2021-01-13 | Nyheter och reportage

Nytt samarbete mellan RFS och Finansinspektionen

RFS har inlett ett utbildningssamarbete med Finansinspektionen, via nätverket Gilla din ekonomi, för att öka kunskapen om privatekonomi. Fortbildningen – ”Trygga din ekonomiska framtid” – riktar sig till medlemmar inom RFS och inleddes i februari.

Deltagarna kommer att få bredare kunskaper om bland annat pension, bankfrågor, överskuldsättning, sparande och vardagsjuridik. Tanken är att de medverkande i sin tur ska sprida vidare informationen till andra medlemmar, liksom människor de möter i sina uppdrag.

– Utbildningen är gedigen och kunskapen kommer att vara till nytta oavsett om man är biträdande övervakare, besökare, god man, stödperson eller kontaktperson. Förhoppningen är att brukarnas ekonomiska förutsättningar ska bli bättre, och här har våra medlemmar stor möjlighet att stötta dem i sina uppdrag. Det är också kul att kunna erbjuda medlemmar från hela landet möjligheten att delta i en sådan proffsig utbildning digitalt nu när de inte kan träffas fysiskt, säger Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare på RFS.

Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare RFS.

Under 2021 hålls utbildningen digitalt, men målsättningen är att framöver kunna arrangera den fysiskt.

– Samhället som helhet behöver nås av finansiell kunskap och de vardagshjältar som är medlemmar i RFS möter och stöttar dagligen människor i olika livssituationer. Alla behöver vi ha bra kunskaper i privatekonomi för att klara vardagen och med RFS kan vi nå fler. Det här är ett bra samarbete som känns extra angeläget då vi inte ska glömma att privatekonomi är viktigt i kriser, säger projektledaren Sofia Tyréus, Finansinspektionen.

Den 24 februari hölls det första utbildningstillfället, och 47 medlemmar deltog under dagen. De fick lyssna på föreläsare från Ica banken, Min pension, Swedbank, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket, Kronofogden, SEB och Finansinspektionen. Kursen avslutades sedan med gruppdiskussioner.
Nästa tillfälle, den 28 april, är redan fullbokat. I höst kommer dock fler utbildningstillfällen att erbjudas.


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget