2019-11-25 | Nyheter och reportage 2019

Ny film om kontaktperson

2019-11-25

Nu lanserar vi filmen “Kontaktperson för ensamkommande unga i Sverige” som är framtagen i arvsfondsprojektet Min rätt – Din roll.

I filmen berättar en ung kvinna om vad stödet från en kontaktperson enligt socialtjänstlagen inneburit för henne. Även kontaktpersonen själv och socialsekreteraren berättar om hur det går till att söka insatsen och vad stödet kan innebära.

Stödet från en kontaktperson är värdefullt och RFS anser att insatsen borde användas mer än vad den görs idag! Exempelvis för målgruppen ensamkommande unga.

Se alla Min rätt – Din rolls filmer här

 


2022-05-17

Nyheter och reportage 2019

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2019

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2019

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget