2016-11-21 |

“Öppet forum drar folk”

Bengt Mejerwall2016-11-22 

Här berättar Bengt, Jennica och Ulrika om vad som engagerar mest i deras förening. Och om hur de får ihop engagemanget – i både frivilliguppdrag och förening.

Vilka av era aktiviteter engagerar flest medlemmar? 

Bengt Mejerwall, sekreterare Bergslagens frivilliga samhällsarbetare
– Vid våra årsmöten brukar det komma närmare 30 personer, nästan hälften av våra medlemmar. Vi har varit i tingshuset i Kopparberg som är en fantastisk lokal att vara i, men i övrigt har vi inte lockat med något speciellt. Det som engagerat mest var en föreläsning i Nora förra året. Då lyckades vi få apotekschefen att komma och prata om hur det fungerar vid medicinuttag med fullmakt. 

Jennica SimesgårdenJennica Simesgården, kassör i Borlängeregionens frivilliga samhällsarbetare 
– Senaste året har vi haft två föreläsningar, en med länsstyrelsen och en med försäkringskassan, samt en cafékväll. Vid alla tillfällen kom cirka femton personer, cirka hälften av vår medlemsskara, det tycker vi var rätt bra uppslutning. I inbjudan till cafékvällen skrev vi att det är ett öppet forum där man kan komma och lyfta sina problem. Det tror jag drog folk eftersom många känner sig ensamma i sina uppdrag och det finns inte andra sådana forum. 
 

Ulrika Johansson, ordförande, Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare Ulrika Johansson

– Det som jag kan lyfta fram är den föreläsning som vi arrangerar på internationella frivilligdagen 5 december, sedan några år tillbaka. Då har det kommit över hundra personer, både medlemmar och andra intresserade. Att så många kommit tror jag beror på att vi haft ämnen som engagerat, som adhd. Vi har också marknadsfört genom annonser, affischerat och fått hjälp av sprida inbjudan av till exempel socialtjänst och frivård. 

 

Hur får du ihop engagemanget i både frivilliguppdrag och förening? 

Bengt: – Jag är själv novis som god man. När jag gick med i föreningen kändes det bra att ha möjlighet att träffa andra med mer erfarenhet. Genom att vara med i styrelsen får jag ännu större nätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte.
 
Jennica: – Eftersom jag är ny god man är det givande att gå på alla föreningens aktiviteter. Jag tycker att engagemanget i föreningen och uppdragen i sig ger energi tillbaka. 

Ulrika: – Jag är både lekmannaövervakare och häktesbesökare och ja, det går ihop för att jag vill engagera mig! Det ena föder det andra. Genom föreningen får jag påfyllning och ny kunskap som jag sen kan ta med mig i mina uppdrag. Genom uppdragen får jag nya idéer om föreläsningar och studiebesök som vi kan förverkliga i föreningen.

Vill du engagera dig inom RFS?

Här ges exempel på kortare insatser som du kan göra i förening/förbund


2023-02-08

Se hit! Kanslisekreterare med intresse för ekonomi och medlemsutveckling sökes!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare är en ideell organisation som sen 1968 stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. Vi söker nu en kanslisekreterare med kunskaper inom ekonomi och medlemsutveckling till vårt rikskansli i...

Läs hela inlägget


2023-02-07

Upplevelser av tvångsvård – En öppen föreläsning om patienternas mående under och efter psykiatrisk tvångsvård

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) är en sammanslutning av patient- brukar- och anhörigorganisationer på psykiatriområdet. Mårten Jansson, som är utredare där, genomförde under 2022 en stor undersökning åt Socialstyrelsen av hur patienter och anhöriga upplever psykiatrins tvångsvård. RFS bjuder in till...

Läs hela inlägget


2023-02-06

RFS håller i digitalt erfarenhetsutbyte för BÖV och förtroendemän inom kriminalvården

Erfarenhetsutbyte för biträdande övervakare och förtroendemän inom kriminalvården. Under träffarna kommer medlemmar få utbyte om uppdragen och hur kontakten fungerar mot frivården. Datum för vårens träffar och länk till anmälningsformulär för respektive träff: 22 feb kl. 18-19 (Länk till anmälan) 23 mars kl. 18-19...

Läs hela inlägget