2016-11-21 |

“Öppet forum drar folk”

Bengt Mejerwall2016-11-22 

Här berättar Bengt, Jennica och Ulrika om vad som engagerar mest i deras förening. Och om hur de får ihop engagemanget – i både frivilliguppdrag och förening.

Vilka av era aktiviteter engagerar flest medlemmar? 

Bengt Mejerwall, sekreterare Bergslagens frivilliga samhällsarbetare
– Vid våra årsmöten brukar det komma närmare 30 personer, nästan hälften av våra medlemmar. Vi har varit i tingshuset i Kopparberg som är en fantastisk lokal att vara i, men i övrigt har vi inte lockat med något speciellt. Det som engagerat mest var en föreläsning i Nora förra året. Då lyckades vi få apotekschefen att komma och prata om hur det fungerar vid medicinuttag med fullmakt. 

Jennica SimesgårdenJennica Simesgården, kassör i Borlängeregionens frivilliga samhällsarbetare 
– Senaste året har vi haft två föreläsningar, en med länsstyrelsen och en med försäkringskassan, samt en cafékväll. Vid alla tillfällen kom cirka femton personer, cirka hälften av vår medlemsskara, det tycker vi var rätt bra uppslutning. I inbjudan till cafékvällen skrev vi att det är ett öppet forum där man kan komma och lyfta sina problem. Det tror jag drog folk eftersom många känner sig ensamma i sina uppdrag och det finns inte andra sådana forum. 
 

Ulrika Johansson, ordförande, Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare Ulrika Johansson

– Det som jag kan lyfta fram är den föreläsning som vi arrangerar på internationella frivilligdagen 5 december, sedan några år tillbaka. Då har det kommit över hundra personer, både medlemmar och andra intresserade. Att så många kommit tror jag beror på att vi haft ämnen som engagerat, som adhd. Vi har också marknadsfört genom annonser, affischerat och fått hjälp av sprida inbjudan av till exempel socialtjänst och frivård. 

 

Hur får du ihop engagemanget i både frivilliguppdrag och förening? 

Bengt: – Jag är själv novis som god man. När jag gick med i föreningen kändes det bra att ha möjlighet att träffa andra med mer erfarenhet. Genom att vara med i styrelsen får jag ännu större nätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte.
 
Jennica: – Eftersom jag är ny god man är det givande att gå på alla föreningens aktiviteter. Jag tycker att engagemanget i föreningen och uppdragen i sig ger energi tillbaka. 

Ulrika: – Jag är både lekmannaövervakare och häktesbesökare och ja, det går ihop för att jag vill engagera mig! Det ena föder det andra. Genom föreningen får jag påfyllning och ny kunskap som jag sen kan ta med mig i mina uppdrag. Genom uppdragen får jag nya idéer om föreläsningar och studiebesök som vi kan förverkliga i föreningen.

Vill du engagera dig inom RFS?

Här ges exempel på kortare insatser som du kan göra i förening/förbund


2023-09-18

RFS kansli söker en ekonomiassistent

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) är en ideell organisation som stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. RFS kansli ger stöd till lokalföreningarna och deras medlemmar, opinionsbildar och synliggör medlemmarnas uppdrag. Till kansliet...

Läs hela inlägget


2023-09-18

RFS kansli söker en kansliadministratör

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) är en ideell organisation som stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. RFS kansli ger stöd till lokalföreningarna och deras medlemmar, opinionsbildar och synliggör medlemmarnas uppdrag. Till kansliet...

Läs hela inlägget


2023-09-07

Trygga din ekonomiska framtid (Del 1, öppen för alla)

Välommen till  "Trygga din ekonomiska framtid" med Gilla din ekonomi och Finansinspektionen! En kurs för dig som arbetar som god man eller är medlem i Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS). Kursen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom. RFS har haft ett samarbete...

Läs hela inlägget