2018-06-12 | Nyheter och reportage 2018

Ny kraft ger svar i RFS godmansforum

Ingrid H Amrén, RFS godmanspanel2018-06-12

Ingrid H Amrén är ny medlem i godmanspanelen. Hon kommer bevaka frågor som rör uppdraget god man för ensamkommande barn i RFS forum. 

Berätta lite om dig själv!

Jag är 58 år, har fyra egna barn, två bonusbarn och nio härliga barnbarn. Mitt liv är fyllt av ”mina” egna människor, små som stora, men mitt hjärta kan härbärgera mera, så därför engagerar jag mig i det civila samhället. Jag är god man till ensamkommande barn, för tillfället en flicka från Afghanistan, hon berikar mitt och vårt liv. När jag blev god man 2015 upptäckte jag att en förening för gode män saknades i vårt område, så jag tog initiativet till att starta en. Nu är jag ordförande för föreningen och medlemsantalet stiger sakta men säkert. Vår förening var efterlängtad!

Jag är också politiskt aktiv. Jag är ordförande i Gävleborgs s-kvinnodistrikt. Utöver detta motionerar jag nästan varje dag, på grund av att jag har en reumatisk sjukdom som kräver daglig fysisk ansträngning för att hålla sig på plats. Jag kan stolt tala om att jag blev en ”Svensk Klassiker” 2015.

På vilket sätt vill du bidra i godmanspanelen?

Jag vill bidra med kunskaper från mitt livslånga engagemang i samhället samt det jag nu sedan tre år tillbaka kunskapar mig om varje dag, godmanskapet!

Vad är det som driver dig i ditt engagemang?

Att människan är god, att alla måste hjälpas åt i ett samhälle samt att andra människor berikar mitt liv. Jag gillar olika!

Sedan flera år svarar även medlemmen Tommy Ekman på frågor i forumet. 

Gå till forumet här


2022-05-17

Nyheter och reportage 2018

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2018

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2018

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget