2019-11-25 | Nyheter och reportage 2019

Ny film om kontaktperson

2019-11-25

Nu lanserar vi filmen “Kontaktperson för ensamkommande unga i Sverige” som är framtagen i arvsfondsprojektet Min rätt – Din roll.

I filmen berättar en ung kvinna om vad stödet från en kontaktperson enligt socialtjänstlagen inneburit för henne. Även kontaktpersonen själv och socialsekreteraren berättar om hur det går till att söka insatsen och vad stödet kan innebära.

Stödet från en kontaktperson är värdefullt och RFS anser att insatsen borde användas mer än vad den görs idag! Exempelvis för målgruppen ensamkommande unga.

Se alla Min rätt – Din rolls filmer här

 


2023-10-16

Nyheter och reportage 2019

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2019

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2019

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget