2021-10-28 | Nyheter och reportage

“Det känns bra att göra något för nån annan”

Kontaktpersonen Terry Liu ville bidra med något till sin omgivning. Sedan fyra år tillbaka har han därför uppdrag som kontaktperson. Foto: Privat.

För ett par år sedan hade 34-åriga Terry Liu inte hört talas om varken RFS eller lagreglerade frivilliguppdrag. Idag är han både kontaktperson och medlem i RFS lokalförening i Göteborg.
– Det känns bra att göra något för någon annan. Det är mitt sätt att engagera mig, säger han.

Det började med att Terry kände att han på något sätt ville bidra ideellt. Han började undersöka vilka möjligheter som fanns och stötte då på en kurs som RFS lokalförening i Göteborg skulle hålla om lagreglerade frivilliguppdrag.

– Efter kursen bestämde jag mig för att prova. Att bli kontaktperson passade mig bäst eftersom det är flexibelt. Innan dess hade jag aldrig hört talas om lagreglerade frivilliguppdrag, säger han.

Det är socialtjänsten som rekryterar kontaktpersoner, och tanken är att man ska fungera som ett stöd på fritiden för en annan person, eller för ett barn som kan behöva komma hemifrån ibland.

Det krävs ingen särskild utbildning eller arbetserfarenhet för att bli kontaktperson. Däremot är det viktigt att ha tid och intresse för att stötta andra människor.

– Det känns bra att göra något för någon annan. Det är mitt sätt att engagera mig för min omgivning, och genom att ta ett uppdrag stöttar man en annan person direkt. Att vara kontaktperson är flexibelt också och vi har inga fasta tider, utan kommer överens om när vi ska ses några dagar före det är dags, säger Terry.

Det har hunnit gå fyra år sedan han tog sitt första uppdrag – och nu är han inne på sitt andra.

– Jag är kontaktperson till en ung vuxen som jag träffar två gånger i månaden. Han gillar att göra olika aktiviteter så vi brukar till exempel gå på bio och bowla. Och ibland vill han göra sådant som jag inte gjort förut, som att klättra. Det blir som ett utbyte där också jag får göra nya grejer, säger han.

En av få unga medlemmar

Terry har varit medlem i RFS lokalförening i Göteborg sedan 2017 och blev också suppleant i deras styrelse förra året. Han är en av de yngsta medlemmarna i sin lokalförening. Att det ser ut så är inget unikt – majoriteten av RFS medlemmar är pensionärer. Ändå menar han att det har känns viktigt att vara aktiv i föreningen.

– Lokalföreningen anordnar väldigt många föreläsningar och jag går på nästan alla. De är bra och givande. Sen känns det tryggt att det finns andra medlemmarna som kan stötta en i ens uppdrag. Det har inte behövts för mig än så länge, men det är skönt att veta att de finns där. De äldre medlemmarna har lång erfarenhet av att frivilligarbete, säger han.

 

Fakta/Vem kan få kontaktperson?

Alla kan ansöka om en kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL). Ofta handlar det om en ung person som behöver extra stöd och hjälp under en period i livet. Orsakerna varierar men behovet kan till exempel bero på sociala problem, ett beroende eller en livskris. En kontaktperson kan också den få som har ett kroppsligt eller psykiskt funktionshinder eller funktionsnedsättning, enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

För att anmäla intresse kontaktar du socialtjänsten i den kommun där du vill ta uppdrag. Socialsekreterare bedömer sedan din lämplighet.

Läs mer här:

Att bli kontaktperson


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget