2023-10-16 | Nyheter och reportage 2023

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

 

Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för ställföreträdare och huvudmän. Syftet är att skapa förutsättningar för huvudmän att utöva medbestämmande, delaktighet och inflytande i det stöd som ställföreträdaren ger. Webbutbildningarna finns redan nu tillgängliga på rfs.se och vi bjuder in till panelsamtal där projektet diskuteras tillsammans med dagsaktuella överförmyndarfrågor.
Panelen består av:
-Jennica Simesgården, förbundsordförande för RFS.
-Anita Wiren Konstantis, vice ordförande i FSÖ, Maria Dorch, styrelseledamot i FSÖ.
-Kalle Larsson, förbundsjurist på SKR.
Panelsamtalet hålls i Sandlersalen på ABF-huset och kommer även sändas digitalt via RFS Facebook-sida. Samtalet kommer även gå att ses i efterhand då det spelas in.
Efteråt finns det möjlighet att stanna för mingel och samtal.
Arrangeras av: Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, ABF Stockholm

2024-05-27

Nyheter och reportage 2023

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget


2024-05-20

Nyheter och reportage 2023

Hjälp att rösta i EU-valet

Snart är det dags för sommarens EU-val och alla som får rösta ska ha möjlighet gör det. Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge praktiska råd och hjälp för att rösta. Den 9 juni 2024 är det val till...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Nyheter och reportage 2023

RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson i SvD

Om jag behöver hjälp, hur vill jag att mina medmänniskor ska stötta mig? En relevant fråga att ställa till sig själv när vi tänker oss vilket samhälle vi själva vill ha. RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson intervjuades nyligen av Human Performance för...

Läs hela inlägget