2018-02-15 | Nyheter och reportage 2018

RFS bortprioriterat i statsbidrag

Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare2018-02-19

För andra året i rad har RFS statsbidrag skurits ned. Nu ifrågasätter RFS hur mycket myndigheter får detaljstyra statsbidragen.

I år tilldelades RFS 2,7 miljoner kronor i statsbidrag av Kriminalvården, en minskning med totalt 1,6 miljoner jämfört med 2016. Även statsbidraget från Socialstyrelsen minskade i år till 300 000 kronor.

– Det här är ett resultat av att Kriminalvården och Socialstyrelsen inte prioriterar dessa frivilliguppdrag. Detta trots att det är ett lagreglerat stöd för människor som ofta tillhör en röstsvag grupp. Konsekvensen blir att RFS inte  har samma kapacitet att ge stöd till frivilliga samhällsarbetare och bidra till utvecklingen av frivilliguppdragen, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.

Detaljstyrning av medlen

I årets beslut av statsbidraget från Kriminalvården finns för första gången en detaljstyrning av hur medlen ska användas. RFS ifrågasätter hur det går hand i hand med föreningsfriheten och grundsyftet med statsbidraget.

– Nu glider det emot att myndigheterna vill styra oss efter sina behov; att myndigheten blir beställare och organisationen utförare. Det visar på bristande förståelse och respekt för organisationer. En ideell organisations verksamhet styrs av stadgarna och det syfte som dess medlemmar bestämmer, säger Gunilla.

RFS kommer nu att analysera situationen och ta fram en strategi för framtida finansiering.

– Behovet av ett förbund som driver dessa frågor blir ännu tydligare idag. Nu kraftsamlar vi för att uppvakta beslutsfattare och myndigheter för att tydliggöra vad vi gör och behovet av finansiering för vår verksamhet, avslutar Gunilla.

Läs om det historiska perspektivet på RFS finansiering


2022-05-17

Nyheter och reportage 2018

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2018

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2018

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget