2021-12-14 | Nyheter och reportage

Ny medarbetare på RFS

Amra Bajric har nu börjat som kommunikatör på RFS. Hon kommer att vikariera för Lina Karlsson som går på föräldraledighet den 16 december.

Amra kommer närmast från en tjänst som kommunikatör och pressekreterare för ett politiskt parti, och har en bakgrund som frilandsskribent inom ämnen som rör feminism och politik.

Amra Bajric, ny kommunikatör på RFS. Foto: Max Karlsson

– Anledningen till att jag sökte mig till RFS var för att jag ville arbeta mer för civilsamhället och mindre politiskt, säger hon.

På vilket sätt vill du bidra i förbundets arbete?

– Jag hoppas kunna nå ut till våra medlemmar och tydliggöra vad vi som förbund kan erbjuda för stöd och kunskap. Självklart vill jag också ta vid allt det goda arbetet som redan görs.


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget