2018-02-15 | Nyheter och reportage 2018

RFS bortprioriterat i statsbidrag

Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare2018-02-19

För andra året i rad har RFS statsbidrag skurits ned. Nu ifrågasätter RFS hur mycket myndigheter får detaljstyra statsbidragen.

I år tilldelades RFS 2,7 miljoner kronor i statsbidrag av Kriminalvården, en minskning med totalt 1,6 miljoner jämfört med 2016. Även statsbidraget från Socialstyrelsen minskade i år till 300 000 kronor.

– Det här är ett resultat av att Kriminalvården och Socialstyrelsen inte prioriterar dessa frivilliguppdrag. Detta trots att det är ett lagreglerat stöd för människor som ofta tillhör en röstsvag grupp. Konsekvensen blir att RFS inte  har samma kapacitet att ge stöd till frivilliga samhällsarbetare och bidra till utvecklingen av frivilliguppdragen, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.

Detaljstyrning av medlen

I årets beslut av statsbidraget från Kriminalvården finns för första gången en detaljstyrning av hur medlen ska användas. RFS ifrågasätter hur det går hand i hand med föreningsfriheten och grundsyftet med statsbidraget.

– Nu glider det emot att myndigheterna vill styra oss efter sina behov; att myndigheten blir beställare och organisationen utförare. Det visar på bristande förståelse och respekt för organisationer. En ideell organisations verksamhet styrs av stadgarna och det syfte som dess medlemmar bestämmer, säger Gunilla.

RFS kommer nu att analysera situationen och ta fram en strategi för framtida finansiering.

– Behovet av ett förbund som driver dessa frågor blir ännu tydligare idag. Nu kraftsamlar vi för att uppvakta beslutsfattare och myndigheter för att tydliggöra vad vi gör och behovet av finansiering för vår verksamhet, avslutar Gunilla.

Läs om det historiska perspektivet på RFS finansiering


2018-12-20

Nyheter och reportage 2018

God jul och gott nytt år!

2018-12-20 Tack för alla fina insatser och samarbeten detta år! Nästa år tar vi nya gemensamma tag i arbetet för att skapa rättssäkra insatser för alla brukare som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare. Kansliet har stängt vecka 52 och...

Läs hela inlägget


2018-12-12

Nyheter och reportage 2018

Anmäl föreningen till RFS konferens och årsmöte!

2018-12-12 Nu går det att anmäla sig till RFS årliga konferens och årsmöte i maj 2019. Varje föreningen kan sända två representanter. Årsmötet kommer att äga rum i samma lokaler som förra året i Stockholm, den 11-12 maj. Temat kommer att handla...

Läs hela inlägget


2018-12-03

Nyheter och reportage 2018

Behovet av cirkel stort!

2018-12-03 Hallå där Agneta Lundén, medlem i Solna/Sundbybergs- föreningen, som deltog i RFS pilotutbildning i nya studiecirkeln Vardagsekonomi. Varför vill du leda cirkeln Vardagsekonomi på anstalt och häkte? – Jag har jobbat på stödboende och har varit lekmannaövervakare sedan många år och vet vilka...

Läs hela inlägget