2019-09-24 | Nyheter och reportage 2019

Kristianstad satsar på kontaktperson för äldre

2019-09-24

I Kristianstads kommun finns idag cirka 70 kontaktpersoner för äldre. För några år sedan var de bara 17 stycken. Hur kommer det sig att Kristianstad har valt att göra en sådan satsning? Eva Ståhl, verkställare kontaktpersoner på Kristianstads kommun, berättar hur de resonerar.

Eva Ståhl, verkställare av insatsen kontaktperson på Kristianstads kommun.

– Det är naturligtvis ett politiskt beslut i grunden, men även mina chefer tycker att det är viktigt. Jag har en heltidstjänst för att jobba enbart med detta vilket är ganska unikt. Det ger mig möjlighet att aktivt få in fler kontaktpersoner och att få till ett bra samarbete med bland annat pensionärs­organisationerna. Det är inget som är gjort i en handvändning, men vi anser att det är värt det.

Hur beviljas de äldre en kontaktperson och varifrån kommer initiativet?

– Det är den äldre som själv eller med hjälp av en anhörig ansöker hos biståndshandläggaren och det räknas som ett hemtjänstbeslut. De flesta av dem som ansöker har hemtjänst, men hemtjänsten har varken tid eller som uppdrag att stanna upp och umgås med den äldre. Många äldre är därför väldigt ensamma stora delar av dagen och just ofrivillig ensamhet ligger till grund för beslutet om de kan få
en kontaktperson.

Hur ser ni på förhållandet mellan hemtjänst och kontaktperson? Finns det någon problematik?

– Nej, det finns en så pass tydlig skiljelinje mellan hemtjänstens och kontaktpersonens uppdrag. Kontaktpersonerna ska inte utföra något som kan utföras av hemtjänsten. Vi ser kontaktpersonerna som ett komplement och en viktig förebyggande insats som ger äldre människor en mer social och aktiv tillvaro. Det kan också senarelägga behovet av hemtjänst, eftersom det håller kroppen och knoppen piggare. En kontaktperson kostar dessutom mindre än hemtjänsten gör.

Idag avslutar kontaktpersonen automatiskt sitt uppdrag då den äldre flyttas till ett boende. Vad anser du om det?

– Jag anser att det måste vara så. Vi har inte oändligt med kontaktpersoner och de behövs i nya uppdrag. Dessutom ska äldreboendet erbjuda just den typen av social kontakt. Om det fungerar bristfälligt eller inte hinns med på ett visst boende, då är det ett problem som måste lösas där. Jag har dock jobbat fram en strategi för överlämning som gör att den inte blir så abrupt. Kontaktpersonen har en månads uppsägningstid och under den tiden ska de komma och besöka och
socialisera med den äldre på boendet samt göra en överlämning till kontaktmannen.

Hur ser du på att flera kommuner har börjat ersätta ideella kontaktpersoner med anställda?

– Det känns inte alls bra att göra så. En anställd kommunarbetare kan aldrig ersätta en kontaktperson. Jag är själv väldigt noga med att kontaktpersonen och den äldre matchas, så att de har något gemensamt och ett utbyte av varandra. Matchningen är helt enkelt kärnan i att det fungerar. Hur ska en schemalagd anställd inom kommunen kunna matchas med kanske 20 stycken äldre? Det finns en stor risk att det inte blir någon bra kvalitet.

Kommer ni att fortsätta med satsningen på kontaktpersoner för äldre?

– Absolut. Vi tycker det är roligt och ser att det betyder mycket, både för kontaktpersonerna och de äldre. Ofrivillig ensamhet  mår ingen bra av och kan vi
minska den på det här sättet, och dessutom förlänga tiden som de äldre håller sig friska, är det värt varenda minut.

Fakta om kontaktperson för äldre

Alla kan ansöka om en kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL). Ansökan görs till socialtjänsten i kommunen som gör en bedömning.

År 2018 beviljade totalt 1 800 personer över 65 år kontaktperson.

Antal personer i Sverige med kontaktperson som insats:
År 2014 –  2 015 st
År 2015 – 2 219 st
År 2016 – 2 181 st
År 2017 – 1 640 st
År 2018 – 1 814 st

Läs mer om kontaktperson

Läs intervjun med Tina, kontaktperson för en äldre kvinna i Kristianstad


2022-05-17

Nyheter och reportage 2019

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2019

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2019

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget