2018-02-15 | Nyheter och reportage 2018

RFS bortprioriterat i statsbidrag

Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare2018-02-19

För andra året i rad har RFS statsbidrag skurits ned. Nu ifrågasätter RFS hur mycket myndigheter får detaljstyra statsbidragen.

I år tilldelades RFS 2,7 miljoner kronor i statsbidrag av Kriminalvården, en minskning med totalt 1,6 miljoner jämfört med 2016. Även statsbidraget från Socialstyrelsen minskade i år till 300 000 kronor.

– Det här är ett resultat av att Kriminalvården och Socialstyrelsen inte prioriterar dessa frivilliguppdrag. Detta trots att det är ett lagreglerat stöd för människor som ofta tillhör en röstsvag grupp. Konsekvensen blir att RFS inte  har samma kapacitet att ge stöd till frivilliga samhällsarbetare och bidra till utvecklingen av frivilliguppdragen, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.

Detaljstyrning av medlen

I årets beslut av statsbidraget från Kriminalvården finns för första gången en detaljstyrning av hur medlen ska användas. RFS ifrågasätter hur det går hand i hand med föreningsfriheten och grundsyftet med statsbidraget.

– Nu glider det emot att myndigheterna vill styra oss efter sina behov; att myndigheten blir beställare och organisationen utförare. Det visar på bristande förståelse och respekt för organisationer. En ideell organisations verksamhet styrs av stadgarna och det syfte som dess medlemmar bestämmer, säger Gunilla.

RFS kommer nu att analysera situationen och ta fram en strategi för framtida finansiering.

– Behovet av ett förbund som driver dessa frågor blir ännu tydligare idag. Nu kraftsamlar vi för att uppvakta beslutsfattare och myndigheter för att tydliggöra vad vi gör och behovet av finansiering för vår verksamhet, avslutar Gunilla.

Läs om det historiska perspektivet på RFS finansiering


2021-09-10

Nyheter och reportage 2018

Digital utbildning i vardagsekonomi 21 oktober

  Välkommen till RFS digitala utbildning i vardagsekonomi!  Syftet med utbildningen är att rusta frivilliga samhällsarbetare med övningar och verktyg för att på ett enkelt och motiverande sätt kunna prata vardagsekonomi med sin klient eller brukare. Exempel på innehåll: Koll på pengar – vad går pengarna till, och...

Läs hela inlägget


2021-09-08

Nyheter och reportage 2018

Angående annons från Lexly

Det juridiska företaget Lexly har i dagarna publicerat en annons i Göteborgsposten, Helsingborgs Dagblad (4/9) och Svenska dagbladet (5/9) med syftet att göra reklam för framtidsfullmakter. Annonsen utgörs av texten ”Jag litar blint (tills han tömmer alla mina konton) på...

Läs hela inlägget


2021-08-05

Nyheter och reportage 2018

Digital fortbildning i privatekonomi 23 sep

Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid" är anpassad efter medlemmar inom RFS, och vänder sig till dig som är god man, kontaktperson, stödperson, förvaltare, medförmyndare, biträdande övervakare eller besökare och utbildare på häkten och anstalter. Utbildningen har ett brett innehåll inom privatekonomi,...

Läs hela inlägget