2018-02-15 | Nyheter och reportage 2018

RFS bortprioriterat i statsbidrag

Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare2018-02-19

För andra året i rad har RFS statsbidrag skurits ned. Nu ifrågasätter RFS hur mycket myndigheter får detaljstyra statsbidragen.

I år tilldelades RFS 2,7 miljoner kronor i statsbidrag av Kriminalvården, en minskning med totalt 1,6 miljoner jämfört med 2016. Även statsbidraget från Socialstyrelsen minskade i år till 300 000 kronor.

– Det här är ett resultat av att Kriminalvården och Socialstyrelsen inte prioriterar dessa frivilliguppdrag. Detta trots att det är ett lagreglerat stöd för människor som ofta tillhör en röstsvag grupp. Konsekvensen blir att RFS inte  har samma kapacitet att ge stöd till frivilliga samhällsarbetare och bidra till utvecklingen av frivilliguppdragen, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.

Detaljstyrning av medlen

I årets beslut av statsbidraget från Kriminalvården finns för första gången en detaljstyrning av hur medlen ska användas. RFS ifrågasätter hur det går hand i hand med föreningsfriheten och grundsyftet med statsbidraget.

– Nu glider det emot att myndigheterna vill styra oss efter sina behov; att myndigheten blir beställare och organisationen utförare. Det visar på bristande förståelse och respekt för organisationer. En ideell organisations verksamhet styrs av stadgarna och det syfte som dess medlemmar bestämmer, säger Gunilla.

RFS kommer nu att analysera situationen och ta fram en strategi för framtida finansiering.

– Behovet av ett förbund som driver dessa frågor blir ännu tydligare idag. Nu kraftsamlar vi för att uppvakta beslutsfattare och myndigheter för att tydliggöra vad vi gör och behovet av finansiering för vår verksamhet, avslutar Gunilla.

Läs om det historiska perspektivet på RFS finansiering


2023-10-16

Nyheter och reportage 2018

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2018

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2018

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget