2016-09-05 |

Projekt med stor spridning

Elin Molander, projektledare RFS2016-09-06

Efter tre händelserika år med Rollkoll är det nu dags att knyta ihop säcken och avsluta projektet i september. Projektledaren Elin Molander berättar om hur Rollkoll kan leva vidare.

Projektet har fått stor spridning. Hittills har cirka 100 kommuner beställt Rollkolls material för att dela ut till huvudmän, gode män, förvaltare och andra aktörer kring huvudmannen. 
– Att det fått så stor spridning visar på att det verkligen finns ett behov av att reda ut roller. Vi har också fått mycket positiv återkoppling, till exempel från Föreningen för Sveriges Överförmyndare som också sagt att de själva inte skulle kunnat göra ett motsvarande material. Som ideell organisation har vi en helt annan möjlighet att ha ett bredare perspektiv, berättar Elin Molander, projektledare Rollkoll. 

– Det som varit så roligt med Rollkoll är också att det är ett gemensamt projekt som många, framförallt våra föreningar, varit med och bidragit till, fortsätter hon.  

Seminarium i Almedalen

Under almdalsveckan i somras arrangerade Rollkoll ett avslutande seminarium där bland annat Germund Persson chefsjurist på SKL, Sveriges kommuner och landsting, deltog i panelen.
– Germund Persson sa då att Rollkoll är mycket bra och att SKL ska ta till sig det. Det känns jättekul och detta blir också ledorden för Rollkolls fortsättning. För även om projektet nu tar slut kommer RFS att arbeta för Rollkolls fortlevnad. Vi ska se över möjligheterna till fortsatt finansiering för att driva arbetet vidare även efter projektets slut, berättar Elin.

Föreningarna har bidragit

Det går även fortsättningsvis att via RFS hemsida beställa och ladda ner materialen samt att se filmen Hallå det är jag. Förhoppningen är att arbetet med Rollkoll lever vidare på lokal nivå bland annat genom lokalföreningarnas engagemang i projektet. 
–  Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla RFS lokalföreningar för att ni har varit med och bidragit till Rollkoll och för ert outtröttliga engagemang i att skapa rättssäkra insatser för era huvudmän, säger Elin avslutningsvis.

Fakta Rollkoll

 

  • Syftet med arvsfondsprojektet Rollkoll har varit att förtydliga rollfördelningen mellan gode män/förvaltare och andra aktörer kring personer som har en god man.
  • I projektet har RFS tagit fram två informationsmaterial och filmen Hallå, det är jag.
  • RFS har också arrangerat lokala aktörsmöten för att skapa bättre förutsättningar för lokalt samarbete mellan olika aktörer runt huvudmännen.

Läs mer om Rollkoll här


2023-10-16

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-07

Trygga din ekonomiska framtid (Del 1, öppen för alla)

Välommen till  "Trygga din ekonomiska framtid" med Gilla din ekonomi och Finansinspektionen! En kurs för dig som arbetar som god man eller är medlem i Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS). Kursen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom. RFS har haft ett samarbete...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget