2023-12-20 | Nyheter och reportage 2023

RFS blir medlem i Giva Sverige

Nu är det klart att RFS blir medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är en branschorganisation för tryggt givande med målsättning att öka givandet i Sverige.

För RFS är det en möjlighet att synas och utvecklas som organisation. Det blir också en kvalitetssäkring för vårt arbete och där vi uppfyller kraven på intern kontroll, styrning och att bidragen förvaltas på bästa sätt. Med det ges RFS branschkoden ”Tryggt givande”. Vi är enormt glada över medlemskapet som ger oss den här kvalitetsstämpeln och där vi som organisation får möjlighet till kompetensutveckling, nya samarbeten och nätverkande. Allt för att RFS på bästa sätt fortsatt ska verka för ett medmänskligare samhälle.

Läs mer om medlemskapet och Giva Sverige här.

 


2023-12-19

Nyheter och reportage 2023

Förslag på snabbspår i ställföreträdarutredningen

I maj 2021 överlämnade Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). Utredningen omfattade flera förslag men regeringens arbete med betänkandet har avstannat, även om justitieminister Gunnar Strömmer sagt att det ska ske under denna mandatperiod. RFS har...

Läs hela inlägget


2023-12-19

Nyheter och reportage 2023

RFS förbundsordförande Jennica Simesgården i intervju om ställföreträdare

Ta del av intervjun i Dagens Nyheter med RFS förbundsordförande Jennica Simesgården där hon lyfter ställföreträdarna och deras viktiga insats i civilsamhället. Läs intervjun...

Läs hela inlägget


2023-10-16

Nyheter och reportage 2023

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget