2021-09-08 | Nyheter och reportage

Angående annons från Lexly

Det juridiska företaget Lexly har i dagarna publicerat en annons i Göteborgsposten, Helsingborgs Dagblad (4/9) och Svenska dagbladet (5/9) med syftet att göra reklam för framtidsfullmakter. Annonsen utgörs av texten ”Jag litar blint (tills han tömmer alla mina konton) på min gode man” i stort typsnitt. Under detta stycke står adressen till företagets webbsida om fullmakter.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, har reagerat mycket starkt på reklaminslaget. Vi anser att det både är oetiskt och smaklöst att generalisera kring gode män och beskriva dem som kriminella som stjäl från sina huvudmäns konton.

I Sverige har vi ett samhälleligt stöd som inte bara bygger på myndigheter utan också på lagreglerade frivilliginsatser från privatpersoner. Det handlar inte bara om gode män och förvaltare, utan också om biträdande övervakare, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, medförmyndare, särskilt förordnad förmyndare, särskilt förordnad vårdnadshavare och besökare på anstalt och häkte. Alla lagreglerade frivilliguppdrag handlar om att finnas för en medmänniska i en utsatt situation. RFS verkar för att alla frivilliga samhällsarbetare ska få utbildning och stöd i sina uppdrag och vår drivkraft är att jobba för rättssäkra insatser med god kvalitet.

I Sverige finns det idag 121 535 ställföreträdareskap – det vill säga uppdrag där en god man eller förvaltare ser till att huvudmannens rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter fungerar. Gode män och förvaltare utför sina uppdrag som medmänniskor på ideell basis och får för detta en symbolisk ersättning. Det är angeläget att värna frivilligheten i dessa insatser. Den gode mannen, som finns tillgänglig utanför kontorstid, har en unik roll. För huvudmannen kan den frivilliga samhällsarbetaren vara den enda kontakten som inte är en tjänsteperson.

Frivilliga samhällsarbetare behövs och kompletterar samhällets instanser. Att i kommersiellt syfte använda sig av generaliseringar av gode män, och beskriva dem som kriminella, är att underminera detta system. Vidare kan annonsen skrämma personer som redan har eller behöver en god man. Alla hjälpbehövande kan inte skriva en framtidsfullmakt.

RFS har varit i kontakt med Lexly och framfört dessa synpunkter. Företaget har i sin tur beslutat att dra in annonsen och har även skrivit ett brev där de ber om ursäkt till RFS, våra medlemmar och gode män. De har också åtagit sig att komplettera informationen om gode män på webbsidan om fullmakter samt länka till rfs.se. Vi välkomnar detta agerande eftersom det visar att de tar ansvar för en nyanserad bild av gode män och tar det inträffade på allvar.

Här kan ni läsa ursäkten från Lexly i sin helhet

2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget