2018-06-12 | Nyheter och reportage 2018

Ny kraft ger svar i RFS godmansforum

Ingrid H Amrén, RFS godmanspanel2018-06-12

Ingrid H Amrén är ny medlem i godmanspanelen. Hon kommer bevaka frågor som rör uppdraget god man för ensamkommande barn i RFS forum. 

Berätta lite om dig själv!

Jag är 58 år, har fyra egna barn, två bonusbarn och nio härliga barnbarn. Mitt liv är fyllt av ”mina” egna människor, små som stora, men mitt hjärta kan härbärgera mera, så därför engagerar jag mig i det civila samhället. Jag är god man till ensamkommande barn, för tillfället en flicka från Afghanistan, hon berikar mitt och vårt liv. När jag blev god man 2015 upptäckte jag att en förening för gode män saknades i vårt område, så jag tog initiativet till att starta en. Nu är jag ordförande för föreningen och medlemsantalet stiger sakta men säkert. Vår förening var efterlängtad!

Jag är också politiskt aktiv. Jag är ordförande i Gävleborgs s-kvinnodistrikt. Utöver detta motionerar jag nästan varje dag, på grund av att jag har en reumatisk sjukdom som kräver daglig fysisk ansträngning för att hålla sig på plats. Jag kan stolt tala om att jag blev en ”Svensk Klassiker” 2015.

På vilket sätt vill du bidra i godmanspanelen?

Jag vill bidra med kunskaper från mitt livslånga engagemang i samhället samt det jag nu sedan tre år tillbaka kunskapar mig om varje dag, godmanskapet!

Vad är det som driver dig i ditt engagemang?

Att människan är god, att alla måste hjälpas åt i ett samhälle samt att andra människor berikar mitt liv. Jag gillar olika!

Sedan flera år svarar även medlemmen Tommy Ekman på frågor i forumet. 

Gå till forumet här


2023-10-16

Nyheter och reportage 2018

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2018

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2018

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget