2021-12-02 | Nyheter och reportage

Medlemsträff för frivilliga samhällsarbetare med uppdrag för barn

Välkommen på digital träff för kontaktpersoner, kontaktfamiljer, kontaktfamiljer, stödfamiljer för barn och särskilt förordnade vårdnadshavare den 14 dec. Träffa medlemmar från RFS lokalföreningar, personal från RFS kansli samt ledamot från förbundsstyrelsen.

Program

RFS kansli berättar om vårt arbete inom området. Vi har sedan dialog och diskussion tillsammans om:

  • Vilket stöd ni önskar inom era uppdrag
  • Vilka samarbeten och erfarenheter som lokalföreningar kan ha med andra brukarorganisationer för att förbättra barnets situation
  • Lokalföreningarnas kontakter med myndigheter och hur kan RFS arbeta gentemot myndigheter
  • Hur kompetensutveckling och nätverkande för RFS medlemmar kan ske
  • Vilka frågor skulle ni vilja att RFS driver under 2022
  • Önskemål om nätverk och utbildningar till RFS medlemmar
Tid, datum och anmälan

Datum: Tisdagen den 14 december
Tid: kl. 17.00-19.00
Anmälan: Mejla till info@rfs.se senast den 12 december. Uppge fullständigt namn, mejladress, uppdrag samt vilken lokalförening du tillhör.

Länk till Zoom skickas ut dagen före medlemsträffen.

 

 


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget