2019-12-02 | Nyheter och reportage 2019

Lekmannaövervakare blir biträdande övervakare

2019-12-02

Kriminalvården har beslutat att frivilliguppdraget lekmannaövervakare byter namn till biträdande övervakare. Samtidigt fortsätter myndighetens strategiska arbete med att utveckla och öka användandet av insatsen – ett arbete där RFS är med och bidrar.

Göran Hellström och Marie Järsjö, seniora handläggare, Kriminalvårdens huvudkontor

Namnbytet till biträdande övervakare beslutades den 15 november, i samband med att Kriminalvårdens nya övervakningshandbok trädde i kraft.

– Begreppet biträdande övervakare stämmer bättre överens med uppdraget ur ett juridiskt perspektiv, eftersom det tydliggör skillnaderna i befogenheterna mellan frivårdsinspektören (tjänstepersonen) och biträdande övervakare. Frivårdsinspektören kan medge lättnader vid föreskrifter. Den biträdande övervakaren fungerar som en god förebild för klienten och har även fortsättningsvis en viktig roll som ett stöd, men fattar inga beslut runt klienten, berättar Göran Hellström, senior handläggare, Kriminalvårdens huvudkontor.

Göran Hellström ansvarar tillsammans med Marie Järsjö, senior handläggare, för Kriminalvårdens nationella utvecklingsarbetet kring biträdande övervakare. Under hösten har RFS tillsammans med huvudkontoret genomfört en workshop för planering av gemensamma aktiviteter på såväl strategisk nivå som lokal operativ nivå.

– Samarbetet syftar bland annat till att med gemensamma insatser synliggöra uppdraget biträdande övervakare och kriminalvårdens behov av samverkan med civilsamhället. Engagemang, kvalité och trovärdighet i frivilliguppdragen är ledord för samarbetet, säger Göran.

För närvarande är det stora skillnader i landet hur frivården använder biträdande övervakare, men målsättningen är att öka användandet.

– I och med den kommande lagstiftningen om förstärkta insatser vid villkorlig frigivning som träder i kraft juli 2020, ser vi än mer anledning att stärka upp och utveckla arbetet med biträdande övervakare. Den nya lagen kommer att innebära långa övervakningstider efter villkorlig frigivning och då vi kommer behöva använda biträdande övervakare på ett flexibelt och strategiskt sätt.

Kriminalvården rekommenderar nu landets frivårdskontor att påbörja arbetet med att bygga upp en bank av biträdande övervakare.

Vad säger du till de bland RFS medlemmar som är intresserad av att ta ett uppdrag?

– Vi vill gärna uppmuntra intresserade att höra med sitt lokala frivårdskontor om de behöver en biträdande övervakare som är intresserad av nya uppdrag, avslutar Göran.

Om biträdande övervakares roll i relation till klientens bedömda återfallsrisk:

  • Låg risk – för flertalet av lågriskklienterna kan biträdande övervakare stå för den huvudsakliga kontakten.
  • Medel och högriskklienter – här kan insatsen biträdande övervakare vara ett sätt att vidga den stödjande miljön runt klienten. Den biträdande övervakaren kan stärka klientens nätverk samtidigt som frivårdsinspektören och programledaren arbetar med förändring av klientens kriminella värderingar.

2022-05-17

Nyheter och reportage 2019

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2019

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2019

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget