerade frivilliginsatser från privatpersoner. Det handlar inte bara om gode män och förvaltare, utan också om biträdande övervakare, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, medförmyndare, särskilt förordnad förmyndare, särskilt förordnad vårdnadshavare och besökare på anstalt och häkte. Alla lagreglerade frivilliguppdrag handlar om att finnas för en medmänniska i en utsatt situation. RFS verkar för att alla frivilliga samhällsarbetare ska få utbildning och stöd i sina uppdrag och vår drivkraft är att jobba för rättssäkra insatser med god kvalitet.

I Sverige finns det idag 121 535 ställföreträdareskap – det vill säga uppdrag där en god man eller förvaltare ser till att huvudmannens rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter fungerar. Gode män och förvaltare utför sina uppdrag som medmänniskor på ideell basis och får för detta en symbolisk ersättning. Det är angeläget att värna frivilligheten i dessa insatser. Den gode mannen, som finns tillgänglig utanför kontorstid, har en unik roll. För huvudmannen kan den frivilliga samhällsarbetaren vara den enda kontakten som inte är en tjänsteperson.

Frivilliga samhällsarbetare behövs och kompletterar samhällets instanser. Att i kommersiellt syfte använda sig av generaliseringar av gode män, och beskriva dem som kriminella, är att underminera detta system. Vidare kan annonsen skrämma personer som redan har eller behöver en god man. Alla hjälpbehövande kan inte skriva en framtidsfullmakt.

RFS har varit i kontakt med Lexly och framfört dessa synpunkter. Företaget har i sin tur beslutat att dra in annonsen och har även skrivit ett brev där de ber om ursäkt till RFS, våra medlemmar och gode män. De har också åtagit sig att komplettera informationen om gode män på webbsidan om fullmakter samt länka till rfs.se. Vi välkomnar detta agerande eftersom det visar att de tar ansvar för en nyanserad bild av gode män och tar det inträffade på allvar.

Här kan ni läsa ursäkten från Lexly i sin helhet

2024-06-25

Debattinlägg

Intervju med Henrik Mörner – Om den föreslagna stadgeförändringen

RFS styrelse har lagt fram ett förslag på reviderade stadgar för förbundet, förändringar som behövs för att kunna fortsätta det utvecklingsarbete som krävs för att vi på riktigt ska vara en stark rörelse med många engagerade medlemmar och där fler...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Debattinlägg

Vill du lära känna våra medlemmar?

Det vill nämligen vi, för oss som förbund är det viktigt att löpande lyssna in medlemmar, såväl via lokalföreningarna och alla de medlemmar som de möter den vägen, men viktigast är nästan de medlemsundersökningar vi gör regelbundet, och här kommer...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Debattinlägg

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 24 juni till den 12 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget