2021-12-14 | Nyheter och reportage

Ny medarbetare på RFS

Amra Bajric har nu börjat som kommunikatör på RFS. Hon kommer att vikariera för Lina Karlsson som går på föräldraledighet den 16 december.

Amra kommer närmast från en tjänst som kommunikatör och pressekreterare för ett politiskt parti, och har en bakgrund som frilandsskribent inom ämnen som rör feminism och politik.

Amra Bajric, ny kommunikatör på RFS. Foto: Max Karlsson

– Anledningen till att jag sökte mig till RFS var för att jag ville arbeta mer för civilsamhället och mindre politiskt, säger hon.

På vilket sätt vill du bidra i förbundets arbete?

– Jag hoppas kunna nå ut till våra medlemmar och tydliggöra vad vi som förbund kan erbjuda för stöd och kunskap. Självklart vill jag också ta vid allt det goda arbetet som redan görs.


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget