2020-12-18 | Nyheter och reportage 2020

Ny ombudsman på RFS

Märta Frank är RFS nya ombudsman inom kriminalvårdsområdet. På RFS kommer Märta jobba med medlemsvård – att skapa relationer med lokalföreningarna i landet för att bolla idéer, stötta och lyssna till hur det fungerar i verksamheterna.

Märta Frank, ny medarbetare på RFS.

Hon kommer också att ha kontakt med kriminalvården på olika sätt för att hitta samarbete kring organisering av frivilliga samhällsarbetare.

Kommer från kriminalvården

Märta har tidigare arbetat inom kriminalvården, bland annat som frivårdsinspektör. De senaste 15 åren har hon ägnat sig åt frivårdsarbete på Frivården Fridhemsplan.
– Först med villkorligt frigivna under 10 år och sedan blev det en blandning av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda klienter. Jag har arbetat klientfokuserat och med insatser som strukturerade handläggarsamtal samt remitterat till programverksamhet, säger hon.

Märta har också jobbat med förordnande av biträdande övervakare liksom samverkan med myndigheter, organisationer och frivilliga krafter.

Varför sökte du dig till RFS?

– I mitt frivårdsarbete har jag alltid älskat att arbeta med biträdande övervakare – det har berikat mitt arbetsliv enormt mycket. Det skapar framförallt mervärde för klienterna. Samarbetet mellan klient, handläggare och biträdande övervakare är givande och roligt, säger hon.


2022-05-17

Nyheter och reportage 2020

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2020

Enkätundersökning om tvångsvård

RFS har tillsammans med Civil Rights Defenders, Autism och Aspergersförbundet och Nationell samverkan för psykisk hälsa arbetat för att ta fram en flyer som ska informera tvångsomhändertagna personer på sluten psykiatrisk avdelning om deras rättigheter. Bland annat att de har...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2020

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget