2023-10-16 | Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

 

Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för ställföreträdare och huvudmän. Syftet är att skapa förutsättningar för huvudmän att utöva medbestämmande, delaktighet och inflytande i det stöd som ställföreträdaren ger. Webbutbildningarna finns redan nu tillgängliga på rfs.se och vi bjuder in till panelsamtal där projektet diskuteras tillsammans med dagsaktuella överförmyndarfrågor.
Panelen består av:
-Jennica Simesgården, förbundsordförande för RFS.
-Anita Wiren Konstantis, vice ordförande i FSÖ, Maria Dorch, styrelseledamot i FSÖ.
-Kalle Larsson, förbundsjurist på SKR.
Panelsamtalet hålls i Sandlersalen på ABF-huset och kommer även sändas digitalt via RFS Facebook-sida. Samtalet kommer även gå att ses i efterhand då det spelas in.
Efteråt finns det möjlighet att stanna för mingel och samtal.
Arrangeras av: Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, ABF Stockholm

2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget


2023-06-07

Nyheter och reportage

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti.

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti. Rekrytering av hennes efterträdare startar så snart som möjligt. – Joanna har under 3,5 år gjort en ovärderlig insats för förbundet och vi önskar henne all lycka...

Läs hela inlägget